In [1]:
from cltk.corpus.utils.formatter import assemble_tlg_author_filepaths
from cltk.corpus.utils.formatter import tlg_plaintext_cleanup
from collections import Counter
from nltk.tokenize.punkt import PunktLanguageVars
import os
In [2]:
tlg_list = assemble_tlg_author_filepaths()
p = PunktLanguageVars()
In [3]:
all_tokens = []
for file in tlg_list:
  with open(file) as f:
    r = f.read()
  text = tlg_plaintext_cleanup(r)
  chars = [chars for chars in text if chars not in [',', '.', ';', ':', '"', "'", '?', '-', '!', '*', '[', ']', '{', '}']]
  text = ''.join(chars)
  tokens = p.word_tokenize(text.lower())
  all_tokens += tokens
In [4]:
print('Number words:', len(all_tokens))
print('Number unqiue words:', len(set(all_tokens)))
Number words: 71795264
Number unqiue words: 1517120
In [5]:
counter = Counter(all_tokens)
In [6]:
mc = counter.most_common(10000)
In [7]:
for pair in mc:
  print(pair[0] + '\t' + str(pair[1]))
καὶ	4129066
δὲ	1501550
τὸ	1414996
τοῦ	1140938
τῶν	1051317
τὴν	993011
τῆς	849596
ὁ	831492
ἐν	795289
γὰρ	687117
τὸν	679309
τὰ	627063
μὲν	591000
ἡ	528333
τῷ	516494
ὡς	456527
εἰς	432343
πρὸς	392002
τοῖς	379437
ἢ	369693
τε	359233
ὅτι	347892
ἐπὶ	346777
διὰ	336001
κατὰ	330356
τοὺς	325641
μὴ	325130
οἱ	323360
οὐ	314150
τῇ	308817
οὐκ	287481
δ	267794
περὶ	267135
εἰ	255163
ἐκ	248813
τὰς	229756
τοῦτο	224907
αὐτοῦ	219616
ἀπὸ	216175
ἀλλὰ	210943
οὖν	210675
ἀλλ	199539
εἶναι	190321
ἂν	186527
παρὰ	148375
ταῦτα	141390
μετὰ	139729
ὑπὸ	135494
αὐτῶν	135350
αὐτὸν	129656
αὐτῷ	128353
τι	126637
ἐστιν	124150
ἦν	123917
ἐξ	120888
τις	116588
ἐστι	112597
οὕτως	111623
δέ	103695
τί	102024
οὐδὲ	100449
ταῖς	100196
αἱ	99293
δὴ	96643
θεοῦ	93211
πάντα	92661
τούτων	92305
οὕτω	90663
ἵνα	86892
δι	86726
ὥσπερ	86652
αὐτοῖς	80242
πάλιν	80155
νῦν	78599
γε	78369
οὔτε	78085
ὧν	76384
καθ	75620
ἔχει	75491
μόνον	73738
αὐτὸς	73206
οἷον	71010
μᾶλλον	70888
ἡμῖν	68537
οὐχ	68091
γάρ	65920
κατ	65236
οὐδὲν	64277
ἡμῶν	63882
πῶς	63856
ὥστε	63316
ἔτι	61909
ἔστι	61728
ὃ	61187
παρ	60823
σου	59605
λέγει	59484
δύο	59290
μοι	58672
ὑπὲρ	58582
αὐτῆς	58360
τούτου	57737
ἐπεὶ	57564
ὅταν	57133
αὐτοὺς	57072
μου	57025
αὐτὸ	56067
ἐς	55486
οὗ	55232
λόγον	54866
ἐπ	54425
αὐτὴν	54247
ἀντὶ	53996
πάντων	53474
ἄρα	53143
γίνεται	52904
ἐπειδὴ	51763
δεῖ	51709
ἡμᾶς	50640
ἐὰν	49859
λόγος	48346
θεὸς	48122
ἔστιν	46453
τότε	46299
οὗτος	45537
ἐστὶν	44709
)	44694
πρὸ	44527
τούτοις	44389
ἤδη	44147
ἐστὶ	43635
τοίνυν	43182
(	43131
ἐγὼ	43078
με	42338
πρῶτον	41913
ἔσται	41233
ὦ	40521
ἐφ	40438
ἔχειν	39912
σοι	39622
μάλιστα	39291
φύσιν	38587
ἣν	38574
τίς	37874
ταύτην	37670
εἰπεῖν	37162
ἅμα	37128
τοῦτον	37057
οἷς	37026
εἶπεν	36927
τινα	36847
ὃν	36676
ἄλλων	36662
λέγων	36567
ὅπερ	36547
ἐνταῦθα	36018
ἃ	35849
γῆς	35726
ἀεὶ	35226
μὴν	34855
ὅτε	34693
εἴη	34545
λέγεται	34500
εἶτα	34422
λέγειν	34196
σε	34044
φησιν	33786
οὐδ	33778
πολλὰ	33743
ὁμοίως	33733
ᾧ	33441
σὺν	33275
σῶμα	32919
τούτῳ	32850
κἂν	32703
κύριος	32629
ἑαυτοῦ	32315
εἴ	31986
διὸ	31886
πρότερον	31832
θεὸν	31652
μήτε	31231
γενέσθαι	30927
πᾶν	30839
α	30794
ὃς	30759
καί	30755
μέν	30720
μηδὲ	30707
φησὶν	30595
ἄλλο	30542
ἄν	30462
ἓν	30451
ὅσα	30381
γ	30318
σὺ	30307
ἀνθρώπων	29393
ἔφη	29386
ὑμῶν	29354
αὐτῇ	29274
ὅπως	28824
ὑπ	28445
αὐτὰ	28373
ὄνομα	28182
ὅ	27788
ψυχῆς	27749
φησὶ	27698
μετ	27645
τρόπον	27617
καθάπερ	27517
λόγου	27425
πόλιν	27336
ἄνθρωπος	27329
γῆν	27308
ἔχων	27187
μέντοι	27157
μέρος	26897
ὑμῖν	26800
ταύτης	26589
|	26514
θεῷ	26479
πάντες	26470
σώματος	26275
μηδὲν	26248
κυρίου	26197
ὄντα	26165
χριστοῦ	26080
ἕως	26022
ἕτερον	25897
γοῦν	25798
αὕτη	25750
ἤτοι	25720
ἡμεῖς	25616
τ	25523
ἀπ	24984
τοιαῦτα	24850
αὐτόν	24838
δύναμιν	24805
πολλάκις	24571
εἴρηται	24543
ποιεῖ	24463
βασιλεὺς	24366
ὢν	24318
λόγῳ	24239
μέχρι	24121
δῆλον	24017
χρὴ	23783
ἄλλα	23409
ἄλλως	23408
ἑαυτὸν	23383
πνεῦμα	23221
φησίν	23208
ᾖ	23140
ὅθεν	23081
βασιλέως	22946
χρόνον	22907
εἶδος	22844
ἐκεῖ	22690
καλῶς	22482
εἴτε	22436
πᾶσαν	22384
ὑμᾶς	22339
ἧς	22313
ποτε	22234
δοκεῖ	22203
ἐκείνου	22138
πατρὸς	22043
μή	22018
φησι	22013
παντὸς	21881
τοιοῦτον	21834
ἐγένετο	21812
πολὺ	21708
ὅσον	21667
λέγω	21662
χάριν	21525
πάντας	21471
τινος	21457
τινὰ	21229
ἑξῆς	21030
πόλεως	20949
ἡμέρας	20924
πολλῶν	20871
ποιεῖν	20845
ἁπλῶς	20804
οὗτοι	20581
γένος	20541
φύσει	20507
πάντως	20451
ὕδωρ	20229
φύσεως	19925
ἀφ	19902
ἤγουν	19873
εἰσιν	19836
ἐκείνων	19831
λοιπὸν	19815
ἀρχὴν	19729
ἀρχῆς	19687
β	19634
ᾗ	19609
ἕκαστον	19554
τέλος	19540
πόλις	19530
τινες	19348
πλὴν	19289
ὄντων	19264
ἦσαν	19166
ποτὲ	19133
μέγα	18809
ἄνθρωπον	18744
δύναται	18519
ὕστερον	18449
οὓς	18424
αὐτοὶ	18358
ὄντος	18335
πνεύματος	18323
τόπον	18221
υἱὸς	18106
πλέον	18090
ἐστίν	18036
εὖ	18009
ἄνω	17795
πλῆθος	17620
μίαν	17608
που	17452
ἐκεῖνος	17447
κύριον	17249
ὅλως	17212
ὅλον	17177
εἶπε	17164
ἀνάγκη	17159
ἄλλοις	17119
τό	17086
ψυχὴν	17086
πραγμάτων	17048
οἳ	16918
σημαίνει	16885
λόγους	16836
θεός	16829
ὂν	16798
πάνυ	16743
δηλοῖ	16714
εὐθὺς	16630
ταύτῃ	16611
αἰτίαν	16604
οὐχὶ	16539
θεῶν	16458
βασιλέα	16347
φησί	16337
λόγων	16315
ἔξω	16264
τούτους	16203
πατέρα	16061
πάσης	15933
καίτοι	15903
ὅμως	15830
πῦρ	15824
οὐδεὶς	15781
ἔτη	15765
ἀνθρώπου	15755
γίνεσθαι	15676
ε	15671
ἔργον	15403
υἱὸν	15390
ῥωμαίων	15387
καθόλου	15384
ἡμέραν	15379
τουτέστιν	15376
μεθ	15366
ἑαυτῷ	15341
νοῦν	15333
πατὴρ	15294
τοσοῦτον	15245
τουτέστι	15240
πᾶσι	15230
βίον	15204
ἐμοῦ	15155
οὐκέτι	15151
ἐμοὶ	15113
πᾶσα	15092
ἑνὸς	15088
μέσον	15070
ἔχοντα	15062
εἰπὼν	14849
ἐκεῖνο	14810
δυνάμει	14755
χωρὶς	14667
ἑαυτῶν	14652
εἷς	14636
τρεῖς	14636
διότι	14619
ἐντεῦθεν	14598
αὖθις	14584
κάτω	14563
ἕνα	14539
δόξαν	14525
γέγονεν	14441
πρός	14439
ἴσως	14362
εἰσι	14272
πολλοὶ	14258
ἁπάντων	14111
τοιούτων	14004
ι	13990
ἔνθα	13968
οὐσίας	13887
εἰσὶ	13722
φύσις	13703
νόμον	13679
ἀνθρώποις	13643
δυνάμεως	13595
πρὶν	13540
ἔπειτα	13535
εἴπερ	13499
αʹ	13475
φῶς	13435
μέρη	13407
πολλοὺς	13376
παντὶ	13376
ἀγαθὸν	13369
τοι	13367
ἄλλοι	13354
χρόνῳ	13310
πᾶσιν	13176
ὥς	13115
ἔστω	13110
γίνονται	12945
οὐσίαν	12938
μεταξὺ	12905
δεύτερον	12904
μικρὸν	12902
τοῦτ	12884
η	12854
οὐκοῦν	12831
ἄνευ	12810
ἴσον	12783
φαίνεται	12779
γʹ	12738
οἶμαι	12692
βʹ	12671
τινὲς	12643
θ	12640
πως	12592
ἐκεῖνον	12572
ἀνδρῶν	12512
ἀδύνατον	12469
ἴδιον	12461
δʹ	12411
ὑμεῖς	12378
ἄνδρα	12368
ὁμοῦ	12350
ἀλλήλων	12301
ἔχοντες	12269
αὖ	12240
ἀγαθῶν	12229
ὅπου	12228
ἀνὴρ	12197
τινὸς	12197
πολλῷ	12195
γένηται	12187
πάθος	12168
λαβεῖν	12163
ἔδει	12161
ζωῆς	12141
αὐτὴ	12134
θάνατον	12125
εἰκότως	12123
σοῦ	12097
πόλεμον	12097
αἴτιον	12068
ἅπαντα	12012
ἰδοὺ	12011
σφόδρα	11984
χρόνου	11971
πόλει	11928
χριστὸς	11838
χώραν	11776
⋖	11775
τῆϲ	11727
αὐτούς	11726
ὑφ	11711
λόγοις	11666
ὑπάρχει	11662
ἡλίου	11563
κόσμου	11551
γέγονε	11537
ὕδατος	11520
μία	11499
υἱοῦ	11498
πᾶς	11476
λαβὼν	11436
ἕνεκα	11434
δή	11413
ἔχον	11407
τοῦτό	11393
ἔχουσι	11372
δηλονότι	11260
κακῶς	11217
εἰσὶν	11181
βασιλεῖ	11180
ἄλλους	11157
ἀνὰ	11148
ἄλλος	11108
οὖσα	11106
ἧττον	11098
ἀλλήλοις	11052
θανάτου	11049
ὀλίγον	11029
πρόσωπον	11019
ψυχὴ	11007
κακῶν	10979
τρίτον	10944
ἀνθρώπους	10881
μέγεθος	10874
πάλαι	10858
ἔξωθεν	10846
σχῆμα	10805
πράγματα	10802
ἀρετῆς	10746
βούλεται	10746
πόλεις	10745
ἀληθείας	10720
αὐτός	10716
ὑπάρχειν	10691
ἄνδρες	10660
οὔ	10634
ἐμὲ	10632
δυνατὸν	10616
κ	10612
πρᾶγμα	10604
γῆ	10603
βίου	10602
τά	10574
οἷόν	10572
ἔργα	10554
οὐρανοῦ	10530
ἰησοῦ	10530
ἀναγκαῖον	10525
ἕν	10495
δίκην	10476
πολλὴν	10469
πλησίον	10456
βασιλείας	10447
δεῖν	10442
λέγουσιν	10429
ἐγώ	10398
ἵν	10392
πολλοῖς	10383
αἰτίας	10334
σημεῖον	10293
αἷμα	10290
σώματι	10256
αὐτὰς	10223
ἢν	10216
ζῷον	10213
μόνος	10205
αὑτοῦ	10190
λέγοντες	10169
ὄντες	10165
πίστεως	10151
πρῶτος	10150
δύναμις	10148
τῶι	10148
καιρὸν	10144
οὔσης	10141
νοῦς	10133
πέντε	10127
αὐτήν	10121
ὅρα	10102
γενόμενος	10095
δίκαιον	10073
τινὶ	10042
καλὸν	10018
ἰδεῖν	9997
ἅπερ	9974
ἐκκλησίας	9909
χριστὸν	9890
ἐποίησεν	9887
γένοιτο	9857
ἀληθῶς	9817
ἀνάγκης	9814
ἃς	9789
ποιῆσαι	9743
φασιν	9725
σὲ	9699
παῦλος	9694
ἐστί	9669
χεῖρας	9665
σαφῶς	9634
δόξης	9632
ἔλεγεν	9627
οὔτ	9597
ἑαυτοὺς	9592
ἕκαστος	9590
οὐδέν	9568
θεῖον	9567
κυρίως	9550
νόμος	9542
ἡμέρᾳ	9528
γυναῖκα	9527
κόσμον	9524
τινι	9515
ποῦ	9513
τινας	9512
ἁμαρτίας	9510
ἑκάστου	9507
τήν	9486
εἰδέναι	9483
τίνα	9437
ἥτις	9424
κατά	9409
μ	9401
ἀλλήλους	9384
ἄνωθεν	9356
πυρὸς	9321
κακὸν	9312
μηδ	9300
οὖσαν	9275
θεόν	9254
ἐθνῶν	9215
σωμάτων	9176
σώματα	9163
ὅμοιον	9150
δύνασθαι	9149
ὅσοι	9134
τόπος	9132
νόμου	9116
#	9106
ὅλων	9030
τῆι	9014
αὐτό	9007
τοιαύτην	9004
διὸς	8992
καθὼς	8989
γένους	8975
ἐκείνῳ	8965
δέκα	8930
ἔμπροσθεν	8925
ταὐτὸν	8889
σοὶ	8888
ἁγίων	8883
εἶπον	8879
†	8869
ἐκεῖθεν	8868
ἄξιον	8864
τόπῳ	8864
ἐναντίον	8859
ἄνθρωποι	8841
πλάτων	8841
βασιλείαν	8840
ἑτέρου	8839
εἶχε	8831
ὡσαύτως	8806
ἔν	8800
χρόνος	8799
μέγας	8783
πίστιν	8779
τόδε	8769
ἀνδρὸς	8764
μάλα	8747
κοινὸν	8738
σάρκα	8686
ἥ	8667
εἴδη	8666
ἐκείνοις	8661
πνεύματι	8648
λέγομεν	8639
ταύτας	8634
εἶναί	8612
λίαν	8604
ἔργων	8603
ἄπειρον	8601
οἷα	8598
ἔχουσιν	8589
ἰουδαίων	8579
ἄλλου	8578
ἀλήθειαν	8577
τάξιν	8577
εἶχεν	8569
δυνάμεις	8562
ἔχουσα	8558
ὀρθῶς	8516
ἁγίου	8513
ἐκεῖνοι	8511
ἀκριβῶς	8487
ἐφεξῆς	8473
οὐρανὸν	8470
καλεῖται	8468
πολλῆς	8442
ἀρετὴν	8420
ἑκάστῳ	8409
ἰσραὴλ	8396
πολέμου	8370
εἶ	8365
ἀλέξανδρος	8362
ἀρχὴ	8360
ἅγιον	8309
τίνος	8305
τάδε	8293
πατρὶ	8275
λέγουσι	8259
προσώπου	8250
χριστῷ	8247
χρημάτων	8238
ἄλλην	8230
ἥλιος	8213
διαφέρει	8210
πανταχοῦ	8209
κίνησιν	8206
μεῖζον	8201
τρία	8157
κεφαλὴν	8113
μιᾶς	8098
ἐκείνης	8094
ἄλλον	8091
χρήματα	8090
κυρίῳ	8066
θείας	8053
τοιοῦτος	8051
ὕλης	8029
ὧδε	8023
καλεῖ	7993
μείζων	7954
πόθεν	7911
ζωὴν	7885
δόξα	7879
κινήσεως	7860
ἄνδρας	7858
πράγματος	7832
ἕνεκεν	7828
τριῶν	7806
φασι	7804
ψυχῇ	7772
ἐκείνην	7769
ἑλλήνων	7769
οὐσία	7767
ταῦτ	7756
γῇ	7753
ἐκεῖνα	7748
κύριε	7739
μέρους	7736
χώρας	7717
ζῆν	7712
διά	7710
τάχα	7699
ἅτε	7695
ὅστις	7689
κεῖται	7684
αὐταῖς	7671
κίνησις	7667
ἑτέρων	7650
φωνῆς	7648
εἰκὸς	7646
ἰστέον	7640
αβ	7628
εἶχον	7626
ἐναντία	7623
εἰμι	7618
λεγόμενον	7613
βουλόμενος	7547
οἶδα	7532
αἵματος	7522
γνώμην	7502
οὔπω	7452
ἐνέργειαν	7438
πέρας	7434
ἔθνη	7427
εἰρημένων	7422
ἑαυτοῖς	7412
ὄντως	7409
ἕτερος	7382
λέγοντος	7365
συμβαίνει	7359
ἄχρι	7351
ὅμηρος	7330
ἀγαθόν	7306
ἐντὸς	7306
διάνοιαν	7286
οἵ	7283
εʹ	7280
ἑνὶ	7263
τοῖϲ	7252
πολεμίων	7242
ἔλεγον	7230
ἐχόντων	7229
ἄμφω	7215
ἀρχὰς	7206
στόμα	7194
ἑτέραν	7169
ἕτερα	7149
πλείους	7139
ζῴων	7127
ὕλην	7123
ὁδὸν	7097
ἐκείνους	7087
πάσας	7078
γένεσιν	7069
αὐτίκα	7052
ἐκτὸς	7040
ἀριστοτέλης	7031
θαλάσσης	7023
τοιαύτη	7020
προφήτης	7016
πόδας	6992
ἰησοῦς	6983
ἄλλῳ	6978
ἐλθεῖν	6977
ἦ	6962
παίδων	6945
πάθη	6943
σαρκὸς	6942
αὗται	6941
παντελῶς	6938
ν	6929
πότερον	6925
ὄν	6918
ἣ	6915
ἀληθὲς	6909
ο	6884
ἥλιον	6884
οἶκον	6882
καρδίας	6873
ὄντας	6848
μέσῳ	6846
πρώτην	6838
ἡμερῶν	6805
ἑπτὰ	6800
εὐθέως	6795
κεφαλῆς	6789
ἔνδον	6788
ἤ	6772
νυκτὸς	6772
πολλὰς	6771
πλεῖστον	6764
πατρός	6758
ἔχω	6755
ἀμφοτέρων	6750
γυναικὸς	6745
μείζονα	6731
ζ	6727
κύκλῳ	6711
σχεδὸν	6703
του	6682
γυνὴ	6678
οὐδενὸς	6675
ὕδατι	6675
ϛʹ	6653
θεοῖς	6649
ὄρος	6632
ποιῶν	6614
οἴνου	6613
σωτῆρος	6610
ἐποίησε	6597
τινων	6584
παῖς	6581
γίγνεται	6577
πρῶτα	6564
θεοὺς	6557
ἴση	6536
σωτηρίας	6513
χρῆσθαι	6503
ἡνίκα	6495
ἰδίαν	6493
ἐπί	6491
ποιεῖσθαι	6480
ὅλην	6479
μέτρον	6458
λέγεις	6458
ὀνόματα	6450
χεῖρα	6442
εἰκόνα	6441
φασὶ	6430
ῥᾳδίως	6429
τέ	6429
ἅπαξ	6428
καρδίαν	6418
ἀριθμὸν	6412
γέγραπται	6406
παῖδας	6401
ὅμοια	6386
ἄτοπον	6375
μέγιστον	6324
σωτηρίαν	6309
ὀνόματι	6309
τινὰς	6284
ἐναντίων	6278
ἀρχῇ	6271
δεῖξαι	6271
πολλοῦ	6264
περ	6259
ἀθηναίων	6254
σπέρμα	6250
ῥῆμα	6244
ὅλου	6242
ἀληθῆ	6241
ἐνδέχεται	6240
πλείω	6236
ἀθηναῖοι	6232
μερῶν	6230
μεγάλα	6190
ἔλεγε	6188
γυναικῶν	6183
ὅς	6180
τόπου	6173
καιρῷ	6167
φωνὴν	6148
ὄντι	6141
τροφῆς	6129
ἑκάστην	6121
ἔνιοι	6121
γνῶσιν	6083
θάλασσαν	6054
χρείαν	6038
σελήνης	6037
φίλων	6029
γενόμενον	6024
ἀέρος	6012
ψυχήν	6012
ηʹ	5990
ἔλαττον	5986
τοιαύτης	5979
κακίας	5974
ἐπίσκοπος	5966
γενέσεως	5963
ὕλη	5961
σοφίας	5960
αἰτία	5942
πολὺν	5897
δέον	5895
ποιητὴς	5893
λέγεσθαι	5892
ἔθνος	5891
πρώτου	5890
τέκνα	5889
κακόν	5882
εὑρεῖν	5862
ὁρᾷς	5848
εὐθείας	5848
ἀνθρώπῳ	5835
ἑαυτῆς	5829
παθῶν	5804
μῆκος	5803
δικαίως	5798
μηκέτι	5792
κάλλος	5791
μέσου	5782
ἄλλη	5767
γινόμενον	5766
κόσμῳ	5755
μόνῳ	5753
τόν	5747
ἐξουσίαν	5742
ἰδίᾳ	5737
πράττειν	5734
ἐκεῖσε	5726
ἦλθεν	5725
ἀέρα	5719
ἔφην	5717
ἅπαντας	5717
ω	5713
τρόπῳ	5710
περσῶν	5710
εἰδὼς	5704
οἰκεῖον	5690
μέλλων	5689
λαοῦ	5683
νόμῳ	5669
παῖδα	5668
ζʹ	5660
ἐπειδὰν	5659
ποταμοῦ	5653
παῖδες	5649
ἔχεις	5630
ἔθος	5628
ἀμφὶ	5621
ἀμφότερα	5619
ἐκκλησίαν	5615
τοὐναντίον	5615
ὥστ	5609
μεγάλην	5590
ἰωάννης	5590
πρώτῳ	5588
κράτος	5580
ἄλλας	5576
μαθεῖν	5575
γενομένης	5566
κύκλου	5561
ταχέως	5560
πατήρ	5559
χάριτος	5543
μεγάλου	5526
ἐνεργείας	5524
μέρει	5521
νόμους	5520
πάθους	5519
ς	5514
φέρειν	5511
οὐδέποτε	5510
ἔκ	5504
ἄρτι	5501
τοῦδε	5501
κινεῖσθαι	5493
γεγονέναι	5492
μέγαν	5492
ῥήματα	5486
ἀπόστολος	5483
διανοίας	5481
ἀγαθοῦ	5481
ὅλης	5472
πρώτη	5469
εἰρήνην	5467
ἑτέρας	5465
οἶδεν	5457
εἴποι	5452
ῥωμαίοις	5451
ὀνομάτων	5451
ἐάν	5449
οἶνον	5449
τέλους	5444
ὁρῶν	5431
θείων	5412
ὤν	5408
συνεχῶς	5406
χωρίον	5403
λ	5402
γράφεται	5401
δοκεῖν	5393
μήτηρ	5393
λέγονται	5392
σχήματι	5388
ἐδόκει	5387
σημεῖα	5386
αὐτά	5379
ποδῶν	5376
δοῦναι	5376
ἁμαρτίαν	5376
μητέρα	5373
ἐγγὺς	5365
ἅπαν	5360
θάνατος	5357
ποιεῖται	5352
πάσῃ	5351
οὐδενὶ	5345
ἰδὼν	5340
φίλον	5340
αἴσθησιν	5326
σωκράτης	5320
ἐνεργείᾳ	5319
καθὰ	5317
κακὰ	5309
ἱερὸν	5308
ἑκάτερον	5301
μάχην	5298
μοίρας	5298
λαμβάνειν	5289
ζεὺς	5288
ἔχῃ	5284
λοιπῶν	5282
ἑτέρῳ	5282
δείκνυσιν	5270
ἔσεσθαι	5264
οἱονεὶ	5262
ἔχομεν	5251
ἔοικε	5250
παθεῖν	5238
αἰγύπτου	5233
προσήκει	5233
οἰκείαν	5232
καθὸ	5229
οὐδαμῶς	5221
πλειόνων	5217
δικαιοσύνης	5211
κινεῖται	5204
δίχα	5202
ταῦτά	5197
ἴσα	5186
γράμματα	5185
λόγοι	5179
οἰκίας	5177
πατέρων	5176
ἐλθὼν	5173
ἕξει	5170
γένη	5160
λαμβάνει	5160
βίῳ	5158
ἔσονται	5149
λευκὸν	5144
υἱός	5144
πλείονα	5144
θερμὸν	5142
μακάριος	5134
ἑαυτὴν	5117
μάτην	5106
ψυχή	5098
ἡμέρα	5097
νοῦ	5093
τιμῆς	5090
φάρμακον	5089
τέως	5085
σύ	5082
ἐπάγει	5080
ἐνίοτε	5077
τύχης	5069
μένει	5065
καιρὸς	5063
χειρῶν	5062
ὀνόματος	5058
ὀλίγα	5057
δίκαιος	5051
γράφει	5048
ὡϲ	5041
ἐτῶν	5039
ἐγένοντο	5039
ἀγαθὰ	5039
μόνου	5038
τόπους	5037
τινῶν	5036
ῥωμαῖοι	5031
ἐρεῖ	5021
κόσμος	5020
πράξεις	5019
φανερὸν	5016
κρίσιν	5014
δεσπότης	5007
δὶς	5001
λοιπὰ	4996
μιᾷ	4995
ἡμέραις	4987
τέχνην	4986
ἔοικεν	4986
ἐχρῆν	4974
πλήθους	4971
νὰ	4970
ἄμεινον	4967
χάρις	4966
ἀκούσας	4960
πολιτείας	4957
δόξῃ	4951
πόλεων	4948
καιροῦ	4939
τοιούτοις	4932
νεκρῶν	4928
ἀμφοῖν	4928
πρόσθεν	4914
ἀριστοφάνης	4913
τροφὴν	4910
χειρὸς	4908
γένει	4906
ἀγγέλων	4889
ὕψος	4888
δία	4887
διδάσκει	4886
ποιήσας	4884
γυναῖκας	4867
στοιχείων	4857
ἀξίαν	4844
βέλτιον	4844
πολλά	4842
ἅπαντες	4840
υἱοὶ	4838
κἀγὼ	4831
περί	4831
τέχνης	4829
μέλλοντα	4827
εἰσίν	4825
γνώμης	4823
ὑπό	4813
εἰρήνης	4811
φόβον	4808
ποτ	4803
φέρει	4799
πασῶν	4795
καλῶν	4794
ἑτέροις	4792
ἆρα	4792
εἰπών	4781
αἷς	4781
ἔχοι	4778
οὐδένα	4774
σήμερον	4762
πᾶσαι	4760
ἰησοῦν	4757
θείου	4756
ψεῦδος	4744
ἀεί	4738
ἔχοντας	4736
πλήθει	4731
ἔχοντος	4729
ἔτος	4727
ἔρχεται	4727
ἔτει	4723
εἶδον	4713
/	4711
οἰκείων	4709
οἰκείας	4709
ὁρᾶν	4706
μηδενὸς	4703
ἐχθρῶν	4701
ἄλληλα	4691
οὐρανῶν	4683
ὣς	4682
ὥρας	4678
μόρια	4676
ὅπλα	4676
εἴδους	4672
πάσχειν	4669
ἄγαν	4662
εἶεν	4653
ἀβραὰμ	4653
πλοῦτον	4646
εἴδει	4645
καρδίᾳ	4644
λεγόμενα	4632
βασιλέων	4632
ἀκούειν	4628
τοσαῦτα	4625
ἓξ	4623
οἰκίαν	4614
διδόναι	4611
ὀφθαλμῶν	4607
δικαιοσύνην	4604
ὄψιν	4595
εἰρημένον	4594
λαὸν	4588
τρόπος	4588
χριστός	4579
πρώτης	4566
ἱκανῶς	4563
βασιλεύς	4562
μένειν	4557
λεγομένων	4549
μητρὸς	4545
γνώσεως	4534
αἰῶνος	4532
οἴνῳ	4531
φίλους	4530
ἰδίας	4528
βραχὺ	4528
λέξις	4524
∠ʹ	4521
οἶδε	4520
μήποτε	4519
τούς	4509
ὀπίσω	4506
ιβʹ	4503
δείκνυσι	4495
βασιλεῖς	4488
μόνην	4481
ἡδονῆς	4480
ἕκαστα	4471
ἕτεροι	4471
ἀλλαχοῦ	4467
φαμεν	4462
θέλει	4448
γινόμενα	4441
αὑτὸ	4439
χρεία	4435
αἰῶνα	4434
ἑτέρα	4431
γυναῖκες	4426
τριάκοντα	4414
διόπερ	4409
αὑτὸν	4400
πυρὶ	4398
ἄλλης	4397
ἦλθον	4394
χειρὶ	4393
μιν	4392
ἵππων	4389
φέρεται	4379
νόμων	4377
ἔδωκεν	4372
υἱῷ	4372
φωνῇ	4369
βούλει	4367
ψυχὰς	4367
δήπου	4359
φίλος	4355
αὑτῶν	4355
στόματος	4354
ἔνθεν	4354
σοφίαν	4350
ἐκείνη	4348
εὐθεῖα	4341
ναῦς	4339
κἀν	4329
ἀλεξάνδρου	4327
εἰδῶν	4323
μικρὰ	4317
νυνὶ	4308
ἔργοις	4306
φέρε	4305
προφητῶν	4302
στοιχεῖα	4297
βγ	4289
μάχης	4288
ἀνδρὶ	4287
ὑποκείμενον	4286
τυγχάνει	4281
δεῖται	4277
πρὸϲ	4275
φωτὸς	4273
κύκλος	4273
κακοῦ	4272
ὀργῆς	4263
βαρβάρων	4263
τοιούτου	4250
ὥραν	4249
λέξιν	4249
εἰϲ	4249
μόριον	4245
εὐσεβείας	4245
τόπων	4242
θεοὶ	4236
γινομένων	4234
μηδένα	4231
ἀλλά	4225
εἰρημένα	4225
ἐλαίου	4223
γίγνεσθαι	4221
θʹ	4221
μορίων	4214
πολέμῳ	4209
πολεμίους	4208
ἀδελφὸν	4206
ἀγάπης	4204
ἅπασι	4202
πότε	4197
ἥμισυ	4191
ἕλληνες	4190
αγ	4190
τὰϲ	4189
ἑτέρους	4188
σκότος	4179
πλεῖστα	4169
δευτέρου	4167
τηνικαῦτα	4165
τοσαύτην	4156
χρόνους	4156
ἑκατὸν	4151
τῇδε	4143
δεσπότην	4141
τιμὴν	4141
δυνατόν	4140
τέλειον	4137
συμβεβηκὸς	4135
εἶθ	4117
διαφορὰν	4114
φασὶν	4107
εἴκοσι	4107
εἴς	4107
δεινὸν	4106
παιδὸς	4105
τοιγαροῦν	4104
θεότητος	4101
δεσπότου	4098
τόποις	4097
μακρὰν	4097
πλεῖον	4096
ἕπεται	4095
ζητεῖν	4092
ψυχῶν	4091
ἱερουσαλὴμ	4091
αἴγυπτον	4087
δυνάμεων	4086
ἆρ	4084
ἐλπίδα	4075
τοιοῦτόν	4072
ἀρχήν	4072
γδ	4065
ὑδάτων	4062
χρήσιμον	4059
ξ	4057
ἁγίας	4054
σελήνη	4052
ἀδὰμ	4050
ἀριθμὸς	4047
ει	4047
μήτ	4035
κινούμενον	4028
δευτέρῳ	4027
σοφία	4025
σ	4022
λαὸς	4017
τέλει	4016
αὑτῷ	4016
ῥημάτων	4010
δῆμος	4008
ῥωμαίους	4004
κέντρον	3984
καρπὸν	3982
παρόντος	3980
τεῖχος	3965
ὀφθαλμοὺς	3965
ῥώμην	3964
τοῖσι	3962
πολὺς	3949
φωνὴ	3948
ξύλον	3947
αἰῶνας	3946
πλεονασμῷ	3945
οὐρανῷ	3945
τάξει	3940
δημοσθένης	3938
μικροῦ	3936
πλάτος	3936
δευτέραν	3934
καλὰ	3929
ἀποστόλων	3915
τυχεῖν	3913
σελήνην	3912
φημὶ	3911
ϛ	3906
ἔχουσαν	3902
ἐπιστήμην	3899
ἔλαβεν	3898
οἴκου	3894
ὁδοῦ	3890
ἐπιστήμη	3888
κρεῖττον	3885
ἰδίων	3885
ἡδονὴν	3880
πανταχόθεν	3880
ἐποίει	3877
ποταμὸν	3875
ἀγαθὸς	3873
φέρων	3867
εἶτ	3861
πλάτωνος	3857
μόλις	3850
ὑπάρχον	3848
πέτρος	3848
δώδεκα	3847
ποιήσει	3845
φύλλα	3845
κύκλον	3844
ἔλαιον	3843
κακίαν	3838
ἀπό	3837
παράδειγμα	3836
καλόν	3833
ἰσραήλ	3832
θανάτῳ	3826
υἱόν	3824
γέρων	3823
ἄρ	3817
ποτέ	3812
ἀνάγκην	3812
ὁπότε	3812
ὑπάρχων	3810
ζῷα	3808
τύχῃ	3807
ιʹ	3806
νύκτα	3800
θείαν	3797
δαβὶδ	3797
πολλὴ	3795
ἥκιστα	3795
δεύτερος	3794
δύνανται	3792
γένεσις	3779
ἄγγελος	3777
εἴρηκεν	3772
ἐκείνῃ	3770
μεγάλων	3766
ἔγνω	3762
ὀφθαλμοῖς	3759
δῶρα	3749
ἀνωτέρω	3748
τρίγωνον	3747
γενομένου	3745
μείζονος	3743
γο	3742
γραφῆς	3741
λαβόντες	3736
πίστει	3736
σῆς	3732
ποιοῦσι	3729
κοινῇ	3725
τεσσάρων	3725
αἰώνων	3724
οὐδέ	3718
θυμὸν	3717
θυγατέρα	3716
ὑγρὸν	3714
καλοῦσιν	3711
βίος	3710
δυοῖν	3709
ποιοῦσιν	3705
εἶδεν	3705
δαιμόνων	3700
ἵππους	3698
σπέρματος	3697
ἄλλοτε	3696
ἔννοιαν	3684
ἀδελφὸς	3680
δικαίου	3665
μέλλοντος	3660
αἳ	3658
καρδία	3654
γενομένων	3649
ἀληθές	3645
νοεῖν	3643
οὐδεμίαν	3640
οὔθ	3640
παραχρῆμα	3637
δεικνὺς	3633
λέγῃ	3629
θεῖος	3626
ταύταις	3621
ἦλθε	3618
ἰακὼβ	3614
φρονεῖν	3613
δυνάμενος	3612
μέχρις	3610
ὅσῳ	3610
υ	3607
τυχὸν	3603
συνέβη	3603
ζῴου	3601
μόνης	3598
μεγάλη	3596
ἑαυτόν	3596
διφθόγγου	3592
δυνάμενον	3589
τίνες	3589
καλούμενον	3587
οἰκουμένης	3587
τοὔνομα	3586
υἱοὺς	3586
τέκνον	3585
εὑρίσκεται	3579
συμπέρασμα	3573
τίνι	3568
βάθος	3566
μνήμην	3563
μηδενὶ	3561
ἄγειν	3560
εἰπόντος	3560
σὰρξ	3557
παύλου	3557
ἀναγκαίως	3552
ἤπερ	3549
τοὺϲ	3549
ἐνέργεια	3547
υἱῶν	3547
ἐπιστήμης	3538
προφήτου	3535
φιλοσοφίας	3532
δῆμον	3531
λέξεως	3527
πόρρω	3526
μεγάλης	3524
καλεῖν	3521
ζωὴ	3520
διδασκαλίας	3516
ρ	3514
χάριτι	3514
παιδίον	3512
ἀγῶνα	3512
ἀλέξανδρον	3511
πόλεμος	3508
ἁ	3505
ἁπάσης	3505
βιβλίον	3500
ἀδελφῶν	3500
εἰπέ	3499
στρατιωτῶν	3495
ποῖον	3494
ῥώμης	3491
ὀργὴν	3491
λέγοντα	3489
ἁγίῳ	3487
γνῶναι	3486
χρόνων	3483
λέγοι	3483
τὰν	3482
ἄκρον	3477
ἰουδαῖοι	3476
ἰωάννου	3473
ἱστορίας	3463
κἀνταῦθα	3462
ἵππον	3460
θυσίας	3459
ἅπασαν	3459
πίστις	3455
φίλοι	3448
ἐμὸν	3447
ἄγει	3446
φόβος	3446
ἀγάπην	3443
μόνη	3439
οὗτός	3438
ἴδια	3436
ἔργῳ	3432
τοιούτους	3430
κινήσεις	3429
ἐνθάδε	3421
τιμωρίαν	3420
πρέσβεις	3418
δηλαδὴ	3417
δήμου	3415
ἔσχε	3414
τῷδε	3414
ἡμετέραν	3410
λίθον	3410
ἄριστον	3408
αἰώνιον	3405
αἴσθησις	3404
θάτερον	3400
ἐπιθυμίας	3398
παρόντα	3396
ἡμετέρας	3394
παρά	3392
μυρία	3390
π	3388
λίθος	3388
ἕτερόν	3388
γραμμάτων	3387
ἀριθμῷ	3386
σὸν	3381
πάντῃ	3380
σωτὴρ	3378
ἀπόδειξιν	3374
κε	3367
τροπῇ	3366
εἰδότες	3364
ἐργάζεται	3364
οἴκῳ	3362
πέφυκεν	3354
μελλόντων	3351
χρώμενος	3348
φαρμάκων	3346
ἀκοῦσαι	3343
τέταρτον	3338
δέδεικται	3338
ὢ	3336
δεῦρο	3332
μετρίως	3331
λέων	3328
πόνων	3327
μέμνηται	3326
χεῖρον	3324
γράφειν	3320
καλοῦσι	3317
οἰκουμένην	3316
τοιοῦτοι	3314
φανερῶς	3312
ἄρχων	3312
σὴν	3308
ἡλικίας	3308
θαυμαστὸν	3306
ἔλαβε	3305
ἀληθείᾳ	3302
κίνδυνον	3300
ὅρον	3300
μεγέθει	3298
ἱερῶν	3297
ταὐτόν	3296
ἅπασιν	3293
παρόντων	3291
ἐνὶ	3287
ἀναστάσεως	3283
δε	3280
ἔγωγε	3280
ὄρη	3280
τᾶς	3276
ἕλληνας	3274
χρῶμα	3274
αἰσθητῶν	3269
ἵππος	3268
ἡλικίαν	3267
φασίν	3265
μηδεὶς	3264
μαθὼν	3264
φάναι	3263
τοσούτῳ	3258
φιλίαν	3257
ἀὴρ	3256
ἐνώπιον	3254
αἰγυπτίων	3250
χαίρειν	3249
τύχην	3249
μέλιτος	3248
πολιτείαν	3248
γνῶσις	3246
ὀλίγων	3246
ἐγίνετο	3245
εὐθεῖαν	3244
ἔσχατον	3243
λέγε	3241
σχήματος	3238
ἄρχειν	3236
αἴτια	3235
γραφὴ	3235
χειμῶνος	3234
διάστημα	3233
κελεύει	3233
γέ	3232
τάς	3229
δέχεται	3228
διπλῆ	3227
νίκην	3226
ἐμοί	3223
ἀνήρ	3222
ἐπιθυμίαν	3220
ἐπάνω	3216
ἀνάλογον	3215
πεντήκοντα	3214
μέλη	3213
τιμωρίας	3212
καίπερ	3212
δείκνυται	3211
πρώτως	3209
σπουδῆς	3208
ὁτιοῦν	3206
ἐμὴν	3205
ἔσχεν	3199
θυσίαν	3199
τέχνη	3198
εἴσω	3194
προνοίας	3192
φαίνεσθαι	3190
ἰσχὺν	3187
ὡσεὶ	3186
τοσούτων	3184
ἀθηναίοις	3183
ἐποιήσατο	3181
παρθένου	3180
βουλῆς	3175
ὑποκειμένου	3172
χρείας	3172
πολλαὶ	3171
σαρκὶ	3169
ὑπόθεσιν	3169
ἐκκλησίᾳ	3168
ἀστέρων	3167
κοινοῦ	3167
αἰσθήσεως	3166
μέσος	3166
φιλόσοφος	3165
ποιήσασθαι	3164
χρῶ	3152
διαβόλου	3149
μυστήριον	3148
κοινὰ	3145
κέρδος	3140
βασιλεία	3138
βούλομαι	3138
γενόμενοι	3134
οἵτινες	3131
γάλα	3127
ἵππου	3124
ἀποθανεῖν	3124
φιλίας	3123
νέον	3123
εζ	3122
δοῦλος	3118
θᾶττον	3118
φαμὲν	3118
ἐθνικὸν	3116
ἄλλαι	3110
ταὐτὰ	3108
κακοῖς	3108
γενήσεται	3107
ἕξιν	3106
ἄξιος	3105
ὄπισθεν	3104
σφῶν	3103
τοιούτῳ	3103
ψυχρὸν	3101
διδασκαλίαν	3101
εἶδες	3099
ὅρος	3097
τρίτην	3096
φασί	3096
πατρίδος	3093
ὑπόστασιν	3085
ἄρχεται	3083
μέλαν	3082
αἴτιος	3079
ὁρῶντες	3076
πρώτων	3075
ἀμήν	3075
ἐποίησαν	3074
ὑπερβολὴν	3073
ἅγιος	3071
ψυχαῖς	3069
εἴπῃ	3068
πρόνοιαν	3068
δικαίων	3066
ἤρξατο	3066
ἁγίοις	3064
ἁμαρτημάτων	3060
δίδωσι	3057
φημι	3056
μο	3051
θέσιν	3049
χρόνοις	3048
ἰούδα	3046
ἀξίωμα	3045
κρίσεως	3045
ἀδελφοῦ	3044
φόβῳ	3044
καίσαρος	3041
κακά	3041
δίκαια	3036
νόμοις	3034
ἄρχοντες	3033
ῥίζα	3031
ἔσω	3031
δευτέρας	3030
πολλῇ	3028
συμφέρον	3027
κέχρηται	3027
ἔνι	3027
βοῶν	3025
καλοῦ	3024
μόνοις	3023
σέ	3020
τέσσαρα	3018
σφᾶς	3018
ὅτ	3017
φύσεις	3015
τόνδε	3015
κεφάλαιον	3013
γάμον	3012
ἐλαίῳ	3011
τισι	3008
φέρεσθαι	3007
βίᾳ	3007
ὄρους	3005
ὁρῶμεν	3003
ἀρετὴ	3003
ἀρχόντων	3001
αὐτὰρ	2998
μηδεμίαν	2996
ταχὺ	2993
ὄψει	2992
αὐτῶι	2991
κωλύει	2987
προκείμενον	2987
ἄρτον	2985
ῥώμῃ	2984
ἀργύριον	2979
εἴπομεν	2977
δέρμα	2972
δογμάτων	2970
ισραηλ	2969
ποταμὸς	2968
μέσων	2965
ὅλῳ	2964
θυμῷ	2963
ὀκτὼ	2960
χώρα	2960
οἶκος	2957
θάλατταν	2952
πλείονος	2951
πάτερ	2948
σοφὸς	2948
λέοντος	2945
νέος	2944
κεν	2944
μέλλει	2943
πρόβατα	2943
στρατιώτας	2939
χερσὶν	2938
χρή	2936
τοιαύτας	2934
ἀρχή	2934
κοινωνίαν	2932
δίδωσιν	2932
πολύ	2931
ἐχρήσατο	2930
παντάπασιν	2928
πολιτῶν	2924
ὄψεως	2919
σφίσιν	2918
ἱστορεῖ	2917
γυναικὶ	2915
θαλάττης	2910
μεγίστην	2910
τρίτῳ	2908
πύλας	2907
ἄγγελοι	2906
νὴ	2905
τρόπους	2903
γνώμῃ	2902
κείμενον	2901
τύπον	2901
θέλων	2898
ἀμέλει	2898
ποτὶ	2896
στρατηγὸς	2893
κέντρου	2888
ἀνάστασιν	2886
διαίρεσιν	2880
ἐπιφέρει	2879
μοιρῶν	2878
ἐμῆς	2875
ναὸν	2872
ὁτὲ	2871
πολεμίοις	2863
νόσον	2863
θεία	2861
δίδου	2860
θηρίων	2854
ἐμαυτοῦ	2854
πατέρες	2854
ὅσαι	2853
κτλ	2851
ἐβούλετο	2850
ἰουδαίοις	2850
σφίσι	2848
ξύλα	2847
ἐροῦμεν	2847
θεῖα	2846
κινεῖ	2845
δικαιοσύνη	2843
τάξεως	2842
τρίτου	2841
~	2840
φίλιππος	2835
ἐϲτι	2835
μόνων	2834
καθαρὸν	2834
γινώσκειν	2832
ἀριθμοῦ	2828
ὅπλων	2828
τρόπου	2827
κοινὴν	2827
ἔδωκε	2824
ἰέναι	2824
μόνα	2823
ποιούμενος	2818
ἀχαιῶν	2815
κʹ	2813
‖	2813
ἄλογον	2812
μήπω	2811
οἶνος	2811
ναί	2809
γεγονὼς	2805
πέφυκε	2805
εἶδε	2803
φιλίππου	2802
πατρίδα	2799
ἐμέ	2796
εἰρημένοις	2795
ἔτους	2795
εἴπω	2795
οὐδαμοῦ	2794
ὦτα	2792
πεποίηκεν	2792
θερμοῦ	2790
ὁρᾷ	2789
γῆρας	2788
ἁμαρτία	2788
ἐπισκόπου	2787
μισθὸν	2785
πεῖραν	2783
ἀλήθεια	2779
οὐρανοῖς	2775
νυκτὶ	2772
μακρὸν	2771
ἡλίῳ	2770
δευτέρα	2770
δεῖνα	2769
θέλεις	2768
δίκας	2768
ἔρωτα	2768
τινά	2768
ἔρημον	2768
βάρος	2768
ἐξουσίας	2765
λεγόντων	2765
μὲ	2764
μοῖραν	2764
ἐκέλευσεν	2763
ἑκάστης	2761
ἀφροδίτης	2761
φεύγειν	2759
πρώτῃ	2759
ἐννέα	2759
πλοῦτος	2757
γαστρὸς	2757
ἐλάττων	2756
ἰχθύων	2754
ἐλέγετο	2750
διάθεσιν	2750
χερσὶ	2749
ἄρχοντα	2746
ιαʹ	2745
χρῆται	2745
ὀλίγου	2744
ἄξια	2740
λίθων	2737
διαφορὰ	2734
ὅλος	2734
γεγενῆσθαι	2730
ἀλλήλαις	2730
αδ	2730
καῖσαρ	2729
χρῶνται	2729
ἐχούσης	2728
μέλλον	2728
τέκνων	2726
ἀσθένειαν	2725
αἵματι	2723
πάντοτε	2719
μῆνας	2719
ἀπόλλωνος	2719
διανοίᾳ	2718
θυμοῦ	2717
ἀρκεῖ	2712
κοινῶς	2711
ἁπλοῦν	2710
ἐπεί	2710
νομίζειν	2706
μικρόν	2705
ὑποκειμένῳ	2705
μεγέθους	2702
ἀριθμῶν	2702
ἔχοντι	2699
ιεʹ	2696
μέγιστα	2695
οὐδεμία	2692
ἑτέρως	2692
σοί	2691
ἀντ	2690
ἀμφοτέροις	2689
ζῶν	2688
ἑκατέρου	2687
ἀνθ	2686
οὐρανὸς	2684
ζωήν	2684
παρθένος	2683
ἦθος	2682
ὁμοιότητα	2678
βουλόμενοι	2678
στόματι	2678
ἄνθος	2676
ἰδίου	2676
ῥᾴδιον	2675
ἐπήγαγεν	2675
τἄλλα	2675
δεινὰ	2674
χρυσίον	2673
λέγουσα	2672
τεσσαράκοντα	2672
τάχιστα	2672
λακεδαιμονίων	2672
ἀδελφοὶ	2671
ἀθηναίους	2670
λευκοῦ	2670
ὀξύνεται	2667
σαφέστερον	2666
ἑαυτὸ	2665
ἰδίως	2664
κινήσει	2663
ὅλη	2663
στρατόπεδον	2662
σημείωσαι	2659
στέφανον	2659
οὐσίᾳ	2656
θεωρίαν	2653
μέλι	2651
αβγ	2649
ἀγαθοῖς	2649
ἀρετῶν	2647
ἔλαβον	2646
θύρας	2644
εἰσί	2643
ιβ	2643
δείξας	2643
ἔσθ	2641
παροιμία	2639
τόνον	2639
χριστόν	2637
πρᾶξιν	2636
γωνία	2634
πράγμασιν	2631
ἐλπίδος	2628
γαστέρα	2627
φυλῆς	2627
ἴσαι	2626
ἰωάννην	2622
τείχους	2618
κρατεῖν	2615
αὐτόθι	2614
ἰωσὴφ	2613
προαίρεσιν	2612
σημείων	2611
δῆθεν	2610
φόβου	2609
ἀθάνατον	2608
κεῖσθαι	2608
εὗρον	2608
ποιότητα	2605
αἵ	2605
χρῆναι	2605
ἱστορίαν	2605
πονηρὸν	2602
πιστεύειν	2598
ξὺν	2596
ῥητέον	2596
ἀκούων	2595
ἀπόδειξις	2595
ὀνομάζει	2594
φιλοσοφίαν	2591
πλούτου	2591
μὰ	2589
πατρί	2589
κεφαλῇ	2587
μηδέποτε	2587
εἰρῆσθαι	2585
εὐλόγως	2585
ψευδῆ	2585
ἐδέξατο	2583
οἷος	2580
ἐσμεν	2579
ὦσιν	2579
παντός	2576
βασιλεῦ	2573
γυνή	2571
ἀκολούθως	2570
ἀμφότεροι	2568
διδάσκων	2567
χαλεπὸν	2566
τἀναντία	2565
πολλαχοῦ	2560
πάσαις	2559
ἀρχῶν	2559
νῆσον	2558
αὐτοί	2556
ἄλλαις	2554
τετράγωνον	2553
ἄρης	2552
ξίφος	2552
κοιλίας	2552
ἔδοξεν	2551
ἱκανὸν	2550
τοιάδε	2549
ἐχθροὺς	2549
ἄκρα	2549
πυρός	2549
εὐαγγέλιον	2548
ἄρχοντας	2547
φωνήν	2546
ἔμελλεν	2543
ἑνός	2543
ἀληθὴς	2541
κα	2541
ἔδειξεν	2539
σταυροῦ	2536
ἱερὰ	2536
κινεῖν	2533
πόνον	2532
διάβολος	2531
ἐννοίας	2526
συμβεβηκός	2526
εἰκός	2526
κενὸν	2525
ποίαν	2525
ἐμαυτὸν	2525
χρήσασθαι	2524
ὥρᾳ	2523
ἡδέως	2522
ἐκάλεσεν	2521
θέλημα	2521
κτίσεως	2520
πάντη	2518
βοῦς	2517
γράφων	2512
γωνίας	2511
θέλω	2508
ἱμάτιον	2506
μείζω	2503
πρόσωπα	2502
ἐκάλουν	2502
ἀπορίαν	2501
νῆσος	2500
παλαιῶν	2499
προτάσεις	2499
νίκης	2499
θαλάσσῃ	2498
ἐρῶ	2496
διός	2495
ποιοῦντες	2495
χυμῶν	2494
εἰμὶ	2494
πράξεων	2493
ἰουδαίους	2493
λείπει	2490
μόνῃ	2490
ἀναγκαίων	2488
τήνδε	2487
ναὶ	2487
ὁμοίων	2485
ὡρῶν	2483
καλεῖσθαι	2480
γενομένην	2479
σύνθετον	2477
μαρτυρεῖ	2476
αἰεὶ	2474
σφαίρας	2471
ἐλπίδας	2471
βδ	2470
βουλὴν	2469
δῶρον	2468
διαφορᾶς	2467
πρῶτοι	2463
ἐναντίας	2462
τισιν	2460
βλέπειν	2460
παλαιὸν	2458
ἐπήγαγε	2456
ἅ	2456
ἀρετήν	2455
οἶδ	2453
ἀγγέλους	2452
σκοπὸν	2451
ἔνια	2451
θυγάτηρ	2449
ἑαυτῇ	2449
κἀκεῖνο	2446
κεφαλὴ	2446
θηρία	2446
ιδʹ	2445
ἑλλάδα	2444
ἐκκλησία	2443
πρόσκειται	2443
ἔρως	2442
δακρύων	2441
ποσὸν	2441
θάλασσα	2440
ἐλάττονα	2440
ἑκατέρωθεν	2440
ποιητής	2434
βλέπων	2434
ἀρίσταρχος	2433
λίθους	2433
λοιποὶ	2433
βούλονται	2432
νόσου	2432
τελευταῖον	2432
τρὶς	2430
ὅπλοις	2429
ἐπειδήπερ	2429
ἔργου	2428
κάτωθεν	2428
πίνειν	2428
φίλοις	2427
κρείττων	2426
φθορᾶς	2426
σπουδὴν	2424
ἕνωσιν	2423
ἀνθρώπινον	2423
ἡμέραι	2422
ἀδικεῖν	2421
ἐναργῶς	2417
ἀκόλουθον	2416
οἵων	2412
ἑκάστη	2412
ἕλλησι	2412
μωϋσῆς	2409
δαυῒδ	2409
ζητεῖ	2407
ὀλίγῳ	2403
ἡμετέρων	2401
γεγόνασιν	2401
αἰγύπτῳ	2396
θεωρίας	2395
ἀνάπαλιν	2394
θεραπείαν	2394
λευκόν	2394
ἔθνους	2393
ὁρῶ	2392
δαίμων	2392
πάντ	2392
τινός	2390
διαφορὰς	2389
ἐκαλεῖτο	2389
σοφοκλῆς	2389
οὐρανόν	2388
παραπλησίως	2386
ἄριστα	2386
ἀλόγων	2385
ἡγούμενος	2384
ὄργανον	2383
ἄκουε	2383
θεραπείας	2382
χρῆμα	2379
θαῦμα	2379
εἰρήνη	2378
στράτευμα	2378
ἐποιεῖτο	2378
λογισμῶν	2378
νῷ	2377
ὕπνον	2376
ἔπος	2373
ἀριθμόν	2373
μηνὸς	2369
προείρηται	2364
ἐκέλευσε	2363
πρόφασιν	2363
λύπης	2363
οἰκεῖα	2361
ιγʹ	2360
φιλανθρωπίας	2358
καρπῶν	2357
χριστιανῶν	2356
χώρᾳ	2356
πώποτε	2353
ταὐτὸ	2350
πολεμεῖν	2349
οἰκονομίας	2349
ὠφέλειαν	2347
ἀγαθά	2346
σωκράτους	2345
ὅλα	2344
βοήθειαν	2343
λέγοντας	2343
τύχη	2341
δέξασθαι	2341
εἴρηκε	2341
σκόπει	2338
μάχῃ	2338
διαφέρειν	2336
θυμὸς	2335
πόνους	2333
ὁδῷ	2332
ἀρετῇ	2332
διατί	2332
τοῦθ	2332
ἰδέας	2331
νεῶν	2330
ἑκάτερα	2329
μιχαὴλ	2328
ἴσμεν	2328
ἀπόλλων	2325
λέξει	2323
γραφῇ	2323
ξύλου	2322
πόδες	2322
ὀδυσσεὺς	2322
χρησάμενος	2321
γεγραμμένον	2319
ἔλθῃ	2319
λαῷ	2318
οὐδέπω	2318
ψῆφον	2316
προαιρέσεως	2315
ἡμέτερον	2312
ἐπιφάνειαν	2312
παρέχει	2312
ὕβριν	2310
ἐκλήθη	2310
μέσην	2309
μνήμης	2309
προτάσεων	2308
τέσσαρας	2306
ἱερεῖς	2305
εἴτ	2302
σκοπεῖν	2301
τἆλλα	2300
οἴεται	2300
μέλος	2299
μέλιτι	2295
ἔδοξε	2294
ἀλλότριον	2293
ἀπολογίαν	2291
εἰσελθεῖν	2291
ἀπέθανεν	2290
σχήματα	2289
εὐσέβειαν	2288
φαινόμενον	2287
”καὶ	2286
γυναικός	2286
προφῆται	2286
πράγματι	2286
παρὸν	2284
φόνον	2280
στρατηγὸν	2280
σύστασιν	2279
λεκτέον	2277
δοὺς	2276
ἐπείπερ	2272
τελέως	2272
κωνσταντίνου	2272
παρέχειν	2271
διάφορον	2271
ὅρων	2270
δοκοῦν	2269
πεδίον	2263
φεύγων	2259
πέλαγος	2258
χαλκοῦ	2256
τρίτη	2254
διδάσκαλος	2253
ἄγων	2253
σοφίᾳ	2252
εὔνοιαν	2251
ἴσας	2251
ἐφάνη	2251
πάσχει	2250
γινομένης	2249
μεγάλῳ	2248
δυναμένων	2246
ἐπέκεινα	2246
ῥίζης	2244
δεῖπνον	2244
πράγμασι	2244
ὑπάρχοντα	2243
ἔτυχεν	2241
ὀστᾶ	2241
φάρμακα	2241
ἄλλῃ	2241
ποταμῶν	2240
λίθου	2239
τάχος	2238
παντί	2237
ῥήτωρ	2236
ἄκρων	2236
ἐποίουν	2235
εὑρήσεις	2234
γραφῶν	2233
σημείου	2233
ἀποδοῦναι	2233
ἡρακλῆς	2232
πόδα	2229
στάσιν	2229
καρπὸς	2227
χρυσοῦ	2226
ἔμελλε	2223
φρόνημα	2222
γενῶν	2222
ποιήσω	2220
λʹ	2217
ἐμῶν	2217
κακία	2215
διονύσιος	2214
αἰτίων	2214
ὥρα	2211
ζῇ	2211
ζῶον	2211
λακεδαιμόνιοι	2211
δέχεσθαι	2210
φάσκων	2210
παιδία	2210
κηροῦ	2210
ἀσεβείας	2209
θεούς	2206
θρόνον	2206
πιεῖν	2205
ὑποθέσεως	2203
οὐδέτερον	2202
κρίνειν	2202
λογικὸν	2197
μαθητῶν	2197
ἴδωμεν	2197
τέχνῃ	2194
ἰδίοις	2192
μάχεσθαι	2190
ἀσίας	2190
κοινῶν	2190
εὔλογον	2190
ὁμήρου	2190
ἁγίαν	2189
ἀδίκως	2188
ἀδικίας	2185
ὁρᾶται	2185
διάνοια	2183
δούλου	2183
θεοί	2183
γραφὴν	2181
ἀνελεῖν	2181
σύμβολον	2180
κἀκεῖνος	2179
προειρημένων	2179
πάθει	2177
συνόδου	2177
ἰατρῶν	2175
φαντασίαν	2174
μετέχει	2173
καιροὺς	2172
μεγάλῃ	2172
ἑλλάδος	2171
προθύμως	2171
νέων	2171
μεταβολὴν	2171
τῶνδε	2170
πρεσβύτερος	2168
πάσχα	2168
ἔγραψεν	2168
κάλλιστον	2168
λύσιν	2168
ἀρχαὶ	2168
οἰκονομίαν	2167
ἐρεῖς	2167
κύων	2166
δόγμα	2165
ἀνθρωπίνης	2165
δήμῳ	2164
κρίσις	2164
τύχοι	2164
κάλλους	2163
ἀχιλλέως	2162
ὄρει	2162
ἑκὼν	2159
τραπέζης	2159
ὀνομάζεται	2158
βαρύνεται	2158
εὑρὼν	2156
ἀξιοῖ	2155
πλούσιος	2155
τείχη	2153
ἐνεργεῖν	2153
ὀφείλει	2152
γάμου	2150
συζυγίας	2149
πεποίηται	2148
ἀέρι	2148
αὐτόθεν	2147
γενόμενα	2146
φυλάττειν	2145
ἔτυχε	2145
θηρίον	2145
πολλοί	2144
φαγεῖν	2144
ἔμελλον	2144
ἄδηλον	2144
θῆλυ	2142
τάξις	2142
ὁδὸς	2142
μορφὴν	2141
κρόνου	2140
ὀλίγοι	2140
μόνοι	2140
ὄνομά	2140
διδοὺς	2139
τελευτὴν	2139
ὄψις	2138
ὄξει	2138
οὐδείς	2138
οὖσαι	2136
ἐξαίφνης	2136
αἰτιατικῇ	2135
ἔγραψε	2135
ἑρμῆς	2134
στρατιὰν	2133
γλῶτταν	2133
ἄντικρυς	2131
κεφαλήν	2129
δυνήσεται	2128
ἀκριβείας	2128
ἐδείχθη	2128
ἀγαθῷ	2127
μυρίων	2127
οὖσι	2127
τινές	2127
ἠδὲ	2127
σώμασιν	2125
θέρους	2124
ὑγροῦ	2124
ὁδόν	2123
τὼ	2122
ἔφασαν	2122
ταῦθ	2121
ἑβδομήκοντα	2120
ἀσφαλῶς	2118
ἱμάτια	2117
παλαιοὶ	2117
ἐπαγγελίας	2117
ἥξει	2117
βλάβην	2116
δημιουργὸς	2116
μέσης	2116
μεταβολῆς	2113
δὸς	2112
οὖσιν	2109
νὺξ	2109
ἀσίαν	2108
βοηθεῖν	2106
πνευμάτων	2105
ὀργάνων	2105
ἑρμοῦ	2104
ζῶντος	2103
ἐβασίλευσεν	2103
ἀδελφοὺς	2101
σῶν	2101
θέσει	2101
ᾔδει	2099
ἡγεῖσθαι	2097
καλούμενος	2097
δρόμον	2097
ἔδειξε	2096
ἀριστοτέλους	2095
δηλοῦν	2093
θρόνου	2092
ἀρχαῖς	2090
ἔσχον	2090
δουλείας	2090
δίκης	2089
ἀνέμων	2089
ἁμαρτιῶν	2089
μετέχειν	2086
δεῖσθαι	2085
ἕξεις	2084
γινομένη	2083
τριγώνου	2082
ἴσην	2082
πῇ	2081
πέτρας	2081
τέλειος	2080
διάμετρον	2080
δόγματα	2078
πλάνης	2078
ἄστρων	2078
δήποτε	2077
ἰταλίας	2076
ἄκουσον	2075
πονηρῶν	2075
κέρας	2075
ἕπεσθαι	2074
πρώτοις	2074
γενομένη	2074
ὅρους	2073
εἰπὲ	2073
κοινὴ	2073
δοῦλον	2071
οὐσῶν	2071
οἷός	2070
ἀκούσαντες	2069
πλούτῳ	2067
παρόντι	2066
ἡδὺ	2064
μεταβάλλει	2064
ἤκουσεν	2063
ἀνδράσι	2063
διάφορα	2063
μονογενῆ	2063
ἀνδράσιν	2062
γεγόνασι	2062
φυσικῶν	2060
τοιοῦτο	2060
τρίτος	2060
ἠδύνατο	2059
ἀποδείξεως	2059
δυσὶ	2058
ἱερεὺς	2058
προφήτην	2058
περιττὸν	2057
ἰσχυρῶς	2055
ἀληθοῦς	2054
σπουδῇ	2054
ῥήματος	2053
κοιλίαν	2051
ἀναλογίαν	2051
κατηγορεῖται	2050
ἀνδρός	2050
νοητῶν	2050
ἐπιστολὴν	2050
ῥητὸν	2049
στρατὸν	2048
αὐτή	2045
μηδέν	2045
νύκτωρ	2044
ἑξήκοντα	2044
ἱπποκράτης	2043
μηδαμῶς	2042
θέμις	2042
περιέχει	2039
λέγωμεν	2039
γενέσει	2039
ὁρμὴν	2039
ἐλάττονος	2038
δώσει	2037
ὕλῃ	2036
παρθένον	2036
ἀπελθεῖν	2034
εἰκὼν	2033
ἐσθίειν	2033
δέος	2033
μονονουχὶ	2033
κάλλιον	2032
δώσω	2031
ἐνιαυτὸν	2031
κρᾶσιν	2030
προσώπῳ	2029
ἕλλησιν	2029
γράμμα	2028
ἔνδοθεν	2025
πολλαῖς	2025
ἁρμόζει	2024
μακεδόνων	2024
ἐρήμῳ	2024
ἐϲτιν	2024
προσέχειν	2022
στρατιᾶς	2021
πλήρης	2021
δηλῶν	2020
παρεῖναι	2020
χρώμενοι	2018
συρίας	2017
λοιπόν	2015
τισὶ	2014
ἀθρόως	2013
τάλαντα	2013
χρῆσιν	2011
ναοῦ	2010
ξένον	2010
βούλεσθαι	2010
στρατοῦ	2007
στοιχεῖον	2007
ἀδελφοί	2006
τυγχάνειν	2005
ἄγνοιαν	2004
των	2003
ἵπποι	2002
σχέσιν	2001
πλεῖστοι	2000
πονηρίας	2000
σκεύη	2000
ἐλευθερίαν	1999
ζῶντα	1998
τοιαύτῃ	1998
σωτήριον	1995
προσώπων	1995
εἴγε	1995
πράξεως	1994
τοσαύτης	1994
προβάτων	1994
φυτῶν	1994
ὅμηρον	1993
φυλακὴν	1992
ἀκίνητον	1990
ἐναντίου	1990
λύπην	1990
δέσποτα	1990
βάρβαροι	1989
ἔγγιστα	1987
ἠρέμα	1987
μετανοίας	1985
ἰδίῳ	1984
ἕξις	1984
τίνων	1984
πέρατα	1983
οἴκοι	1983
ἁμαρτήματα	1981
εὐριπίδης	1981
ʂ	1979
ἄρχοντος	1979
θεωρεῖται	1979
κλίνεται	1979
ἱππέων	1978
ἄριστος	1978
λεπτὸν	1977
ἧπαρ	1977
φαίνονται	1977
ἠξίου	1976
ἀλεξανδρείας	1976
κῦρος	1974
κατηγορίας	1973
οἰκείοις	1972
χωρία	1970
μέσα	1970
ὀφθαλμοὶ	1969
τύπος	1969
εἴπωμεν	1967
οὔκ	1967
διαλέγεται	1966
τρίτῃ	1966
ζη	1965
ἀθηνᾶς	1965
ὄγκον	1963
γένοιτ	1963
αἰσχρὸν	1963
κακῷ	1963
πολέμων	1961
ποιοῦν	1960
σιὼν	1959
σκότους	1958
σημαινόμενον	1957
ἐκάλεσε	1956
ἔλεος	1955
πρέπει	1955
σίτου	1952
ὑπόκειται	1951
ῥίζαν	1951
ιϛʹ	1951
ζῴοις	1950
μαθηταῖς	1950
ἔμπαλιν	1949
δίφθογγον	1949
ἑ	1948
ἄδικον	1948
τουτὶ	1948
μυῶν	1946
καινὸν	1945
θείῳ	1944
τροφὴ	1943
παρουσίας	1943
θουκυδίδης	1943
δεξιῶν	1943
πληθυντικῶν	1942
θείᾳ	1940
ποιοῦνται	1940
παιδὶ	1939
βάσιν	1938
μηνὶ	1937
φωτὶ	1937
πρόσω	1937
φιλανθρωπίαν	1937
κατηγορίαν	1936
φυγὴν	1935
προτέρων	1935
λαβών	1934
διαφόρους	1934
αὔξησιν	1933
διαιρέσεως	1933
ἐλευθερίας	1932
οἷά	1931
πρόδηλον	1930
σῖτον	1930
κἀκεῖ	1929
παράδοξον	1929
ὁμήρῳ	1928
ἡρακλέους	1928
θατέρου	1927
λαμβάνεται	1927
βασίλεια	1926
ὄξους	1925
τεκμήριον	1924
μῦθον	1924
διδάσκειν	1924
ἰὼβ	1924
ὑπαρχόντων	1923
ἔλεγχον	1923
ποία	1923
πονηροῦ	1923
ποιότητος	1922
γενναίως	1920
αε	1920
αὐτάς	1918
παρῆν	1918
συνεχὲς	1917
πνεύματα	1917
ζώων	1917
γαστρὶ	1916
μόνους	1914
τοιόνδε	1913
φόνου	1912
ἔγκλημα	1910
νόσος	1910
ποιησάμενος	1909
βιβλίῳ	1908
κλέος	1908
αἵρεσιν	1908
μῦθος	1906
βαρβάρους	1906
βούλοιτο	1906
σχημάτων	1905
περιφέρεια	1902
ὤφθη	1902
ἐστε	1901
χρυσὸν	1901
ἐπιφανείας	1900
παλαιοῦ	1900
πεποίηκε	1900
ὄφελος	1899
λοιποῦ	1894
χρῆσις	1893
ἴσῳ	1893
μωσέως	1893
διηνεκῶς	1892
φ	1890
ὅτου	1890
σώκρατες	1889
ὕπαρξιν	1889
οἴονται	1889
μονογενοῦς	1889
δεύτερα	1888
εἰργάσατο	1887
φανερόν	1886
φίλιππον	1884
ἡσυχίαν	1884
φιλοσόφων	1884
δάκρυα	1883
ἥδε	1883
τίθησι	1883
φαῦλον	1882
τριάδος	1881
ἄγαλμα	1880
παρὼν	1880
ἔχουσαι	1880
διαφόρων	1880
ἰδόντες	1879
ναῦν	1879
ἡδονὴ	1879
ἐπιθυμία	1879
πατριάρχου	1878
μυστήρια	1878
σωτῆρα	1877
στρατιῶται	1877
ἰατρὸς	1877
κοινόν	1877
ἱππεῖς	1876
ἐξῆλθεν	1876
ἀγάπη	1876
μετά	1875
σικελίας	1873
παρακαλῶ	1873
εὐχῆς	1873
ἀόριστος	1872
πατέρας	1871
δόρυ	1871
φυσικῶς	1868
μέτρα	1867
μʹ	1867
δεσπότῃ	1867
τίθεται	1866
μεγίστη	1866
ἑσπέρας	1865
σωφροσύνης	1865
ταῖϲ	1864
λάβῃ	1861
διαιρεῖται	1861
ἧκεν	1858
περιφέρειαν	1858
κινοῦν	1858
εἰσῆλθεν	1858
περιφερείας	1858
παρουσίαν	1857
χαρᾶς	1857
καλοῦνται	1856
δοκοῦντα	1856
ἀγνοεῖν	1855
οὐσιῶν	1854
δαίμονες	1854
ἴσου	1854
ἰταλίαν	1852
τρίχας	1852
χεὶρ	1851
αἰσθήσεις	1850
λεγομένοις	1850
παιδείας	1849
πάντοθεν	1849
βουλῇ	1849
μητρὶ	1849
ἁγίους	1845
γεγένηται	1845
πέρι	1844
ξηρὰ	1844
δένδρον	1842
βαδίζειν	1841
ὀρθὰς	1840
καιροῖς	1840
ιε	1840
πρέπον	1839
ἱστορία	1839
γεννᾷ	1839
αὑτοῖς	1838
ὀδυσσέως	1837
διδάσκαλον	1836
ἀπόφασιν	1832
πω	1832
βασίλειον	1832
αὔριον	1832
ιηʹ	1829
θαυμάζειν	1828
γενικῇ	1827
μαθηταὶ	1827
ὕδατα	1827
τοιαῦται	1827
πλάτωνα	1826
ἐπιμέλειαν	1826
τέσσαρες	1824
ἐλπὶς	1824
ἀναιρεῖ	1824
ἐπιστολῆς	1823
ἡγοῦμαι	1823
σταδίων	1823
μαρτυρίαν	1822
καρποὺς	1822
οἰκείους	1822
μάχη	1821
σοφῶν	1820
λογισμὸν	1819
σταδίους	1819
γλώττης	1816
κάλλιστα	1816
καιρόν	1816
ἀπόστολοι	1815
δραχμὰς	1814
ψυχροῦ	1814
βασιλείᾳ	1814
πένης	1813
ὀξὺ	1812
δεξιὸν	1812
τροφήν	1811
ποιῶ	1811
γεγονότα	1811
ποιητῇ	1810
ἥκειν	1810
θεότητα	1809
κήρυγμα	1809
δεξιὰ	1809
ὀδόντας	1809
ἀδικίαν	1808
ὄλεθρον	1807
αἰσθήσει	1807
κοινῆς	1807
ζητῶν	1806
ἀπέστειλεν	1805
βαρβάροις	1804
ποίει	1803
τρώων	1802
ἀξίας	1801
μάρτυς	1801
δεήσει	1799
μαρτύρων	1799
πρόκειται	1799
δαίμονας	1799
ἀριθμός	1797
γιγνόμενον	1797
ἀκολουθεῖ	1797
τύραννος	1797
βουλομένοις	1796
ἀγγεῖον	1795
ψυχαὶ	1795
κοινωνίας	1795
λέγοιτο	1794
ἄστυ	1794
εἰκόνος	1793
λήγοντα	1792
σαφὲς	1792
ἀσσυρίων	1788
μεγάλας	1788
υἱοῖς	1786
ἡρόδοτος	1785
ἐπίρρημα	1785
σύμμαχος	1785
ἡγεμονίαν	1784
εὐεργεσίας	1784
ἔξεστι	1784
φρόνησιν	1784
προθέσεως	1783
ποιεῖς	1781
βοηθείας	1781
χωρεῖν	1780
ἡμέτερα	1779
ἐδόθη	1778
πέρσαι	1777
τιϲ	1775
ὠφελεῖ	1774
ἱερουσαλήμ	1774
πέμψας	1773
γραφή	1773
δευτέρᾳ	1772
ἱεροῦ	1772
κινδύνων	1772
νεύρων	1772
πραγματείας	1772
εἰρήκαμεν	1770
ἀμφοτέρους	1770
γλῶσσαν	1769
ἀσφάλειαν	1769
ὀλίγους	1768
λύσις	1768
κτίσμα	1768
δίκαιοι	1768
κωνσταντῖνος	1767
χρυσίου	1766
θερμῷ	1766
ἐνεργεῖ	1766
πολέμιοι	1766
δαυὶδ	1766
αὑτοὺς	1766
δεξάμενος	1765
παῦλον	1764
σικελίαν	1764
λαμβάνων	1764
τρισὶ	1762
φιλεῖ	1762
αἱρέσεως	1762
προφητείας	1762
ἀσώματον	1761
“καὶ	1761
θερμόν	1760
δικαστήριον	1760
πόνος	1760
σώμασι	1759
σκηνῆς	1758
δόξας	1758
ξύλων	1758
πολέμους	1758
γινομένην	1757
αἰγύπτιοι	1757
νοητὸν	1756
ἔθετο	1754
θεραπεύειν	1754
ἀρτηρίας	1752
διαθέσεως	1752
βέλος	1752
δοκοῦσιν	1751
ἰσχύος	1751
πολιτείᾳ	1751
γρ	1751
σύνοδον	1750
λαμπρὸν	1750
ὦσι	1749
ἁπλῶν	1749
οὔσας	1749
εὐαγγελίου	1748
οὗπερ	1747
μωσῆς	1747
ἰσαὰκ	1747
πόρρωθεν	1747
ἀρτίως	1747
σφοδρῶς	1745
λαλεῖν	1745
σμύρνης	1744
ᾅδου	1744
γεγονότων	1744
προσθεῖναι	1743
τράπεζαν	1743
ἐπίσκοπον	1742
κἀκ	1742
εὑρέθη	1741
νεκρὸν	1741
=	1741
γίγνονται	1741
λείπεται	1738
παραδείγματα	1738
ζεύς	1738
πολίτης	1737
συγγνώμην	1737
δίκη	1737
ἀποστόλου	1737
ζήτει	1737
οἰκείως	1737
ἕξ	1736
ἐπισκόπων	1736
φρονήσεως	1735
βέλη	1734
οἴκαδε	1734
περι	1733
φαντασίας	1733
προφήτας	1733
μεγάλως	1732
ἀνθρωπίνων	1731
κεχρῆσθαι	1730
θρᾴκης	1728
συμμαχίαν	1727
ἐχθροῖς	1725
μᾶλλόν	1725
μυστηρίων	1724
πέμπτον	1724
ἐπιμελῶς	1724
πείθεσθαι	1724
ἀχιλλεὺς	1723
ἐσμὲν	1723
ὅσων	1723
ἕω	1722
ἀθρόον	1722
νεῦρα	1721
ζητούμενον	1721
κρείττονα	1721
πέρσας	1720
ἄγγελον	1719
στέφανος	1719
τελευτῆς	1718
παραλαβὼν	1718
ῥᾷον	1718
ἀδελφῷ	1717
ταυτὶ	1717
ἱερέων	1717
γένωνται	1714
δεξιᾷ	1712
αἰσθητὸν	1712
βιβλία	1711
βραχύ	1709
ποτήριον	1708
χ	1708
κλῆρον	1707
ποιοῦντα	1707
συμβαίνειν	1706
γεγονὸς	1705
ἐμφαίνει	1705
στέρησιν	1704
προσηγορίαν	1703
μωϋσέως	1703
ἔσῃ	1703
ἀφεὶς	1702
ἀμφ	1702
τότ	1701
πέτρου	1701
ξηρὸν	1701
ιζʹ	1700
οὖς	1700
μεγέθη	1700
τελείως	1700
ἅγιοι	1700
γβ	1698
κόλασιν	1697
ος	1696
νεκροὺς	1695
ἴδῃ	1695
προσηγορίας	1694
δοκῶ	1692
τελείαν	1691
ὁδοὺς	1691
σύμφωνον	1691
θνητὸν	1690
σημαίνειν	1689
ἀγαθοὺς	1689
ἐπιμελείας	1689
δοῦλοι	1689
ἔφαμεν	1688
τρόπων	1688
λογισμοῖς	1687
συνίσταται	1686
ἀπόφασις	1686
σύνεσιν	1685
τρίτης	1685
μάρτυρας	1685
παρακείμενος	1685
ἀφροδίτη	1685
διαίρεσις	1685
συμβεβηκότα	1684
καλὸς	1683
πρώτους	1683
ἐργάζεσθαι	1683
ἐλθόντες	1682
αἴας	1682
ἔρωτος	1682
στρατηγῶν	1682
ὑπόθεσις	1681
τάφον	1681
εὐδαιμονίαν	1681
συλλαβῆς	1679
ἐπὰν	1678
ἀγαγεῖν	1677
δανιὴλ	1676
δούλους	1676
μέρεσι	1674
μονογενὴς	1674
δοκῇ	1674
δυνάμεθα	1674
ὅμοιος	1673
ἔθνεσιν	1673
ὁποῖον	1673
ἐχθρὸν	1673
οὔκουν	1673
κορυφὴν	1672
λέξεις	1672
ἄγε	1671
πρώην	1671
ἕκτωρ	1671
θεασάμενος	1671
ὅτῳ	1671
δυνάμενοι	1670
δζ	1670
ἀσέβειαν	1669
εὐνοίας	1669
φυγεῖν	1669
ἐγεγόνει	1669
ἀλλήλας	1669
ἑβραίων	1669
καλουμένην	1668
δηλοῦται	1668
ἑκατέρων	1667
ἐπιτήδειον	1667
πορείαν	1666
μνήμη	1666
ἀλλοτρίων	1665
ἵσταται	1665
χαῖρε	1664
τῳ	1664
διαφερόντως	1663
προγόνων	1663
μελῶν	1663
κάλλει	1662
ἄναξ	1662
ποιήσεις	1661
ἁπάσας	1661
δρᾶν	1661
κτίσιν	1661
ὁπόταν	1658
κδʹ	1657
στάσις	1657
ὑπῆρχεν	1657
ιϛ	1657
λιβύης	1656
πατριάρχης	1655
σοφὸν	1655
ἀδελφοῖς	1654
ἄστρα	1654
προτέραν	1653
ὁπόσα	1653
ἐλάττω	1652
σεαυτὸν	1652
♃	1651
λογισμῷ	1651
ἀφίκετο	1651
ἐδήλωσεν	1650
μεγίστων	1650
συνεχῆ	1649
φθορὰν	1649
ζήτησιν	1648
ποίας	1647
λακεδαιμονίους	1646
κινήσεων	1645
και	1645
ἑώρα	1645
ἐπειδή	1644
ἔπαινον	1643
δύναμαι	1642
τῶ	1642
ἐχθρὸς	1641
γαῖαν	1641
σαυτὸν	1641
συντόμως	1641
λύπη	1641
ἄφθαρτον	1640
ἴσος	1640
μέλει	1638
θεσπέσιος	1638
γινόμενος	1637
ἄχρις	1636
ἀνέστη	1636
φωνὰς	1636
γενικῆς	1636
προτέρας	1636
ἁπλᾶ	1636
λοιποὺς	1636
δεινῶν	1635
ἅπας	1635
ἀνδρείαν	1634
ζωῇ	1633
ἑκάστῃ	1633
τρυφῆς	1632
φρένας	1632
κινδύνους	1632
μεταβάλλειν	1631
βαρὺ	1631
φιλεῖν	1630
ποῖα	1630
παραπλήσιον	1630
δεινῶς	1629
λεγομένη	1628
δημοσίᾳ	1628
ἐνδείκνυται	1628
πού	1628
ἄπειρα	1627
κρόνος	1626
ὁρισμὸν	1626
παρασχεῖν	1626
εἰδώλων	1625
λιβάνου	1625
ἀναλαβὼν	1625
ἤν	1624
εὐχὴν	1623
βυζάντιον	1623
προσέθηκε	1623
ἴδε	1623
ἰδέαν	1623
ἀσθενείας	1622
εὕρηται	1622
τύραννον	1621
ὁμοίαν	1621
ποίησον	1621
δύσιν	1620
ἀνθρωπίνην	1619
ἀτὰρ	1619
ποιότης	1618
διαθήκην	1618
ζώντων	1617
ὑγρῶν	1617
ὑποκειμένων	1617
παρούσης	1617
τριήρεις	1616
ὄναρ	1616
αὐταὶ	1615
παράπαν	1614
λιμῷ	1612
ὀρθὸν	1611
τίθησιν	1610
τοῖσιν	1610
μυριάδας	1609
ζῶντας	1608
αὑτὴν	1606
ὑπέγραψα	1606
παραπλήσια	1605
ὀδυσσέα	1605
τέχνας	1604
σκοπὸς	1604
αὑτὰ	1604
κοινῷ	1604
τὶ	1603
ἀνέβη	1602
διπλῆν	1602
στρατιώταις	1601
ἀρετὰς	1601
ἀκοῆς	1601
εὗρεν	1600
ἁγία	1599
διπλάσιον	1599
ὅδε	1599
ἔστωσαν	1598
ἀίδιον	1598
οἶσθα	1597
πλείων	1597
γράψας	1597
ποταμῷ	1597
τῆσδε	1597
ἥκει	1596
προσέθηκεν	1596
ὄμμα	1596
μανθάνειν	1596
κρίνεται	1596
εἴωθε	1595
ἀφορμὴν	1594
μαθητὰς	1594
διάμετρος	1594
τοσούτου	1594
ᾤετο	1593
ἄρθρον	1593
ἑτοίμως	1593
θερμότητος	1593
νοεῖται	1593
θύραν	1593
ἄνθρωπε	1592
ἀστέρας	1591
λύει	1591
εἰσάγει	1590
ποσειδῶνος	1589
εἴπῃς	1589
δούλων	1589
ἑσπέραν	1589
ἀναστὰς	1588
τινί	1588
ὅσην	1588
δαίμονος	1588
πλείονας	1588
νεὼς	1588
νόμοι	1588
ὕπνος	1588
ἀττικοὶ	1587
ἐλπίδι	1587
εἰρήνῃ	1586
ἡσίοδος	1586
μετάνοιαν	1586
βαβυλῶνος	1586
ὀνομάζειν	1586
φερόμενον	1586
διό	1585
κρατεῖ	1585
πόλεσιν	1585
ὅν	1585
συνθήκας	1585
λέλεκται	1585
ἀνατολῆς	1584
ὁμοία	1584
λεγομένου	1583
κόρην	1583
ἀγῶνας	1582
βίας	1582
νῶε	1581
ἀκριβῆ	1581
μικρῷ	1580
πολλούς	1580
διονύσου	1580
ἀθήνας	1579
τιμὴ	1578
βαπτίσματος	1578
ὕπνου	1578
οὐσίαι	1578
χείλη	1578
χεῖρες	1578
ὀρθῆς	1578
σαυτοῦ	1578
προοίμιον	1577
μήκει	1577
ἀθηνᾶ	1577
ἔστη	1576
καίσαρα	1575
ὀφθαλμὸν	1574
λοιποῖς	1574
σύγκειται	1574
πόντον	1574
ἀκούοντες	1571
ἔστ	1571
προτέρου	1571
κίνδυνος	1571
ἴσων	1570
ὄφρα	1570
κρέα	1570
δίαιταν	1569
εὗρε	1569
αἰνίττεται	1569
μάλιϲτα	1569
βάσις	1568
οὐθὲν	1566
ξένος	1566
ἄρτος	1565
μεταφορᾶς	1565
ἐλέγομεν	1565
δημιουργὸν	1564
ἀγορὰν	1564
λαόν	1564
κτίσις	1562
δεινόν	1562
οἴκοθεν	1561
φαινομένων	1561
τρισὶν	1560
προσέτι	1560
μικρῶν	1560
ἀργυρίου	1559
σύνθεσιν	1558
ἀσεβῶν	1558
καταλιπὼν	1558
ἔλεον	1558
πέρσαις	1557
ἔγνωσαν	1557
γνοὺς	1557
μηδέπω	1556
συλλογισμὸς	1556
ὀρῶν	1555
ἱεροῖς	1555
ἐφαίνετο	1554
κειμένων	1554
ἤκουσε	1553
οὐρανίων	1553
λέοντα	1552
προκειμένων	1552
σωφροσύνην	1552
εὐθὺ	1552
δεικνύναι	1551
σταυρὸν	1551
βιβλίου	1550
ἀντίκειται	1550
φαίη	1550
καλουμένη	1550
φρόνησις	1550
φωνή	1550
δουλεύειν	1549
διαθήκης	1549
ποιητὴν	1548
πείρας	1547
μέγιστος	1547
συγγενεῖς	1547
λαός	1547
ἀπάτης	1547
προκειμένου	1547
μονάδος	1547
αἰσχύλος	1547
δικαιοσύνῃ	1547
χρυσοῦν	1547
δένδρων	1546
ἡδονῶν	1546
μόνως	1546
μένων	1546
σιδήρου	1546
οἴκους	1546
δεῦτε	1546
ὑποστάσεως	1545
ἀποδείξεις	1545
λίθοις	1544
κολάσεως	1544
πλάτωνι	1543
βάπτισμα	1543
μωυσῆς	1542
φαρμάκου	1542
ζωή	1540
γονέων	1540
ποιητικὸν	1539
κρίσει	1538
νομίζων	1536
μακρὰ	1536
αἰσχύνην	1535
ποιούμενοι	1535
ἴσθι	1534
πολέμιον	1534
ἀγαθός	1533
τειχῶν	1532
διχῶς	1532
θυγατέρας	1530
καλὴν	1530
γυναιξὶ	1530
οἶδας	1530
ἐσχάτην	1529
στάσεως	1529
ἀπορίας	1528
μακάριοι	1528
συμβέβηκεν	1526
ἀττικῶς	1526
ἕλκος	1526
ἀπώλειαν	1525
οὐκέτ	1525
ἴδῃς	1525
γονεῖς	1525
τυραννίδος	1525
ἔμψυχον	1525
ἑορτὴν	1525
πέριξ	1524
ἀκοὴν	1524
ἑπτά	1524
γάλακτος	1523
μέση	1523
ἀστὴρ	1521
οἰκείου	1521
οὐρανοὺς	1520
εὐριπίδου	1518
ποιήσῃ	1518
θέαν	1518
προσέταξεν	1518
τροπὴν	1517
ἐδίδαξεν	1517
ἀνωτάτω	1517
δέδωκεν	1517
ἀληθινὸν	1517
πέμπει	1517
λεγόμενος	1516
λέγοντι	1515
ὑγρόν	1515
ἐμαυτῷ	1515
νομίζω	1514
δύναιτο	1514
τιν	1514
ἀχιλλέα	1514
εἰκόνας	1513
πλείστους	1513
θυγατρὸς	1513
μαρίας	1513
πάνθ	1511
σπέρματα	1511
σωτηρία	1510
μέτρῳ	1510
ὁπωσοῦν	1510
γέρας	1510
αἰγυπτίοις	1509
μοῖρα	1508
ἔσχατα	1508
κινούμενα	1508
δημιουργοῦ	1507
ἐπιπέδῳ	1506
ἄξιοι	1505
διελθεῖν	1505
δοκοῦσι	1505
σαοὺλ	1505
μειζόνων	1504
πόσα	1504
μανίας	1504
ὄψεις	1503
ὁμολογεῖν	1503
χωρίων	1503
χρηστὸν	1502
πρόβατον	1501
νόσῳ	1501
μορίου	1500
λήψεται	1500
ὥϲπερ	1500
κατασκευὴν	1500
ἐμὸς	1500
δῆτα	1498
μικρὰν	1498
ὅρκον	1498
ζῆλον	1498
ἐκκλησιῶν	1497
τιμῶν	1496
γινομένου	1496
μέλλοντι	1496
ὠνόμασεν	1495
ἀπεκρίνατο	1495
εὔδηλον	1495
φρούριον	1495
βουλὴ	1495
δί	1494
σαρκός	1493
γωνίαν	1493
ἑπόμενον	1493
δακτύλων	1493
πόντου	1492
ιδ	1492
κἀκεῖθεν	1491
τελευτᾷ	1491
μείζους	1491
φιλία	1490
καθά	1490
πολίτας	1490
εἴδωλα	1490
ὠφελείας	1489
συνήθειαν	1489
διαθέσεις	1489
οἴει	1488
ιθʹ	1488
πρᾶξις	1488
ἡρακλέα	1488
ὁμολογεῖ	1487
ἀθάνατος	1487
ὠνόμασται	1487
εἰσελθὼν	1487
ὀδόντων	1486
τελευτήσαντος	1486
σωθῆναι	1485
ἤκουσα	1485
ἀβραάμ	1484
ἀποκτεῖναι	1484
ὁρισμὸς	1483
τον	1483
διαφοραὶ	1481
ἐξαίρετον	1480
δουλείαν	1480
ἑαυτούς	1480
χειμῶνα	1480
νομίζοντες	1480
μήν	1480
αὐτοκράτωρ	1479
ὀστοῦν	1479
ὀφθαλμὸς	1479
ἰσχυρὸν	1479
κἄν	1478
παραδοῦναι	1478
ὀστῶν	1478
αἰσθήσεων	1477
ὄργανα	1476
δείξῃ	1476
δένδρα	1475
πυρετῶν	1475
βάθους	1475
ἡδονὰς	1475
ἤθη	1474
πέτρον	1474
ταὐτῷ	1474
πυλῶν	1473
ἀνάγκῃ	1473
ἄρτου	1473
ἡγεμονίας	1473
ἐσθῆτα	1472
ἀμήχανον	1472
τιμῇ	1472
βα	1471
ἑλέσθαι	1471
πενίαν	1471
ἄττα	1470
μεταξύ	1470
μήθ	1468
ἐδίδου	1468
ἀόριστον	1468
φέροντες	1468
λιμένα	1467
ἐντολὰς	1467
βουλόμενον	1467
εἴωθεν	1466
κεφάλαια	1466
πλείστων	1466
διπλοῦν	1466
ἔσωθεν	1466
κἀντεῦθεν	1466
προσεχῶς	1465
διάθεσις	1465
φυσικὴν	1464
διαφόροις	1464
εὐθεῖαι	1463
πένθος	1463
ἀρχάς	1463
σύμπαντα	1462
ὑμετέρας	1462
στάδιοι	1462
νήσου	1462
πτολεμαῖος	1462
τυράννου	1462
στέρησις	1462
ἐλάχιστον	1461
σύνοδος	1461
σκηνὴν	1461
συγγένειαν	1460
ταύρου	1460
χρωμάτων	1459
μονὰς	1459
κατάστασιν	1458
δωρεὰν	1458
ἀντικείμενον	1457
ἀκριβέστερον	1457
ἀγένητον	1457
μῖσος	1457
διαφοράν	1457
παλαιᾶς	1456
ἑκάτερος	1456
ἧκον	1456
γενομένους	1456
ἄκρας	1455
ἑκατέρῳ	1455
ἐνθένδε	1455
οὖρα	1454
χαλεπῶς	1454
συνάγεται	1454
τὶς	1453
φαντασία	1453
πρεσβύτερον	1453
μακάριον	1453
πρόθεσιν	1452
θυσιαστήριον	1452
ὅση	1452
ἔχετε	1451
μένος	1451
τοσαύτη	1450
λαμβάνοντες	1450
κρείττονος	1450
δεσμῶν	1450
λογισμοὺς	1449
ἄκραν	1449
ἄρεως	1449
πικρὸν	1449
σύμμετρον	1448
οὖρον	1447
ηθ	1447
ἰακώβ	1446
κρόκου	1446
ἀκολουθίαν	1446
ὁρᾶσθαι	1445
λέξεων	1445
ἄφεσιν	1445
γλῶσσα	1445
πονηρὰ	1445
τρέφειν	1444
ἄπειρος	1444
θεωρεῖν	1444
ἱερόν	1444
ἔξεστιν	1444
ἡγεῖται	1442
κύρου	1442
ἐᾷ	1441
δέδοται	1441
ἐποιοῦντο	1440
νυκτός	1440
συγγνώμης	1440
ἀλεξάνδρῳ	1439
δαβίδ	1439
ἁμαρτάνειν	1439
συμβήσεται	1439
ἀποστόλους	1438
ἅπτεσθαι	1438
παραδείγματος	1438
ὀργῇ	1438
δαρείου	1438
ἐναντίαν	1438
οὕτωϲ	1437
τριχῶν	1437
ἐπίπεδον	1437
ἀφῆκεν	1436
πέλας	1436
ὕβρεως	1436
νόσημα	1435
συμφέρει	1435
φλόγα	1435
ἅιδου	1435
κῦμα	1434
πρεσβυτέρων	1434
ἐλάττους	1433
ὑπομένειν	1433
ἡσαΐας	1433
κατασκευάζει	1432
νόημα	1432
φυσικῆς	1431
τιμᾶν	1431
κακίᾳ	1431
χωρίου	1431
μαθόντες	1430
ἐνιαυτοῦ	1429
τιμὰς	1429
ἀδελφός	1429
μνημονεύει	1428
ἐβασίλευσε	1428
ἐξελθεῖν	1427
αἰσθητὰ	1426
βε	1426
παραυτίκα	1425
ζημίαν	1425
βλέπει	1425
ἐνίων	1425
ἐλάσσων	1424
ἀγώνων	1424
κεφαλὰς	1424
βραχεῖ	1423
πρᾶξαι	1423
ἐσχάτων	1423
οἰκία	1423
αἰσχύνης	1422
ὀλίγοις	1422
πέτραν	1422
ὑποκάτω	1422
χυλοῦ	1421
λοιπά	1421
ζῳδίων	1420
οὐράνιον	1420
δυσὶν	1420
χωρεῖ	1420
κεʹ	1420
ἔς	1420
οἰκετῶν	1419
στρατηγοῦ	1419
παλαιοῖς	1419
ναὸς	1419
ἔνεστι	1418
μονάδων	1416
φανῆναι	1416
ἐκείνας	1415
ἀκολουθεῖν	1415
κδ	1414
ἀορίστου	1414
πόθον	1414
ξενοφῶν	1413
οἰκίᾳ	1413
μεταβολὴ	1412
προσῆκον	1411
δβ	1411
λαβοῦσα	1411
δέοι	1411
συμφορᾶς	1410
πάχος	1410
κατασκευῆς	1410
ἐκκλησίαις	1409
ἡγεμόνα	1409
ἱερῷ	1409
πηγὴ	1409
ἀήρ	1409
τάχει	1408
περιεχόμενον	1408
ἐκτός	1407
νοῆσαι	1406
ἀσφαλείας	1406
προθυμίαν	1406
ἐντολὴν	1406
ἐποίησας	1406
ὑγρὰ	1405
κόλπον	1405
εὐκόλως	1405
διαλέγεσθαι	1405
μειζόνως	1404
ἑπόμενα	1404
γθ	1403
πρόβλημα	1403
ποδὸς	1402
ἀντιοχείας	1402
ὅρκους	1402
κύνα	1401
το	1401
ἀγορᾶς	1401
ἀκρίβειαν	1400
ὀρθὴν	1400
φυλακῆς	1399
ἔχε	1399
ἔχθραν	1399
παῖ	1399
αὑτῆς	1398
τόποι	1398
μῦς	1398
ἔπεμψεν	1397
ἐχέτω	1397
σεαυτῷ	1397
οἴεσθαι	1397
κατόπιν	1396
καρποῦ	1396
προθυμίας	1396
τράχηλον	1396
αἰχμαλώτους	1395
γινώσκει	1394
δίμετρον	1394
λακεδαιμονίοις	1394
ἀπέχεσθαι	1393
ἑκατέρας	1392
ἐντολῶν	1392
σωτήρ	1391
θύειν	1391
ἐξῆν	1391
οὐαὶ	1390
φθόνος	1389
ἔρημος	1389
ἀσπίδα	1388
ἀγνοίας	1388
ἐναντίοις	1388
πάρεστιν	1388
ἀρχαίων	1388
διαφορά	1387
χαίρει	1386
ἑκουσίως	1386
πόλεσι	1385
μεγάλους	1384
στρατῷ	1384
γεγονότος	1383
ἀπῆλθεν	1382
εἰκῆ	1382
οἵαν	1381
εἴδωλον	1381
εἰρηκέναι	1381
καλοῦμεν	1381
μακαρίου	1380
πλευρὰ	1380
ἀρχαῖον	1380
τίμιον	1379
πλήθη	1379
ὄφις	1378
φεύγει	1378
τεχνῶν	1378
φιλανθρωπίᾳ	1377
κοῦφον	1376
ἠδ	1376
ζυγὸν	1376
χολῆς	1375
ζῇν	1375
πόνου	1374
μητρός	1374
αἰσθάνεσθαι	1373
ἐγγύς	1373
ὅλῃ	1373
καθήμενος	1373
καθαρῶς	1372
ἁρμονίαν	1371
σύνηθες	1371
ὑπάρξει	1370
συμμάχων	1370
πολέμοις	1370
τεττάρων	1369
συνεχεῖς	1369
πλευρὰν	1369
ἕκτορος	1368
μήτρας	1368
ἀρξάμενος	1368
ἄρχεσθαι	1368
πληγὴν	1368
ἀπέθανε	1367
πρότερα	1367
ἅγια	1367
μυρίους	1366
βίαν	1366
μανίαν	1366
σύνθετα	1366
ἄνεμος	1365
ἔλεγχος	1365
κινδύνου	1364
πόνοις	1364
ἡγεῖτο	1364
κυνὸς	1363
τόξον	1363
βοᾷ	1362
αἰτίου	1362
φεῦ	1362
ἀντικειμένων	1361
ἐγκεφάλου	1360
πλῆρες	1360
γνώμη	1360
ἠὲ	1358
φύσεων	1358
καιρός	1357
ἐχρῶντο	1357
τέλη	1357
μόνας	1357
κώνου	1356
μέλανος	1356
ἴστε	1355
ἔθνεσι	1355
χαλεπώτερον	1355
νοήματα	1355
τοιαύταις	1354
ἦμεν	1354
παραμυθίαν	1353
πονηρὸς	1353
στεφάνου	1353
ὀψὲ	1353
̈	1352
ὑπῆρχε	1351
γράψαι	1351
οὐδεμιᾶς	1351
παντάπασι	1351
ϲὺν	1350
αζ	1350
τυγχάνουσιν	1350
λαῶν	1350
λεπτὰ	1349
ἁμάρτημα	1349
ὡσανεὶ	1348
νέφος	1348
φαινόμενα	1348
φίλου	1347
συλλογισμοῦ	1347
βοῦν	1346
οἵα	1345
κύνες	1344
ἀττικῆς	1344
συμβεβηκότων	1344
πιστὸς	1344
θαυμαστόν	1344
ὀργὴ	1343
ἑκατέρα	1342
ὅπῃ	1342
της	1341
ὄχλον	1340
πόσον	1339
οἴμοι	1339
συνθέσει	1339
ἀμπέλου	1338
κλήρου	1338
ἵπποις	1338
σκοποῦ	1338
ἀγνοῶν	1337
συμφοραῖς	1336
θερμότητα	1336
πεῖσαι	1336
ἔτ	1336
ἐλεύθερον	1335
ἁμαρτίαις	1334
ἑορτῆς	1334
γεγραμμένα	1334
ἐνδεχόμενον	1334
πρότασις	1334
λύειν	1334
ἔφοδον	1334
ἐγκέφαλον	1334
νοσημάτων	1333
τίνας	1333
τισὶν	1333
πλοῖον	1333
ἀνεῖλεν	1333
ζῶντες	1332
συμμάχους	1332
ἐχθροῦ	1332
ναῷ	1332
μονάδα	1330
καλά	1330
μη	1330
σώφρων	1329
βρέφος	1329
ζητῆσαι	1329
ἄλογα	1329
ὅσοις	1328
λιμοῦ	1328
καʹ	1328
καταλιπεῖν	1328
ὁμοίωσιν	1327
ἀριθμοὺς	1327
ἐποιήσαντο	1326
δημοσθένους	1326
ὑπάρχουσιν	1326
θαλάττῃ	1324
ἱεροσολύμων	1324
αὐτοῖϲ	1323
διδασκάλου	1322
πνεῦμά	1322
χρυσῷ	1322
φροντίδα	1321
ἥπατος	1321
γόνυ	1321
ποῖος	1320
ἕλκει	1320
θώρακα	1320
σοφοὶ	1320
μετοχὴ	1319
ἕξεως	1318
πείθειν	1318
μεμνῆσθαι	1317
ὑπεροχὴν	1317
ποιὸν	1317
τετάρτῳ	1316
ἀποβολῇ	1316
δοκῶν	1315
γραφαῖς	1315
καιρῶν	1315
ἥν	1314
μείζονι	1314
ἐνεργειῶν	1313
ζῴῳ	1313
ὀφθαλμούς	1312
μι	1312
τόδ	1312
μεγίστου	1311
πιστεύων	1311
χορὸς	1311
ἀξίως	1311
ἀνομίας	1310
δέονται	1310
ἅρμα	1310
νήσῳ	1309
δέμας	1309
γεννᾶται	1309
μακεδονίας	1309
τέκνοις	1309
παιδείαν	1308
θηβαίων	1308
γνώσει	1308
δόξει	1308
ὑψηλὸν	1308
προϊὼν	1307
φλεβῶν	1307
διδάξαι	1307
κατέχειν	1307
οὔρων	1307
γενικὴ	1307
ὁρμῆς	1306
γλυκὺ	1306
ἀπολλώνιος	1306
περιουσίας	1306
λογικῆς	1306
ἴλιον	1305
ὡρισμένον	1305
δοτικῇ	1303
ὀνόμασι	1303
χρηστέον	1303
ἀστέρες	1303
κοινὸς	1303
συγκοπὴν	1303
βασιλικῆς	1302
θηλυκὸν	1302
νέας	1302
ἑτέρᾳ	1302
νέους	1301
προηγουμένως	1300
ἐποίησα	1300
σῇ	1300
ὁμοούσιον	1300
κυνῶν	1299
ὥσθ	1299
συνήθως	1298
ἀργείων	1298
συμβέβηκε	1298
καλῷ	1297
ἀπείρου	1297
δύνασαι	1297
παρέδωκεν	1296
φυτὸν	1296
λεῖον	1295
ἀξίους	1295
σκεῦος	1295
εὑρεθῇ	1295
διαλεγόμενος	1295
θέατρον	1294
πλοῖα	1294
ἀρετή	1294
πρότασιν	1293
ἅτινα	1293
δυνάμενα	1293
γέννησιν	1293
πλευρῶν	1292
ὀδύνης	1291
ἀναγκαῖα	1291
μεγάλοις	1291
θεῖναι	1291
τοῖν	1290
ποσὶ	1289
ἀγαθὴν	1289
κόρης	1289
σύγκρισιν	1288
αι	1288
ἐπιτήδεια	1288
κατηγορούμενον	1287
ἄρρεν	1287
ἤκουσαν	1287
πλάνην	1287
σύμπαν	1286
ἕξομεν	1286
ἐνταῦθά	1286
εἴκοσιν	1286
φαραὼ	1286
ἐνεστῶτος	1286
μεσημβρίαν	1285
καθάπαξ	1285
μαρτυρίας	1284
γεγενημένων	1284
πάρεστι	1284
χιτῶνα	1283
ὅσους	1282
χθὲς	1282
ἐλάλησεν	1282
φιλοσόφου	1282
ἥρας	1282
φιλάνθρωπος	1282
εὐθειῶν	1282
κώλων	1281
καθαρὰ	1281
ποιήσαντες	1281
σίδηρον	1281
ἔμοιγε	1281
ἑαυτὰ	1281
διαμέτρου	1280
ἔτεσιν	1280
διάστασιν	1279
ἑλεῖν	1279
ἐργασίαν	1279
εἰπόντες	1279
σάρξ	1279
φθάσας	1279
δγ	1278
ποίημα	1278
παραγίνεται	1277
χάριτας	1276
ἀνδρείας	1276
δεξιὰν	1276
πολλαχῶς	1276
σύνδεσμος	1275
ἤγαγεν	1275
λίτρας	1274
συνέσεως	1274
ἀκούει	1274
ἄργος	1273
νέου	1273
ὀδύνη	1273
κέρατα	1273
ἑρμηνεύεται	1272
φθόνον	1272
δημήτριος	1272
ἐγεννήθη	1271
τραύματα	1271
ἄκων	1271
ἡδονήν	1270
μέτρου	1270
κελεύσας	1270
ἐδεῖτο	1269
ἔκειτο	1267
λογισμοῦ	1267
διαστήματος	1267
νομίζουσιν	1266
κλῆσιν	1266
παλαιὰ	1266
πλήρωμα	1265
θείοις	1265
ἰούδας	1265
δικαίῳ	1264
γεγενημένον	1264
αἰχμαλωσίας	1264
δεόμενον	1264
φρενῶν	1264
φιλοσοφία	1263
ἧκε	1263
ἐπιφάνεια	1263
ἱεροσόλυμα	1263
λιβύην	1263
νήσους	1263
τομῆς	1262
κβʹ	1262
βούλησιν	1262
δακτύλους	1262
ἀπόκρισιν	1262
ὑπόνοιαν	1262
ἐναντίως	1262
ἀφορμὰς	1262
διόνυσος	1261
νικᾶν	1260
βουλόμεθα	1260
παράλληλος	1260
χρώματα	1260
οἴδαμεν	1260
ἰνδῶν	1259
ἐπέχει	1259
μέρεσιν	1259
ἀληθής	1259
δυεῖν	1258
οἰκεῖν	1258
ἀγγείων	1258
φιλόσοφον	1258
κύκλων	1258
ἀνθρώπινα	1258
πλευρᾶς	1258
ῥητορικῆς	1258
ἔγνων	1257
ὀρνίθων	1257
δίδοται	1257
ἐχθροὶ	1256
ἀνατολὰς	1256
ἀκμὴν	1256
δεόμενος	1256
ἆρά	1255
καλουμένων	1255
τους	1254
λεγομένην	1254
κεφαλαίων	1254
χειμῶνι	1254
μαθητὴς	1254
ἀπωλείας	1254
κωνσταντινουπόλεως	1254
ἀπολέσθαι	1253
πράττων	1253
ἀπέκτεινεν	1252
πεσεῖν	1252
δεινὸς	1251
ἐπίσταται	1250
ἔφησεν	1250
ποιητῶν	1250
δοκούντων	1250
δαιμόνιον	1250
ἁλὸς	1250
διόνυσον	1250
παραστῆσαι	1250
ποιήσωμεν	1248
ἴσης	1248
ἐτύγχανεν	1248
ὄξος	1248
βελτίων	1247
πηγὴν	1247
λείαν	1247
σύμμαχον	1246
γεννήσεως	1246
πλείστην	1246
προσφέρειν	1246
θεόπομπος	1245
ἀαρὼν	1245
δυνατὸς	1245
λευκῷ	1245
πυρί	1244
ὀρέων	1243
φθείρεται	1243
πλείονι	1242
ἀπόστολον	1242
τοτὲ	1242
ζηνόδοτος	1242
δισύλλαβα	1242
φλέγμα	1242
πάμπαν	1242
λίθοι	1242
ὑπερέχει	1241
φυλάττει	1241
σῶσαι	1241
ἔπεμψε	1241
πόρον	1241
καίσαρι	1241
ὀδύνην	1240
μακροῦ	1240
γνώριμον	1239
πόσῳ	1239
ἅπτεται	1239
ἁμαρτωλῶν	1239
γέλωτα	1239
ζεῦ	1238
φυλάττεσθαι	1238
ἐδήλωσε	1237
κομιδῇ	1237
ἐϲ	1237
ἠξίουν	1237
νοημάτων	1236
φοβερὸν	1236
δικασταί	1235
φυτὰ	1235
κακὸς	1235
φήσομεν	1234
ὑγρότητα	1234
εὑρήσομεν	1234
ὅλοις	1234
φυσικὸν	1234
μέλανα	1234
φύλλων	1233
ἐπίστασθαι	1233
προειρημένα	1233
τιμήν	1233
ἐπιστολῇ	1232
μαθημάτων	1232
μακρᾶς	1232
δεσμοῖς	1231
συλλαβὰς	1231
ζήνων	1230
δυναμένους	1230
σάρκας	1230
ὑπόστασις	1230
ῥ	1229
φορὰν	1229
ἀληθεῖς	1228
αη	1228
φύεται	1228
μῆλα	1227
ποιητοῦ	1227
ἤμην	1227
αἰωνίου	1227
χωρίῳ	1226
μίμησιν	1226
βασιλικὸν	1225
δυναμένοις	1225
ποιῇ	1225
τίκτει	1225
ὁποὺ	1225
ἀγαθοὶ	1224
ἐνῆν	1223
ἄνθρωπός	1223
θυσία	1223
ἴχνος	1223
ὁρᾶτε	1223
περιέχοντος	1222
ξένους	1221
ἐθέλειν	1220
διὶ	1220
ψευδεῖς	1220
βλέποντες	1220
ἔφασκεν	1219
στρατείας	1219
βουλομένῳ	1218
ῥεῦμα	1218
πονηρίαν	1218
δυ	1218
στῆναι	1217
ἑκαταῖος	1217
πεπραγμένων	1217
τρέφει	1217
τυραννίδα	1217
εἰπόντα	1216
βαλὼν	1216
ἀγαθῆς	1216
οὔτι	1215
ἀσεβεῖς	1215
σπονδὰς	1215
ἰδίους	1215
μέλλουσαν	1214
εὐαγγελίῳ	1213
θέλειν	1213
κτῆμα	1213
νέοι	1213
ἐπικύκλου	1212
δυναμένου	1212
ὦν	1212
ὑμετέραν	1212
πηγῆς	1211
πέραν	1211
χρώμεθα	1211
κανόνα	1211
γραφὰς	1211
ἀρχιερεὺς	1211
ἀπολαύειν	1211
ἐθέλει	1210
ἀνθρωπότητος	1210
προσήκοντα	1209
λαλεῖ	1209
ἱκανὸς	1209
ἐδόκουν	1209
μάρτυρες	1209
αὐχένα	1208
ἀμφοτέρας	1208
μῆνα	1208
θέρος	1208
φωνῶν	1208
σῶμά	1208
βροτῶν	1207
σκιὰν	1207
λῦσαι	1207
ἰουδαίας	1207
χειρός	1206
ἐγίνοντο	1206
ἑστάναι	1206
σύνταξιν	1206
παισὶν	1206
πείρᾳ	1205
οἰκοῦντες	1205
παισὶ	1204
ἡλικίᾳ	1204
κοινωνία	1204
ἱερὰν	1204
πλεῖν	1204
σιτίων	1203
ἀπάτην	1203
σαφῆ	1203
πρεσβείαν	1202
ἐνδέχεσθαι	1202
αὐτοκράτορα	1202
ἵππῳ	1202
εὑρήσει	1202
ἐκέλευε	1202
ἄγριον	1202
τάξεις	1201
πυρετοῦ	1201
ἀλλότρια	1201
γενναῖον	1201
χιλιάδας	1201
ὀμμάτων	1201
δέδωκε	1200
ἀγγέλοις	1200
ἐπαγγέλλεται	1200
μάχαιραν	1199
θεάσασθαι	1199
ἀποτελεῖ	1199
καλέσας	1199
ὁποῖα	1199
συγκλήτου	1199
ἐκάλει	1199
ὀγδοήκοντα	1198
δοκεῖς	1198
συνάγει	1197
καταλαβεῖν	1197
ζῳδιακοῦ	1197
γεγονότες	1197
ἴσασιν	1196
ἐπαινεῖν	1196
εὐδαιμονίας	1196
ὄνειδος	1196
διαφέροντα	1196
γράμμασιν	1195
εἶδός	1195
ἀνάπαυσιν	1195
φοινίκων	1195
ἀφῆκε	1195
πυρετὸς	1195
κινουμένων	1195
μειράκιον	1194
ἀκούω	1194
ὁμώνυμον	1194
βάρβαρον	1193
ἐσχάτης	1192
χυλὸν	1192
ἀθηναῖος	1192
ἀποστόλοις	1191
ἀφεῖναι	1191
ποιοῦσα	1191
δικαίους	1191
νύμφη	1190
ἐπιβουλῆς	1190
ὑπάτων	1190
ἱεροσολύμοις	1189
ἡγούμενοι	1189
σοφός	1189
ου	1188
ἔθηκεν	1188
βάθει	1188
κῶλα	1188
πεπερασμένον	1188
χρήσιμα	1187
ἤθελον	1186
καθότι	1185
νʹ	1185
ἐρρέθη	1185
λαμπρῶς	1185
γζ	1185
πρώτας	1185
ἕκτορα	1185
ἐπιστάμενος	1184
ἀγάπῃ	1184
εὐρώπης	1183
ται	1183
ὄψεται	1183
δωρεᾶς	1183
παρέχεται	1183
μάλ	1182
λαθεῖν	1182
παρρησίαν	1182
λα	1182
ἐξὸν	1182
ια	1181
πεπέρεως	1180
φαῦλα	1180
βασίλειος	1180
ἀδελφὴν	1180
κἀκεῖνοι	1180
ἰῶτα	1180
φαίνηται	1179
”ὁ	1179
προφήταις	1179
συνουσίας	1179
προστίθησι	1178
ἀγγέλου	1178
ἐλέγχων	1178
φωτός	1178
χολὴν	1177
χαρακτῆρα	1176
λίθῳ	1176
ἡγεμὼν	1176
βουλομένους	1175
ἐϲτὶ	1175
φορᾶς	1175
φαρμάκῳ	1174
βάσεως	1174
ὕμνον	1174
ζητοῦντες	1174
ποσὶν	1174
ξένων	1173
θυσιῶν	1173
ὑγίειαν	1173
ὄρνις	1172
δόξειεν	1172
πορεύεσθαι	1171
ἔξοδον	1171
συνεῖναι	1171
ποιοῦμεν	1171
πλεονεξίας	1170
ἑκάστοις	1170
προσέταξε	1169
γενικὴν	1169
νομοθέτης	1168
τυγχάνων	1168
περισπᾶται	1168
ἀγαμέμνων	1167
ζητοῦμεν	1166
ἡγεμόνας	1166
ἀπόλαυσιν	1166
θυμόν	1166
αὑτό	1166
ἐγενήθη	1166
ἁμαρτίᾳ	1166
γραμμῆς	1165
ὁμολογίας	1165
κριοῦ	1165
τίθεσθαι	1164
γάμους	1164
ἀδελφόν	1164
σύμβολα	1163
σκληρὸν	1163
οἰκείᾳ	1163
εἴποις	1163
πληγὰς	1163
ποιήσειν	1162
ἰᾶται	1162
κινουμένου	1162
παραγενόμενος	1162
ἐπαγγελίαν	1161
ἀρχόμενος	1161
κύρια	1161
πιστὸν	1161
θεόδωρος	1160
μέθοδον	1160
ἀγῶνος	1160
ἄρτους	1160
ἔνδειαν	1160
χῶρον	1159
ἰδιότητα	1159
πατρίδι	1159
γάμων	1158
ἐχούσας	1158
καθαρὰν	1158
ἀκούοντας	1158
λαβόντα	1158
πλοῦν	1157
δέομαι	1157
δέῃ	1157
ἀπιέναι	1156
ψαλμῷ	1156
θερμότης	1155
ἕνεκά	1155
φυγῆς	1155
θέας	1155
ἀπέκτεινε	1155
πάροδον	1154
ιγ	1154
ταυτὸν	1154
δείξει	1154
μαρτύριον	1153
μάθῃς	1153
χιλιάδες	1153
μοίρᾳ	1152
ἀναγκαῖόν	1152
θέσεως	1152
συνηθείας	1152
πνευματικῆς	1151
ἄνθη	1151
ἐόντα	1151
σίμων	1150
βεβαίως	1150
ἀττικοί	1150
προπαροξύνεται	1150
ἔστησαν	1150
ἀκουόντων	1150
ἐγχωρεῖ	1150
ἀποδιδόναι	1149
κἀπὶ	1149
ἔμεινεν	1148
πεποιηκέναι	1147
ἐνίοις	1147
ἐτελεύτησεν	1147
καλὴ	1146
ἀνομίαν	1146
ὁπηνίκα	1146
νύκτας	1146
κλ	1146
ἤχθω	1146
καθαρὸς	1145
προσθήκης	1145
δόξαι	1145
δώσειν	1145
θώρακος	1145
ὅρου	1145
βούλεσθε	1144
ῥα	1144
θέσις	1144
ἁλῶν	1144
θεωρία	1143
παράγωγον	1143
σκυθῶν	1143
εἰκόνι	1142
συνήθη	1142
ἀνατολὴν	1142
ποίησιν	1141
νότον	1141
ἀγαθὴ	1140
πολῖται	1140
ἀφροδίτην	1140
νοεῖ	1139
συλλογισμός	1139
ἀναίρεσιν	1139
διαφέρουσιν	1139
εὐφροσύνης	1139
οἰκείῳ	1138
ἡρωδιανὸς	1138
ἀξιῶν	1138
ἡδονῇ	1137
κατηγορεῖν	1137
ὧδέ	1137
ὅρῳ	1137
τοιαῦτά	1136
νεωστὶ	1136
συρίαν	1135
ὄχλος	1135
παραδείσου	1135
ἔαρ	1135
γάμος	1135
πλήρη	1135
μάχας	1134
νικήσας	1134
βασιλείου	1134
δίδωμι	1134
αβγδ	1134
ἐγκλήματα	1134
ποιοῦντος	1134
γιγνομένων	1134
ἐργάσασθαι	1134
παροῦσαν	1133
ἀποδεῖξαι	1133
συγκείμενον	1133
οὑτωσὶ	1133
συγγενῶν	1133
ἀσθενῆ	1133
λανθάνειν	1133
ψυχρόν	1132
σκότει	1132
τηρεῖν	1132
μεσημβρίας	1132
ποικίλον	1131
ἀγνοεῖ	1131
βέβαιον	1131
ἐπιτηδείων	1131
ἠθέλησεν	1131
σιτία	1131
γυναιξὶν	1131
ἀπολλόδωρος	1130
ζητητέον	1130
πηγὰς	1130
φλέβας	1130
ἀπελθὼν	1129
κτῆσιν	1129
ποιούντων	1129
μένον	1128
κενόν	1128
ὑπέσχετο	1128
ὑποθέσεις	1128
ἁρμονίας	1127
ἔνδοξον	1127
νοσήματος	1127
τρῶες	1127
χρώμενον	1127
μάρτυρα	1126
εἰώθασι	1126
ποταμοὶ	1126
σύστημα	1126
φιλοσοφεῖν	1126
ὑγείαν	1126
κύνας	1125
πληγῆς	1125
ὕψους	1125
ἐπίγνωσιν	1125
εἴθε	1125
μεῖζόν	1125
οἰόμενος	1125
θνητῶν	1124
διάκονος	1124
παρεκάλει	1124
αἰγυπτίους	1124
νῶτα	1124
τοῖσδε	1124
σίδηρος	1123
δημοσίων	1123
ὁμωνύμως	1122
πρόθεσις	1122
ἔμφασιν	1122
δαίμονα	1121
περιτομῆς	1121
ἴδοι	1121
πολιορκίαν	1121
ἔτυχον	1120
πλευρὰς	1120
ἑκάστοτε	1120
βελτίω	1119
καρχηδονίων	1118
τος	1118
τελεία	1118
εὑρίσκομεν	1118
χαρὰν	1118
στρατοπέδου	1118
ποταμοὺς	1118
καταστάσεως	1117
ων	1117
ἀνατέλλει	1117
ποιμὴν	1117
εη	1116
νῆας	1116
διαφόρως	1115
ῥητοῦ	1115
φήσας	1115
ὁμοίου	1115
ἰσχὺς	1114
ἐλθόντα	1114
διάκρισιν	1114
καταφρονεῖν	1113
βασιλικῶν	1113
γα	1113
μέλλοντας	1112
λοιπὴ	1112
ἀναιρεῖν	1112
κρεῶν	1112
ἀνέμου	1112
ἀνάστασις	1112
εὐθύνας	1111
+	1111
σεαυτοῦ	1110
ποσοῦ	1109
τυχὼν	1109
ὄφεως	1109
πίπτει	1109
ιη	1109
λάβοι	1108
δέοντος	1108
τᾷ	1108
ἔπαινος	1108
πλείστοις	1108
ψυχάς	1107
χρυσὸς	1107
συλλαβὴν	1106
διάβολον	1106
ἤθους	1105
ἀστέρος	1105
πρόφασις	1105
ἐντολῆς	1104
ἀπολογίας	1104
σεμνὸν	1104
ταραχῆς	1103
μακεδονίαν	1103
ἐλεύθερος	1103
δαυιδ	1102
κη	1101
μα	1101
χειμὼν	1100
ἀδεῶς	1100
κάθετος	1100
θήβας	1099
διαφέρουσι	1099
ἐπιδέχεται	1099
βζ	1099
παρελθὼν	1099
σοφοῦ	1098
ποταμόν	1098
πλεονασμὸν	1098
ἐξουσίᾳ	1098
ὑγρότητος	1098
ἔρχονται	1097
αὔξεται	1097
χρύσιππος	1097
λάθρα	1097
γινώσκων	1097
ἐρχόμενος	1097
ἀγὼν	1096
χοροῦ	1096
ἔπειτ	1096
πατριάρχην	1095
χείρων	1095
βουλομένων	1095
ὠνόμασε	1095
θαύματα	1095
ἐλέγχει	1095
στρατὸς	1094
θαύματος	1094
ἀμείνων	1093
πίνδαρος	1093
ὀκτώ	1093
μονῆς	1093
μηνῶν	1093
προσκυνεῖν	1092
πλείοσιν	1092
ἀπέστειλε	1092
ἕλκη	1092
στεφάνους	1092
ἄδικος	1092
παθημάτων	1092
ἀπαιτεῖ	1091
ἀπέκτειναν	1091
ἐχρῆτο	1091
ἀντίοχος	1091
δραχ	1090
ἰσημερινοῦ	1090
εβ	1089
λόγιον	1089
ἐννόησον	1089
ὁμολογίαν	1089
ἀκούσατε	1089
δη	1088
κείσθω	1088
ἑτέρωθι	1088
περαιτέρω	1088
ἑώρων	1088
ὁποῖόν	1087
κἀκεῖσε	1087
τιθέναι	1087
ἔτεσι	1086
εὐθύς	1086
ἐγκώμιον	1086
πρωῒ	1086
εδ	1085
μακρῷ	1085
ποιεῖτε	1085
δράκων	1084
πολίταις	1084
ἀπώλετο	1084
εὐαγγελιστὴς	1084
εἵνεκα	1084
μεγίστης	1084
συμφορὰν	1084
ὀνόμασιν	1083
ἑλκῶν	1082
ἀπορία	1082
εὕροι	1082
ὀξεῖαν	1082
σπλάγχνα	1082
χαλκῷ	1082
ὁμιλίας	1081
τρίψας	1081
ἑταίρων	1081
διάφοροι	1081
φιλόσοφοι	1081
γίνηται	1080
ἕκτον	1080
κενοῦ	1079
βραχέα	1079
μελλούσης	1079
ἔχεσθαι	1079
ἧσσον	1078
εἱμαρμένην	1078
τμῆμα	1078
κθ	1078
χείρω	1078
θεωρίᾳ	1078
μάλιστ	1077
φημί	1077
εὐδαίμων	1077
νῆες	1077
σαρκί	1077
εἴσοδον	1077
πυθόμενος	1076
εν	1076
ἐλέχθη	1075
ἱερᾶς	1075
ὅνπερ	1075
εἰδώς	1075
ἀπόλλωνα	1075
περιέχον	1075
ἀφέντες	1075
πάθεσι	1075
ὅσιον	1074
ἔρωτι	1074
ὁμοίας	1074
καθόσον	1073
μοί	1073
νηῶν	1073
ἀνεῖλε	1072
κράσεως	1072
ζήτησις	1072
ἀγαμέμνονος	1071
ἐξελθὼν	1071
ὁμολογουμένως	1071
γυμνὸν	1070
ἀπεκρίθη	1070
ὑπαρχούσης	1070
γλώσσης	1070
προαιρέσει	1070
διώκειν	1070
θηλυκῶς	1070
ἐμπεδοκλῆς	1070
δαρεῖος	1069
τοσαύτας	1069
κρατῶν	1069
ἀρίστων	1069
ὑπάρχῃ	1068
μωυσέως	1068
ἀναγκαίας	1068
κατήγορος	1068
ἔπαθεν	1068
γήρως	1067
εὐφροσύνην	1067
πραγματείαν	1067
σκέλη	1066
εὐλογίας	1066
παρελθεῖν	1066
δευτέρων	1065
κοινωνεῖν	1065
ἐμνήσθη	1065
δεόντως	1065
προσήκειν	1064
φαύλων	1064
ἐγενόμην	1064
οἴκων	1064
τεθνάναι	1063
ἡγούμενον	1063
νίτρου	1063
ᾤχετο	1063
εἴληπται	1062
στερεὸν	1062
κωλύειν	1062
συγκοπῇ	1062
ἔσομαι	1061
κγʹ	1061
ἔχοιεν	1061
αὐγούστου	1061
πέμπειν	1061
ψ	1061
οἴδατε	1060
εἰμί	1060
ἄφρων	1060
ἀνατολῶν	1060
θυγατέρες	1059
σχεδόν	1059
χρωμένους	1059
νοητέον	1058
σύνθεσις	1058
πόρους	1058
σὸς	1058
κινδύνοις	1058
ἐπιχείρημα	1057
ἔχεται	1056
προφητείαν	1056
προφάσει	1056
βασιλεύειν	1056
τρέπεται	1056
εὐχερῶς	1055
γεγραμμένων	1055
ἑαυτήν	1055
κῶλον	1055
φθορὰ	1054
φαρμάκοις	1054
κόρη	1054
βάλε	1054
θυρῶν	1054
στολὴν	1054
κηρύγματος	1053
λίτραν	1053
φρονῶν	1053
ἤθελεν	1053
ὠκεανοῦ	1053
καθαροῦ	1053
ἀθήναις	1052
τύπους	1052
περιέχεται	1051
δάκρυον	1051
ἀναγκαίαν	1051
ἐπιβουλὴν	1051
μέθης	1050
σωκράτην	1050
κληρονομίαν	1050
ἰατρὸν	1050
αἰῶνι	1050
εἰρηκὼς	1049
ἀγορᾷ	1049
γράμμασι	1049
χαίρων	1049
δέρματος	1049
κβ	1047
ὀνομάζουσιν	1047
κέκληται	1047
ὅποι	1047
ὄμματα	1047
τέτακται	1046
∠ʹʹ	1046
ἀτόμων	1046
ὀδυσσείᾳ	1046
μέλας	1045
φανερὰ	1044
κυρίλλου	1044
πρότερος	1044
ὑπάρχοντος	1044
καλλίμαχος	1044
ἀρεταῖς	1044
συμφορῶν	1044
θερμὰ	1043
γαίης	1043
διαφορῶν	1042
λέγουσαν	1042
σπερμάτων	1042
πρόσωπόν	1042
διαίτης	1041
κτίσει	1041
ὁρισμοῦ	1041
πελοπόννησον	1040
λίμνην	1040
κωνσταντινουπόλει	1040
αἱρεῖσθαι	1039
ἔθηκε	1039
ὑποστάσεις	1039
ἱκανὰ	1039
δρόμου	1039
θαυμάζω	1039
ἦχον	1038
χρήσιμος	1038
γράφονται	1038
μικρὸς	1038
ὅμοιόν	1037
ἀλόγου	1037
ἀρτηριῶν	1037
καταλαβὼν	1036
ἐμοῖς	1036
κρίσεις	1036
κζʹ	1036
κρίνων	1036
προσθεὶς	1035
λϛ	1035
τάφος	1035
ὀργήν	1035
ἱματίων	1035
τρόποις	1035
κλῆρος	1034
νέστωρ	1034
ὅροι	1034
ἔδαφος	1034
ἑκατέραν	1034
ἐγέννησε	1034
μένανδρος	1034
πτῶσιν	1034
γύναι	1033
λαλῶν	1033
σκιᾶς	1033
φαμέν	1033
ὑπάρχουσι	1033
τα	1033
ἀσφαλὲς	1032
οἵδε	1032
ἄλλ	1032
ὁδός	1032
φοβεῖσθαι	1032
παραληγόμενα	1031
φήμη	1031
εἰσέρχεται	1031
λόγια	1031
ἐξῆλθον	1031
ἀπεργάζεται	1031
πνευματικὴν	1030
ἀντώνιος	1030
μάλιστά	1030
δύσεως	1030
στέαρ	1029
ποιότητας	1029
γενητὸν	1029
ἀποστῆναι	1029
μουσικῆς	1029
βαβυλῶνα	1029
αἰδοῖον	1029
ἐδέξαντο	1028
ἀββᾶ	1028
κατέχει	1028
φρονήματος	1028
μνήμῃ	1028
παραδειγμάτων	1027
προσελθὼν	1027
πράττει	1027
θαρρεῖν	1027
φυσικὰ	1027
ἀν	1027
τύπῳ	1027
φροντίδος	1027
βήματος	1026
νυν	1026
ὥραις	1026
πράξει	1026
λοιπαὶ	1026
ἔα	1026
χρώματος	1025
τέθεικεν	1025
ἀρχιερέα	1025
ἡρώδης	1025
προσευχῆς	1024
ἐγίγνετο	1024
ἐρήμου	1024
ἐξεῖναι	1023
ὄνου	1023
παιδός	1023
δειλίαν	1023
διώκων	1022
σύμφωνα	1022
χυμοῦ	1022
ὑψίστου	1022
εὐχαῖς	1022
πνευματικὸν	1022
ποσειδῶν	1022
τετάρτην	1022
ὀξέως	1021
ἑρμηνείας	1021
ποῖ	1021
ὀρθὴ	1021
ἀριθμοῖς	1021
ὑγείας	1021
μορφῇ	1020
ὅροις	1020
δεξιᾶς	1020
παντοκράτωρ	1020
γραφήν	1020
ὤμων	1020
φάσκοντες	1019
διδασκαλία	1019
κζ	1019
ἐλάσσονα	1019
σωτηρίου	1019
τξ	1018
ἕστηκεν	1018
πέρα	1018
ψήφισμα	1018
κύματα	1017
σφισιν	1017
βωμὸν	1017
φιλοτιμίας	1017
πείθει	1016
ἐπίθετον	1016
ἁρμόττει	1016
αἰδοῦς	1016
ἀθήνησι	1015
ῥήμασιν	1015
ὅϲα	1015
δειχθήσεται	1015
ἀναλόγως	1015
βιβλίων	1015
ἕξειν	1014
κοῖλον	1014
μέτωπον	1014
ἐλαίας	1014
κάϊν	1014
καθώς	1013
κεφ	1013
ὑπομένει	1013
βασιλικὴν	1012
κατασχεῖν	1012
ὁλόκληρον	1011
ἰσχύν	1011
εἰδότα	1011
ποιηταὶ	1011
κατορθώματα	1011
ὄρεσι	1010
ὀφθαλμοῦ	1010
προειρημένοις	1010
γινομένοις	1010
ἐζήτει	1010
βελτίους	1010
ἐπίσκοποι	1010
εὕρεσιν	1010
σφαῖραν	1009
αἰσχίνης	1009
λογικὴν	1009
δυναμένη	1009
ἠπείρου	1009
ἔνεστιν	1008
αὔξει	1008
νίκη	1008
φιλάνθρωπον	1008
ἡμέτερος	1007
ἀθηνᾶν	1007
γέλως	1007
καταχρηστικῶς	1007
φυλακῇ	1006
ὀνομάζουσι	1006
γράμματος	1006
κύριοι	1006
ἀγέννητον	1006
παράδεισον	1006
αἰσθητοῦ	1005
τριάδα	1005
πενήτων	1005
μεταβολήν	1005
σιδήρῳ	1005
πρῶτόν	1005
μορίοις	1004
ἄχρηστον	1004
σὴ	1004
ἤθελε	1004
τέτταρα	1003
παρρησίας	1003
ἀναγκαία	1003
θλίψεως	1003
δοθὲν	1002
σαρκῶν	1002
ἰδεῶν	1002
εὐθείᾳ	1002
τραχήλου	1002
δυναστείας	1002
πρό	1002
ἀφικέσθαι	1002
κρίνει	1001
νοητὰ	1001
ἐπίνοιαν	1001
ἀγάλματα	1001
εὐαγγελίοις	1001
ἐδήλου	1001
παραλήγουσαν	1001
φθόνου	1001
βραχείας	1001
ἀπέθανον	1000
κείμενα	1000
μενέλαος	1000
χρήσεως	1000
ἀσθενεῖς	1000
δέοντα	1000
ὁρίζοντος	1000
αἰχμαλωσίαν	1000
ἱερέα	1000
φωναῖς	1000
πονηροὺς	1000
ὄφιν	999
ἐκεῖνό	999
διαφοράς	999
συστάσεως	999
τοσούτους	999
μαθήματα	999
θεραπεία	999
ἐδίδαξε	998
ῥήματι	998
εὔχεται	998
τρίγωνα	998
βασιλίδα	997
οὐδενός	997
ὠφελεῖν	997
συνεχοῦς	997
παραδείσῳ	997
νόσους	996
συμφορὰς	996
λογισμὸς	996
δεσμωτήριον	996
ῥήμασι	995
ἀρίστους	995
νικᾷ	995
ἀπόστασιν	994
προαίρεσις	994
ἄμπελος	994
δημόκριτος	994
δοθῆναι	994
πορνείας	993
πρωτότοκος	993
νοήσεις	993
κηʹ	993
ἄδειαν	993
θέσθαι	992
ἐδύνατο	992
οἷοί	992
κριτὴς	992
ἐργασίας	992
συναγαγὼν	992
παρεγένετο	992
ἐμβαλεῖν	991
κυμάτων	991
κρήτης	991
εἶπαν	991
βοὸς	991
οὗτοί	990
προφήτῃ	990
δύνει	990
βλάβη	990
νέα	989
ἀδιαίρετον	989
ὑπεράνω	989
ἄπιστον	989
νύμφης	989
εὐχὰς	988
χυλὸς	988
μεγάλοι	988
ἀνωμαλίας	988
ῥηθὲν	988
ἀπέστη	987
φίλῳ	987
ἐᾶν	987
ἐναντίους	987
κόρον	987
παλαιὰν	987
τάδ	987
ϲῶμα	986
γέροντα	986
νιν	986
ἀντιόχου	985
μάχαις	985
διαπαντὸς	985
δυναστείαν	984
ἀριθμοὶ	984
ἀρτέμιδος	984
χιλίους	984
σταυρῷ	984
τροφῇ	984
προσθήκην	983
ἐκείναις	983
διδασκάλους	983
παρουσίᾳ	983
ἦμαρ	983
σεσημείωται	982
ἅλας	982
φανήσεται	982
φιλοτιμίαν	982
τετάρτη	982
ἔφορος	982
κέκτηται	982
ἀδύνατόν	982
κἀκεῖνα	982
αἴαντος	981
σωφροσύνη	981
νεώτερος	981
θκ	981
αἰσθητοῖς	981
πειρᾶται	981
γιγνόμενα	981
καλούμενοι	980
ὧι	980
θεότης	980
ἀσπίδος	980
σχολὴν	980
ὅρκων	980
παθὼν	980
ἴσχει	980
πέπονθεν	980
σοῖς	979
κατασκευάζειν	979
ἀμείνω	979
θανεῖν	979
ἀθήνησιν	979
λογίων	979
τέτταρας	978
ὠφέλιμον	977
λέγετε	977
κλίνης	977
ὤτων	977
ἐνέργειαι	976
νομίζουσι	975
σμικρὸν	975
ἅψασθαι	975
μήκους	975
αἱρετικῶν	975
δῆλα	975
ἔπεσεν	975
ἔπη	974
ἐγέννησεν	974
ὅπλον	974
εὐδαίμονα	974
βάρβαρος	974
αἱμάτων	974
ἱερεμίας	974
ἐντός	974
προσήκουσαν	974
συνηθείᾳ	974
ἐσόμενον	974
λε	973
ἐνόμιζον	973
ἀμὴν	973
γυμνὸς	973
τρέφεται	973
συλλογισμῶν	973
πιστεῦσαι	973
τέλεον	973
πάρος	972
συνεχὴς	972
ἄπορον	972
κρείττω	972
ἀμφότεραι	972
φέροντα	972
δῆλος	971
οἷ	971
ἐτύγχανον	971
ἡδοναῖς	971
παρέχων	971
ἵστασθαι	971
ὀστέα	971
στῆθος	970
κατέστησαν	970
παύεται	970
ὤφειλεν	969
δυνάμεσιν	969
παράκλησιν	969
ἴωνες	969
μήδων	969
μουσῶν	969
θρόνος	969
ὀδυσσεύς	968
ἀγαπᾷ	968
ἡγεμόνων	968
ψευδὴς	968
σῷ	968
ἐχαρίσατο	968
ὀργάνου	968
φέρουσα	967
ὄρεξιν	967
εὐλαβεστάτου	967
βλάπτει	967
ξύλῳ	966
ῥητόρων	966
ἰλιάδι	966
οὐράνια	966
βραχέων	966
ὁρῶσι	966
ἱππέας	966
ξηρᾶς	966
γραμμὴ	966
ἔνθ	966
λήθην	966
χυμὸν	965
ἀκρόπολιν	965
εὑρεθήσεται	965
ἄφνω	965
ἕτοιμος	965
βουλγάρων	965
χρέος	964
παρέσχεν	964
ζώου	964
τάχ	964
πάθεσιν	964
ἀνοίας	964
ποιησάμενοι	963
μίξας	963
εἰρήσεται	962
σφοδρότερον	962
ὀλίγην	962
διακονίαν	962
ψεύδους	962
ἡδύ	962
χρηστὸς	962
ὁδοῖς	962
ὅσας	962
χαλκὸς	962
ἱερέως	962
περισπωμένων	961
ὅντινα	961
νήσων	961
πρόσταγμα	961
ἁπλῆ	961
κατα	961
ἑλένης	960
ποταμός	960
λαμπρὸς	960
βλάβης	960
”εἰ	960
παραδίδωσι	959
μορίῳ	959
τετάρτῃ	959
ὁρωμένων	959
θεώρημα	959
ἄνεμον	959
εὔχεσθαι	959
νοσήματα	959
λύκος	959
ἐπηγγείλατο	958
χαρίζεσθαι	958
πρίν	958
τῇσι	958
ὄνος	958
φιλίππῳ	958
ἀντικείμενα	957
ἀντίθεσιν	957
ἀχιλλεύς	957
λάβωμεν	957
ἐρχόμενον	957
πρέποντα	957
σφυγμῶν	957
δικαίαν	956
μικρᾶς	956
λοιπὰς	956
φίλε	956
νεώτερον	956
νείλου	956
ἀφίησιν	956
θεότητι	955
αἴτιοι	955
ἐπαρχίας	955
βλασφημίας	955
τετράγωνος	954
πεδίῳ	954
οὐρανός	954
τέμνειν	954
ὑπάρχουσαν	954
καινὴν	954
ἐβούλοντο	954
δάκτυλον	954
νομίσας	953
πιστῶν	953
βιαίως	953
ἱερωσύνης	953
ποιοῦντας	953
λάβε	953
φθέγγεται	953
ῥηθήσεται	953
ἐπαινεῖ	953
ἑνί	953
ἄρεος	952
θέλοντες	952
ἔννοια	952
τοὶ	952
πόνῳ	952
ἀρείου	952
παραδίδωσιν	952
ῥάβδον	951
πειρᾶσθαι	951
δεομένοις	951
τίμαιος	951
μάντις	951
κρειττόνων	951
παρίστησιν	951
κρατήσας	951
ἑλένην	951
ῥόδον	950
ἀλλοφύλων	950
χρήμασι	950
λογικῶν	950
εἰκῇ	950
ψεύδεσθαι	950
ἐνεγκεῖν	949
παρθένων	949
ἰοῦ	949
πένητα	949
πολλή	949
χωρίς	949
μεταβολή	949
ἔφυγον	949
φεύγοντες	949
ϲώματοϲ	949
ἶσον	948
πρόνοια	948
ἡσυχίας	947
δώροις	947
συνάπτει	947
δείσας	947
πλείοσι	947
ζῶα	947
χάρισμα	947
ἀγαθότητος	947
διδασκαλίᾳ	947
φανεῖται	946
παρακειμένου	946
νέοις	946
πα	946
ὀλίγας	946
μιμεῖσθαι	946
συνιέναι	946
βρωμάτων	946
λέοντι	945
ἄρρενος	945
ἀκοῇ	945
ἐκβάλλει	945
λβ	945
ἰατρικῆς	945
ἐπι	945
βούληται	944
ξηραίνει	944
ὑπεροχῆς	944
φέρονται	944
ἑβραίοις	944
ἐρωτᾷ	944
παροξύνεται	944
ἑκατόν	944
ἐπιθυμίᾳ	943
ἐκεῖναι	943
τρυφὴν	943
παχὺ	943
ἀτεχνῶς	943
δυνάμεσι	943
ῥόδων	943
ἐλέει	942
δώρων	942
ἀκύλας	942
ἀλλοίωσιν	942
παρακαλῶν	942
ἔχθρας	942
μαρτυρίου	942
λαμβάνουσιν	942
εἰδότας	941
ῥάβδος	941
ᾤοντο	941
ὑποτίθεται	941
ἄρας	941
κατορθωμάτων	941
βούλημα	941
συνθέσεως	941
ἐμπίπτει	940
πελοποννήσου	940
δεομένων	940
νόμιμον	940
ἄρθρα	940
ἐπάνοδον	940
ἆθλον	940
προτάσεως	940
ἰουδαίαν	940
ἀναφέρεται	940
πλείστου	939
πεπραγμένα	939
διαιρεῖ	939
εις	939
λαμπρὰ	939
ἄκρου	939
σκότῳ	939
γαῖα	938
μέλλειν	938
ἀλόγως	938
θεὶς	938
ἐχώρει	938
ποσόν	938
μέτριον	938
ἤπειρον	938
θυγατέρων	938
ζήνωνος	938
θεραπεύει	937
προφητεία	937
γλώσσῃ	937
αὔξησις	937
νηὸς	937
εἰώθασιν	937
ἀκριβὲς	936
εγ	936
πιστεύομεν	936
γνώμας	936
μάρκος	936
γενεὰν	936
ζδ	936
φάος	936
θυμός	936
στρατηγοὶ	935
παραλλήλου	935
χρόαν	935
κατάληψιν	934
τάφῳ	934
ἀντιστρέφει	934
πεζῶν	934
ἀντωνίου	934
μακράν	934
εὐεργέτην	934
λεγούσης	933
ψυχρὰ	933
ὕπνῳ	933
ἁφῆς	932
δηλῶσαι	932
δείξομεν	932
νύξ	931
βασιλίδος	931
παρανομίας	931
ἁπασῶν	931
φόνος	931
γεγενημένην	931
ρʹ	931
σωφρονεῖν	931
στρατηγοὺς	931
παραδόξως	931
ἦγον	930
ἄλλοθεν	930
στόλον	930
ἐξέτασιν	930
δικαίοις	930
μύρον	929
ἑνώσεως	929
παροιμίαν	929
ἀφίησι	929
ἀφέψημα	929
κελεύων	929
σώζειν	929
κόμην	929
οἰκέτας	928
πικρῶς	928
δίκῃ	928
ῥίζας	928
τρέφεσθαι	928
πλούσιον	928
ἡμετέροις	928
ζθ	927
ἕνδεκα	927
ὁδῶν	927
παρασκευῆς	927
καταλαμβάνει	927
ἐγκλημάτων	927
διδασκάλων	927
πύργον	927
ἥντινα	927
χαλεπόν	927
ὠνομάσθη	926
συμμαχίας	926
σὰ	926
νύμφην	926
εὐλαβέστατος	926
ἀποκρίνεται	926
ὀνομάζεσθαι	926
ἕλκειν	925
γέννημα	925
σελήνῃ	925
βοιωτίας	925
εἶπα	925
φρονήσει	925
ἴσασι	924
ἀδάμ	924
τελειότητα	924
ἐπιπολῆς	924
ἀμμωνιακοῦ	924
χειρί	924
γήρᾳ	923
ἀργύρου	923
θεωρῶν	923
μάρτυρος	923
παρόντας	923
ἰχθῦς	923
αὐλῆς	923
καλουμένου	923
ἅλωσιν	923
τρίχες	923
δεδήλωται	923
πέτρα	922
ὕβρις	922
δηλαδή	922
περάτων	922
ἠρεμεῖν	922
ὁρίζεται	922
κειμένην	921
ἀφικόμενος	921
βουλεύεσθαι	921
νόον	921
σφαῖρα	921
εἷλε	921
κορυφῆς	920
ἐρημίαν	920
ρκ	920
φοβούμενος	920
πονηρόν	920
εὑρίσκει	920
ἄργυρον	920
κτήματα	919
πρόεισιν	919
ἔλασσον	919
ἀπεφήνατο	919
πάσχων	918
τροίαν	918
ἤγαγε	918
ἐπανελθεῖν	918
ἀγροῦ	918
μάχεται	918
κγ	918
δῆλόν	917
ἰωάννῃ	917
ὁρώμενον	917
δήπουθεν	917
ὑπομεῖναι	917
ἀληθινὸς	917
καλούμενα	917
φθείρεσθαι	917
γλώττῃ	917
“ὁ	916
τέμενος	916
ἐχρήσαντο	916
ἰσχύει	916
ἐὼν	916
αὐτοκράτορος	916
πεπονθέναι	916
θήραν	915
ἑκούσιον	915
αἰθέρα	915
θεωρημάτων	915
ἀδυνάτου	915
γάλακτι	915
ἀπώλοντο	915
ταῦρον	914
ἕκαστοι	914
σικελίᾳ	914
νηστείας	914
χαρίτων	914
τρόπαιον	914
ἔχωμεν	913
φρόνιμος	913
νοητοῦ	913
φόρους	913
σημαῖνον	913
θερμαίνει	913
ἐπίτασιν	913
καρπόν	913
ἀσθενὴς	913
δα	912
ἄφες	912
δόγματος	911
συνέβαινε	911
γνήσιον	911
ἰλιάδος	911
λιμὸς	911
αἰχμαλώτων	911
μίξεως	911
ῥοπὴν	910
λεῖα	910
ὅρια	910
καλῶ	910
αὐξήσεως	910
κατοικοῦντες	910
συμβεβηκότος	910
τετραγώνου	910
πλήρεις	910
κριτήριον	909
διονυσίου	909
ἐπισκόπους	909
γυναικί	909
κοινότερον	909
τᾶν	909
τείχει	909
νομίζει	908
ἐπίσης	908
φθορᾷ	908
ζήτημα	908
διογένης	908
ψιλὸν	908
κεῖνται	908
δηλοῦσιν	908
γινομένας	908
πέρατος	907
καλοῖς	907
ἅμ	907
ἐλαττόνων	907
ἔφερον	907
ἄτοπα	907
ἐξέρχεται	906
κρείττους	906
πόθῳ	906
ἀόρατον	906
φυγῇ	906
κατασκευάσαι	906
δράκοντος	905
κληθῆναι	905
πόρων	905
ὑποκείμενα	905
συμβαῖνον	904
διαφοραί	904
ἀνδρί	904
κώμη	903
παλαιοί	903
ἐπὴν	903
ἐπώνυμον	903
δεόμεθα	903
ὁμοίοις	902
συγγενείας	902
κἀκεῖνον	902
τομὴν	902
γενέσεις	902
θαυμάσαι	902
δένδρου	901
ἔην	900
ἤρξαντο	900
πύλης	900
τούτοιϲ	899
εὐλογίαν	899
καινῆς	899
λογίζεσθαι	898
χρυσοῦς	898
πράξεσιν	898
δημόσιον	898
φλεγμονῆς	898
κατέστησεν	898
συνέστηκεν	898
κωνσταντῖνον	898
γωνίαι	898
ἔδωκαν	898
ὀρθαῖς	897
σπανίως	897
παύλῳ	897
παρθένῳ	897
μόγις	897
ἰὸν	897
ἀδελφῆς	897
γέροντος	897
διαστολὴν	897
ἐνεστῶτα	897
ψιλοῦται	896
πονεῖν	896
αἰτεῖν	896
προστίθησιν	896
ἀκριβοῦς	896
προελθεῖν	896
ξίφει	896
ἀπόλλωνι	896
τοσαύτῃ	895
ἐτύγχανε	895
πη	895
αἰολεῖς	895
ὁρῶσιν	895
τήμερον	895
ἀκολουθίας	895
θηρίου	895
πρεσβυτέρου	894
μυριάδες	894
ὑγρῷ	894
τρόποι	894
πεσὼν	894
τροπῆς	894
δίων	894
γράφω	894
δεσποτῶν	894
τροφὰς	894
μηδεμιᾶς	894
κράτιστον	894
ὑγιαίνειν	893
θέρει	893
βαλεῖν	893
σώζεσθαι	893
ἄρδην	893
δημιουργός	893
πυθαγόρας	893
ἐξουσία	893
ἐπιτυχεῖν	892
ἅλις	892
ἀναιρεῖται	892
θρᾴκην	892
ποικίλα	892
αἱρέσεις	891
βασιλείοις	891
ἑορτὴ	891
κλήσεως	891
παράκειται	891
αἰὲν	891
πτολεμαίου	891
θυσίαις	891
λήγει	890
ἑάλω	890
πολύβιος	890
ἄρχουσι	890
ἕτοιμον	890
πορείας	889
θηβαῖοι	889
ἄριστοι	889
πῃ	889
ἑτέρωθεν	888
προσῆκεν	888
ὁρᾷν	888
βιβλίοις	888
τέταρτος	888
θέμενος	888
συμφέροντος	888
ψιλοῦ	887
ἐννοιῶν	887
δός	887
ἄγεται	887
τροφή	886
δρᾶμα	886
ἀδικία	886
ἠλίας	885
κρατῆσαι	885
ἡρώων	885
στʹ	885
ἐνίους	884
ἀλεξάνδρειαν	884
τόνου	884
λεόντων	884
θηλυκὰ	884
τάχους	884
ον	884
ὑπῆρχον	884
ἐμποδὼν	883
ληπτέον	883
μηνός	883
θησαυρὸν	883
ἀλλοτρίοις	883
γεγονώς	883
σκιὰ	883
ἕωθεν	882
καταστῆσαι	882
αἵτινες	882
προνοίᾳ	882
φθαρτὸν	882
βελῶν	882
ποτὸν	882
ἔφασκε	882
ἰχθύες	882
μέλλοντες	881
δημιουργίας	881
προῖκα	881
τέρας	881
ἱκανὴν	881
ἀπέχει	880
ὑπέστη	880
πύλαι	880
μετρεῖ	880
εὐρώπην	880
ἀπόλλυται	880
χοῦν	879
μέ	879
ἀπιστίαν	879
γενώμεθα	879
ἧτταν	879
ποίησις	878
ἀσθενὲς	878
χρωμένων	878
τοσούτοις	878
σοφῶς	878
ἀδύνατα	878
ἐπίπαν	877
πορφύριος	877
ἰατροῦ	877
ἐβουλόμην	877
χρήσει	877
ἕψε	877
κανόνι	876
καθεύδειν	876
ἐπιτηδευμάτων	876
περίττωμα	876
ὄρεξις	876
σφι	876
δεσμὰ	875
ζητεῖται	875
πρεσβύτεροι	875
ὑψηλοῦ	875
παῦσαι	875
ἐοικέναι	875
ʃ	874
ῥηθέντα	874
συντάξεως	874
νεότητος	873
πῆ	873
ὑστεραίᾳ	873
βάρους	873
γίνεσθε	873
συμφέροντα	873
πνεύμονα	873
παραινεῖ	873
κατάφασις	873
ἄκρως	873
ιερουσαλημ	873
εἵλετο	872
ὑπόδειγμα	872
ἀπῄει	872
δυναμένην	872
συνέσει	871
τιθεὶς	871
σωματικῶν	871
περίοδον	871
γράφουσιν	871
κύριός	870
σύνδεσμον	870
βασιλικοῦ	870
δόλῳ	870
ἀρχομένων	870
ἀρίστην	870
συνάγειν	870
”ἐν	870
προκείμενα	870
ἔθνει	870
συμβῇ	870
ἐνετείλατο	870
ψαλμὸς	870
γενοῦ	870
σωτηρίᾳ	870
ἐπιχειρεῖν	869
μυρίας	869
ἱπποκράτους	869
μαρία	869
ὑπεροχὴ	869
μικρά	869
ἐλάττονι	869
πληροῦν	869
στάδια	868
ἀναλαβεῖν	868
μύες	868
μορφῆς	868
ἐπιστολὴ	868
ἦγεν	868
συνίστασθαι	868
σωματικῶς	867
ἑρμῆν	867
παρασκευάζει	867
δέδοικα	867
χαλκὸν	867
προσάγειν	867
οι	866
μέσῃ	866
νοεῖσθαι	866
ἀγρίων	866
κειμένου	866
ἑκόντες	866
ἁλῶναι	865
ξηρῶν	865
ἡδονή	865
ἐντέρων	865
φλέβες	865
διττὸν	865
τεχνίτης	865
λύπας	864
ἀνδρεῖος	864
ἀληθεύειν	864
γοʹ	864
συνέδριον	864
θαυμάτων	864
στάσεις	864
κτήσασθαι	864
διαμένει	864
πρόχειρον	864
δηλοῦσι	863
νεκρὸς	863
παρμενίδης	863
ἄμπελον	863
πολλήν	862
ἔπαθον	862
καθέστηκεν	862
κύκλοι	862
νέφη	862
ἥψατο	862
σφαγὴν	861
ἀδικημάτων	861
ἄρχουσιν	861
ἴθι	861
ὅμοιοι	861
χορὸν	861
ὁρίσας	861
αἰσθάνεται	861
ἀκούσῃ	860
ἀρχαίαν	860
ἔθεντο	860
σύμμετρος	860
πληθυντικῶς	860
ἀριστείδης	860
ἐξῆλθε	859
προεῖπον	859
τμήματα	859
δούλοις	859
ἐπιεικῶς	859
ναυσὶ	859
ἕτεραι	859
ὕδασι	858
διαβόλῳ	858
πλάτους	858
κρέας	858
ὄφεις	858
θλίψεις	858
ποίῳ	858
βοτάνη	858
περιουσίαν	857
συντελεῖ	857
θεόφραστος	857
ἅπασα	857
ἐσχάτοις	857
διήγησιν	856
συγγενῆ	856
δωριεῖς	856
περιπατεῖν	856
βοτάνης	856
ἀφικνεῖται	855
ὀσμὴν	855
πλουτεῖν	855
χείρονα	855
βῆμα	855
πλεονεξίαν	855
ἐπιθυμίαις	855
ἥρα	855
βρῶσιν	855
εἰρήσθω	854
χωρίοις	854
σκέλος	854
ψυχρῷ	854
θέαμα	854
αἰδῶ	853
κατωτέρω	853
γινόμενοι	853
πρόσεχε	853
εὑρόντες	853
χρησμὸν	853
ἀξία	852
ὀρθογώνιον	852
κόλπῳ	852
ὁρισμός	852
ἐστὲ	852
δεχόμενος	852
ὑγιείας	852
παραγενέσθαι	852
ποιητέον	852
εἰληφέναι	852
φυσικοῖς	851
δεξιοῦ	851
θερμαίνειν	851
λεʹ	850
§	850
παραδοὺς	850
ἀρχαί	850
συμφώνου	850
ποιήματα	850
ῥήτορες	850
παύσασθαι	850
ἀποφάσεως	850
στρατιᾷ	849
γενναῖος	849
ποιήσομεν	849
φροντίζειν	849
πέμπτῳ	849
διαρρήδην	849
συντελείας	848
ἐκποδὼν	848
ἑπομένων	848
λβʹ	848
ταπεινὸν	848
τμημάτων	848
ἄρχοντι	848
ἔθους	848
σημαινόμενα	848
σαμουὴλ	848
ἀδίκων	848
προτέρα	848
πέμψαι	847
ἡγοῦνται	847
κατηγορία	847
λεγομένης	847
ἀσίᾳ	847
ἠδυνήθη	847
ὀρθ	846
ἐνδεικνύμενος	846
μεῖναι	846
ἰωσήφ	846
αὑτόν	846
ἀπῆλθον	846
ἀθυμίας	846
παραλαμβάνεται	846
λιμὸν	846
νώτου	846
φυτοῖς	845
ἔμφυτον	845
γαστὴρ	845
συμφωνίαν	845
συμβάλλεται	845
δαυίδ	845
τοὐπίσω	845
σπουδαῖον	845
αἰγῶν	845
γεννᾶν	844
χαμαὶ	844
στρατεύματος	844
προελθὼν	844
φρουρὰν	844
κατέστη	844
ἀγνοοῦντες	844
πλεονάζει	844
ἴχνη	843
ἀφαίρεσιν	843
καθίσταται	843
ἔρχεσθαι	843
ἀκατάληκτον	843
ἄνισον	843
συναμφότερον	843
κατηγορεῖ	843
αὐ	842
χαρισμάτων	842
ἀριστερὰ	842
τραῦμα	842
ἀχιλλεῖ	842
λι	842
ἄβελ	842
ναβουχοδονόσορ	842
ἐκέλευεν	842
ἀ	841
ἀσμένως	841
ἔσχατος	841
ὑπερβολῆς	841
ἐτελεύτησε	841
ἀπορίᾳ	841
καθαρόν	841
κεφαλή	841
ἡρακλείδης	841
θάρσος	841
νόμισμα	840
νεὼν	840
ἥμαρτον	840
ἥρως	840
ὑπάρχουσα	840
στεφάνων	840
ἀνέχεται	840
μάταιον	840
ἠθῶν	840
αὐτομάτως	839
νόει	839
δέους	839
λίμνης	839
λύεται	839
πενίας	838
ἐργαζόμενος	838
ἐμβαλὼν	838
πληρῶσαι	838
σωκράτει	838
ὀξεῖα	838
στέατος	838
κόλπου	838
τιμᾶσθαι	838
ὑπέρ	838
πρεσβείας	837
ὑγιὲς	837
ξηροῦ	837
παλαιοὺς	837
ἄρκτον	837
συμβαίνοντα	837
βυζαντίου	837
πατράσιν	836
κεφαλαίῳ	836
ἦλθες	836
στίχοι	836
ὅλους	836
„καὶ	836
ἔπεισε	836
σιωπῇ	835
βλέπε	835
παρατάξεως	835
κἄπειτα	835
παραβολῆς	835
βλέπω	834
φιλοσοφίᾳ	834
ῥᾷστα	834
βασιλεύσας	834
κείμενος	834
μεθόδου	834
αὖτις	833
λη	833
γελοῖον	833
ἔφασκον	833
ἔχωσι	833
ἐπίκουρος	833
δράκοντα	833
μετασχεῖν	833
λαμβάνουσι	832
σύνταξις	832
κτημάτων	832
βλάπτειν	832
παρακαλεῖ	832
διαιρεῖν	832
ζε	832
παρόντες	832
μισεῖν	832
ἡρώδου	832
εἰρημένην	832
αἰθέρος	831
ἁβραὰμ	831
κράσει	831
πλοίων	831
φύλακας	831
πόλλ	831
παιδίων	831
ὁμώνυμος	830
πειρασμῶν	830
τοιγάρτοι	830
νόησιν	830
πρεσβύτης	830
πρέπουσαν	830
λυσίας	829
ἤνεγκεν	829
ἀγγεῖα	829
παράγει	829
τετάρτου	829
ἀμφίβολον	829
ἐνεργείαις	829
θέμα	828
αἰώνιος	828
ἔμαθον	828
φυλάξαι	828
θάτερα	828
παθητικὸς	828
λεγόμενοι	828
ἀπολέσαι	828
ἀποδέδεικται	828
ἐκπέμπει	828
δρόμῳ	828
τέμνει	828
λογικὴ	828
ἐπιτίθει	827
λανθάνει	827
λουκᾶς	827
τραυμάτων	827
ἴδιόν	827
διαφερόντων	827
τυράννων	827
διομήδης	827
ἀγαπᾶν	826
εὐφημίας	826
ἀσώματος	826
μέλαιναν	826
πόντῳ	826
χρυσᾶ	826
φέρω	826
ἔνδειξιν	826
χαριζόμενος	826
λιμένος	825
εκ	825
καλός	825
ἀφθαρσίαν	825
ἔστησεν	825
σωτῆρι	825
κύκλους	825
πράξεσι	825
πόθος	825
φαίνοιτο	824
χρείᾳ	824
ἦγε	824
νυμφίος	824
ἀδικεῖσθαι	824
διαφυγεῖν	824
συνιδεῖν	824
ἔαρος	824
τόνος	824
παθήματα	824
ἐρώτησιν	824
ὑπομονῆς	824
μισθὸς	824
ἀλλοτρίας	823
μέλιτοϲ	823
ταῦρος	823
φερόμενος	823
πολλὸν	823
σφιν	823
ἄρτων	823
ἀνάθεμα	823
ὦμεν	822
ἀτάκτως	822
φέρουσι	822
ἀρίστη	822
οὔσῃ	822
εἱμαρμένης	822
τιμαῖς	822
ἐνώπιόν	822
ῥεῖ	822
ὁμοιότητος	821
διάλεκτον	821
στρατείαν	821
λευκὰ	820
ἀνόμοιον	820
μηροῦ	820
ἀκάθαρτον	820
ἔφυγεν	820
ποιήσεως	820
ἀφιέναι	820
ἐμπειρίαν	820
βασιλεῦσι	820
ζητήσεως	820
ἑταίρους	820
λαοὶ	820
μυρίοις	820
τόκον	819
ἡγεμόνες	819
ἐννοεῖν	819
ἐβόα	819
κατορθοῦν	819
φέρουσιν	819
ἄστρον	818
κτήνη	818
ὑγιῶς	818
ἐλπίδων	818
κτισμάτων	818
αἰσχρόν	818
παθητικὸν	818
κϛʹ	818
ἕβδομον	818
δια	817
ἡμικύκλιον	817
κρίνεσθαι	817
προκειμένης	817
εἰκόνων	817
προστιθέναι	817
ἐγράφη	817
ἀφείλετο	817
ἀνδρεία	816
ἐλέγχειν	816
κθʹ	816
σχοινίων	816
ἀδείας	816
τριγώνων	816
τροίας	816
λευκὸς	816
ἀπόκρισις	816
ἐπιστημῶν	815
ἐπαύσατο	815
θεῶι	815
νομίσῃς	815
ἐσόμεθα	815
ἡδέα	815
πελάγους	815
δόλον	815
βόες	815
ἅρματα	814
ἀττικοῖς	814
πόῤῥω	813
ἰσχυρότερον	813
ἐπιμελεῖσθαι	813
καλουμένης	813
ἔγνωμεν	813
ἐμὴ	813
πολιτεία	813
μοναχῶν	813
ποιμένα	813
βασιλέας	813
ὀφείλομεν	813
δέχονται	813
πίστεις	812
παρέδωκε	812
γεγόναμεν	812
φορτίον	812
ἀλκιβιάδης	812
ἐσομένων	812
βασιλεῦσιν	812
ἀπείρους	812
δεσπότας	812
πιθανὸν	812
ἀκούεις	812
ἔγχος	812
σῆμα	811
ὁποία	811
ἀληθινοῦ	811
χρήμασιν	811
κρῖναι	811
ἥδιον	811
συμεὼν	811
ψεύδεται	811
ἐμόν	810
ἀγρὸν	810
πηχῶν	810
συνήθεια	810
σκιᾷ	810
βασιλεύοντος	810
ἀγρίου	810
πλείστας	810
σοφοὺς	810
νεῦρον	809
ἐχθρούς	809
σύνεγγυς	809
ἀρχιερέως	809
ἁπλῆν	809
τἀληθὲς	809
ἐμὰ	808
ἀλόγοις	808
χαλδαίων	808
σώφρονα	808
ἀγαπῶν	808
προσελθεῖν	807
θερμασίας	807
πληροῖ	807
νο	807
ἔτεκεν	807
συζυγίαν	807
μέλαινα	807
ἐλέους	807
ἁρμονία	807
νυμφίου	806
μύθους	806
ἥμερον	806
ὀρνέων	806
πυκνὸν	806
κατέβη	806
ἔκτισε	805
ἰδίαις	805
εὐλάβειαν	805
ἅρματος	805
θηλείας	805
μιμεῖται	805
εἶπας	805
εἰκών	805
ἀνάξιον	805
στρατοπέδῳ	805
ἐπικουρίας	805
ἀνάγεται	804
λϛʹ	804
τόξα	804
ἐπιλέγει	804
χθόνα	804
ἐπικουρίαν	804
κεκτῆσθαι	804
ἀντίοχον	804
οἰόμενοι	804
ἀρσενικῶς	804
κατηγορεῖσθαι	804
πρεσβυτέρους	804
καρδίαις	804
μυστηρίου	803
πνευματικῶν	803
εὐλαβείας	803
ἰσότητα	803
σφισι	803
ἀξιῶ	803
τέθνηκεν	802
χιλίων	802
ἐπιτήδειος	802
τριγώνῳ	802
γεγενημένα	802
ἀθανάσιος	802
εἰσῆλθον	802
δυάδα	802
σέβας	802
χείρ	802
ἑλὼν	802
κρατῖνος	801
ταλάντων	801
φεύγοντος	801
φρονοῦντες	801
σπουδαῖος	801
ζῶσιν	801
ἄγοντες	801
μύθων	801
”οὐ	801
χολὴ	800
γέλωτος	800
ἀνάγει	800
βίων	800
μετέχον	800
ἡσαΐου	800
κεκτημένος	799
θεοτόκου	799
πρόοδον	799
λείψανα	799
εὑρεθῆναι	799
ἄπο	799
αἰσθητήριον	798
ἐπαίνων	798
παρῆλθεν	798
σοφοῖς	798
φωνῆεν	798
διαστήματα	798
σημείοις	798
ὁμόνοιαν	798
ζυγοῦ	798
διάδημα	797
ἐσχάτου	797
φοβοῦμαι	797
γράφουσι	797
δύνηται	797
λύχνον	797
ἀποφαίνεται	797
οὑτοσὶ	797
σιγῇ	797
ἐπιθυμεῖ	797
συνδέσμου	796
χρόνοι	796
βραχεῖαν	796
βη	796
ἰδέαι	796
οἰκέτης	796
γεγονός	796
ἄρθρων	796
κοινὰς	795
κινῶν	795
σάββατον	795
ἄψυχον	795
πενία	795
τράπεζα	795
συναγαγεῖν	795
θυσιαστηρίου	795
βραχίονος	795
ἀλλοίωσις	795
πιστεύσαντες	795
βόας	795
κολάζειν	794
σκεπτέον	794
ἱστοριῶν	794
δυνάμεωϲ	794
πιθανῶς	794
ὀρθαὶ	794
ἔχῃς	794
ἰδέα	794
πώς	793
φύϲιν	793
ἄρχει	793
νῆσοι	793
πρῴην	793
χαλκοῦν	793
νεφέλαις	793
χαρακτὴρ	793
ἀρκοῦν	793
ἐκβαλεῖν	792
πλοίου	792
ἀνδρεῖον	792
κράτους	792
χρήσεται	792
χυλῷ	792
στρατιώτης	792
κάθηται	791
ἰδιώτης	791
φερομένων	791
παῤῥησίαν	791
βαβυλωνίων	791
εθ	791
διαιρέσεις	791
εὐσεβῶς	791
γραμμὴν	791
ἀπαλλαγῆναι	791
φρυγίας	790
ἡρακλεῖ	790
ἀπο	790
οὐδέτερα	790
ἐπορεύθη	790
τίθενται	790
νεκροῦ	790
παιδίου	789
προϊόντος	789
βίαιον	789
καταλῦσαι	789
ᾠδῆς	789
δασύνεται	789
εἴθ	789
παντελῆ	789
πολύς	789
δεδομένον	789
τεχνικὸς	789
ἀδικεῖ	789
προβλήματα	789
αὐτῆϲ	789
ποιόν	789
τέθεικε	788
στομάχου	788
γερόντων	788
μέλλοι	788
κινδυνεύειν	788
ναυσὶν	788
σφαίρᾳ	788
συγχωρεῖ	788
κύστιν	787
πόσιν	787
ἄτομα	787
δεσπόται	787
κρατοῦντος	787
ἐπωνυμίαν	787
ἄλογος	787
πονηρᾶς	786
νεφῶν	786
ἀφαιρεῖται	786
ἐρᾶν	786
συναμφοτέρου	786
προθυμίᾳ	786
τουτονὶ	786
ἡγουμένου	786
ἐπιστολὰς	786
στάδιον	786
προλαβὼν	785
πύλαις	785
ἀθηνῶν	785
ὀφθαλμοί	785
χαρὰ	785
βάλλειν	785
θεοδοσίου	785
ἐῤῥέθη	784
σμικρὰ	784
διδόντες	784
φυτοῦ	784
καθήμενον	784
στόματα	784
πινόμενον	784
ἐξιέναι	784
δύναταί	784
θέλῃς	784
κόψας	784
παλαιὸς	783
προς	783
κέντρῳ	783
διδάσκαλοι	783
ἕνωσις	783
δοθεῖσα	783
χαρίσματα	783
ζημίας	783
ὑποστάσει	783
ξʹ	783
θη	782
παρῆσαν	782
φίλα	782
ποίου	782
χαρίζεται	782
συζυγία	781
ἀγαθότητα	781
παῤῥησίας	781
τρῶας	781
ἐδείξαμεν	781
νοσεῖν	781
ἑστὼς	781
παραίνεσιν	780
κοιλίᾳ	780
ὁκόταν	780
ᾄδειν	780
λατίνων	780
ἀναλάμβανε	780
κλίσιν	780
σαυτῷ	780
ὁποῖος	780
λαλῆσαι	780
νύ	780
βάσεις	779
ὀδύνας	779
ἰταλίᾳ	779
κειμένη	779
ἐνανθρωπήσεως	779
σοφώτατος	779
φιλόξενος	779
κάθαρσιν	779
μηδέ	779
νεκροῖς	779
συμφώνως	778
ἑλλήσποντον	778
ἀκτῖνας	778
ὑπερβολήν	778
τἀληθῆ	778
τινάς	778
γινώσκω	778
τέχναι	777
ἄκρατον	777
χρυσῆν	777
καλῆς	777
πηγάνου	777
κανὼν	777
ξένοι	777
ἀξιοῦν	777
μισεῖ	776
χείρονος	776
σημαίνων	776
ἀναπνοῆς	776
μηδενί	776
τριὰς	776
νικῆσαι	776
σαφὴς	776
οἵας	776
βοηθῆσαι	775
ἔλλειψιν	775
πέτρῳ	775
κινούμενος	775
δότε	775
πιστεύοντες	775
πραττομένων	775
ῥήτορος	775
φανῇ	774
φοβηθεὶς	774
φάλαγγος	774
ὀπίου	774
ἐπιδεῖξαι	774
ἀπιστίας	774
θαρρῶν	774
οὐδετέρως	774
ἀτελῆ	774
ποιοτήτων	774
αὐτόματον	773
ἐπιφανείᾳ	773
γινώσκομεν	773
ἰδού	773
παρίστησι	773
διατρίβειν	773
ὅρκοις	773
κρῖμα	773
φέρον	773
κεκαυμένου	772
ἁπλοῦς	772
γένοιντο	772
τρέχειν	772
παράδοσιν	772
κινοῦνται	771
ἀκριβὴς	771
ἀποφάσεις	771
ὑστέρας	771
πληρώσας	770
ἀστέρα	770
δυνήσῃ	770
ἀξιόλογον	770
αἰτεῖ	770
κιλικίας	770
συγχωρεῖν	770
ἀντιλέγειν	770
ἤρετο	769
προβλημάτων	769
ἐπιεικείας	769
σατανᾶς	769
ποσῷ	769
ἀτελὲς	769
λῃστῶν	768
ζήσεται	768
ἀποφαίνει	768
προηγεῖται	768
ἑρμηνείαν	768
ἀθανασίαν	768
ᾖς	768
ὅλας	768
μονάδες	768
κρύφα	768
ὁρώμενα	767
“ἐν	767
ἐκάλεσαν	767
συνελθεῖν	767
ἀναγκαίου	767
διηγεῖται	767
ἀξιώματος	767
λείας	767
δυσμῶν	767
προσώποις	767
διάγειν	767
οὐδενί	767
καρχηδόνιοι	767
ἡγήσατο	767
ἀπαύγασμα	767
δεινοῖς	767
ἐξετάζειν	767
εὐεργεσίαν	767
ἀτιμίας	767
διαθέσει	766
διαιρέσει	766
ἔρχομαι	766
ἐρωτηθεὶς	766
θηρίοις	766
ἀνῃρέθη	766
φήσει	766
συνουσίαν	766
ἀκάνθας	766
χρησάμενοι	765
πόνοι	765
τμήματος	765
εὕρομεν	765
τελείου	765
λυπεῖ	765
ἀδίκημα	765
οἶμαί	765
πολλάκιϲ	765
εὐωδίας	765
ἀρχαίας	765
ἐξήγησιν	765
μέτρων	765
ἰατροὶ	765
μικροῖς	765
παρθένοι	764
ἁπάσαις	764
λέγηται	764
δήμητρος	764
ἵστανται	764
σωθήσεται	764
γεγενημένης	764
ἱερὸς	764
βραδέως	764
εἰδώλοις	764
ἀΐδιον	763
δέκατον	763
εὕροις	763
στρατηγῷ	763
γʹʹ	763
φθάνει	763
βοηθεῖ	763
γέροντες	763
ἠθέλησε	763
μέλλω	763
προφάσεις	763
ἀργεῖοι	762
αὐτοκίνητον	762
ιζ	762
φύλαξ	762
ἀκούομεν	762
ἡμετέρου	762
ἀθανάτων	762
ἀρέσκει	762
ἀλεξανδρείᾳ	762
ὑγρᾶς	762
μέγ	762
ἄγω	761
ἦτορ	761
ἤκουσας	761
κοινωνεῖ	761
ἐμῷ	761
ῥεύματα	761
ἑαυτὰς	761
θόρυβον	761
χείρους	761
εὐδαιμονία	760
λεγέτω	760
ἰσχυρὰ	760
καρπός	760
ἐπίδειξιν	760
μακρόν	760
διαστήματι	760
νεῖκος	760
διαμένειν	759
λαʹ	759
χωρῶν	759
ποίων	759
λάβῃς	759
ἀξιωμάτων	759
κέντρα	759
ας	759
ἐπιθυμιῶν	759
ἐλάμβανον	759
νέαν	759
νεώτεροι	759
δεξάμενοι	758
αἰσχρῶς	758
ψήφῳ	758
τίσιν	758
ἐκτίθεται	758
ἤνεγκε	758
προῆλθεν	758
προ	758
σύγκλητος	758
ἐζήτουν	758
ἐγγύθεν	758
ἄγεσθαι	758
ἐπιδημίας	758
πενίᾳ	757
μακάρων	757
ἐπεζεύχθω	757
ἔριν	757
αἰσθητά	757
κᾂν	757
πήχεις	757
ἐπιθυμεῖν	757
κατέλιπεν	757
ἑβδόμῃ	757
πάσχουσιν	757
θορύβου	757
ἀπείρων	757
ἄλευρον	757
ἴσοι	757
εὐσέβιος	756
δελφοῖς	756
ἑλλάδι	756
ἔδωκα	756
παραλληλόγραμμον	756
ἑπόμενος	755
ἰδών	755
γόνατα	755
οἴχεται	755
ζῴδιον	755
γη	755
ἐνίκησε	755
κόμης	755
προτέρῳ	755
ἔκτισεν	754
ἰλίου	754
ἐπαινῶν	754
ἀνέμους	754
ῥινῶν	754
φυλάσσειν	753
γωνιῶν	753
τυγχάνοντα	753
ψόφον	753
πτερὰ	753
ζῶ	753
μεμνημένος	753
τοσοῦτος	753
νόησις	752
κρᾶσις	752
πελάγει	752
αἰχμάλωτον	752
διονύσιον	752
κατηγοριῶν	752
ἔπραξεν	752
μακρῶν	752
λύπῃ	751
ἀρεταὶ	751
τελείας	751
μοιχείας	751
πένητας	751
ἐπιθεῖναι	751
παροῦσα	751
φαντασίᾳ	751
συλλογισμὸν	751
ἐπειρᾶτο	751
εὐγένειαν	750
συνθέτων	750
σκῆπτρον	750
στόμαχον	750
τυγχάνουσι	750
αἴ	750
οʹ	750
τεταγμένον	750
τιμωρία	750
σκύθαι	749
παρακελεύεται	749
ὀνομάζων	749
ἐθέλων	749
ἐκκέντρου	749
τάλαντον	749
δέει	749
δεινά	749
εὑρίσκονται	748
κώμας	748
φεύγοντα	748
δικαστῶν	748
προσηκούσης	748
υἱὲ	748
διονύσῳ	748
κἀμὲ	748
νεφέλη	748
ὑπάρξεως	748
θέα	748
προσηκόντων	748
γιγνώσκειν	747
ἀσεβῆ	747
ψαλμοῦ	747
πλουσίων	747
φλεγμονὴν	747
ἐπίσταμαι	747
κῆρυξ	747
πεντεκαίδεκα	747
κρίμα	747
ἕλλην	747
ἀθανασίας	747
παρασκευὴν	747
εἰσιέναι	747
μεμαθήκαμεν	746
ταὐτοῦ	746
ἀββᾶς	746
εὔχομαι	746
ψόφος	746
ἀφανῆ	746
μερικῶν	746
θυγατρὶ	746
ἤγαγον	746
ἀτιμίαν	746
εἰκότα	746
θόρυβος	745
αθ	745
κατόρθωμα	745
ληʹ	745
ἐλεημοσύνην	745
ποιηταῖς	745
ἀποβολὴν	745
ἐργάζονται	745
δείπνου	745
γνησίως	744
ἑκάστων	744
πονηροὶ	744
ἀποθάνῃ	744
μν	744
ἐθέλοι	744
δημητρίου	744
ἐπιστήμῃ	744
ὤφειλε	744
μεγίστας	744
ὀρθὰ	743
ὕβρεις	743
ἀριστοτέλει	743
μένοντος	743
δύω	743
οἴκοις	743
κυβερνήτης	743
ἴασιν	743
δεδιὼς	742
λύσας	742
λείψανον	742
δάφνης	742
ἔθει	742
ἄστεος	742
ἀναξαγόρας	742
ἕδρας	742
τόλμαν	741
γέγονας	741
ἐγκρατὴς	741
διακρίνειν	741
πεισθεὶς	741
ἐπῶν	741
ἐκπεσεῖν	741
παρόσον	741
ἐρῶν	741
χρηστὰ	741
αἰσθητόν	741
βουλομένου	741
ἐνεστὼς	741
ἀψύχων	741
ἀποθανόντος	741
ἀντιόχειαν	740
γωνίᾳ	740
αἴτησιν	740
θεωρεῖ	740
νοήσει	740
φρεσὶ	740
οἵπερ	739
λουτρὸν	739
ἔντερα	739
δαιμόνια	739
ἐχούσῃ	739
μέθοδος	739
αὖτε	739
φανείη	739
συναγωγὴν	739
ὄρνεον	739
ῥοδίνου	739
την	739
γάμῳ	739
νοούμενον	739
λειτουργίας	738
ἐγγυτέρω	738
πολιορκίας	738
ἑστίας	738
σταυρὸς	738
λιθαργύρου	738
ἐκέλευον	738
ἐπεδείξατο	738
δυάδος	737
ἥραν	737
φιλοσόφοις	737
νέῳ	737
δεόμενοι	737
ὄγκος	737
βαρύτονα	736
τάφου	736
σόλων	736
ἀρχαῖοι	736
θέλουσιν	736
ἐμψύχων	736
οὐράνιος	736
προειρημένον	736
ὀφθῆναι	735
καθαίρει	735
αὐτῆι	735
γίνωσκε	735
μετέπειτα	735
φήμην	735
–	735
ἐκράτει	735
δακτύλου	734
ὁρώντων	734
παρέσχε	734
σπουδὴ	734
εἰρημένου	734
πρότερόν	734
στοιχείου	733
ἥκω	733
ἔμμεναι	733
αἰσθόμενος	733
καρίας	733
δῶμα	733
καταλιπόντες	733
θεόθεν	733
ἀξιώματι	733
ὑποψίαν	733
βραδύτερον	732
πτολεμαῖον	732
ἔχωσιν	732
βουλή	732
ἑκατέρᾳ	732
φάλαγγα	732
λευκός	732
ξύλοις	732
δῷ	732
ἐρώτησις	732
ὑποκείσθω	732
ἠπίστατο	732
μοῖραι	732
εἰσῆλθε	731
ἐλευθέρους	731
ποδὶ	731
σιν	731
νοερῶν	731
αἰσχρὰ	731
κάρτα	731
ὀξείας	730
ὑπηκόων	730
δοκοῦντες	730
ἔφης	730
στόλου	730
ὧδ	730
ὑπόληψιν	730
μετέωρον	730
νομοθέτου	729
κορινθίων	729
ὀργάνοις	729
γενομένῳ	729
οὐγγίας	729
ἀχαιοῖς	729
ἐρεῖν	729
ἤρκει	729
λατρείας	728
παρθενίας	728
ἀντιοχείᾳ	728
μακεδόνες	728
δοξάζειν	728
αἰὼν	728
μνημονεύειν	728
ὑπολαμβάνειν	728
ζῆλος	728
πάτριον	728
τάσιν	728
φίλη	728
πονηροῖς	728
ἀκούουσιν	728
μερίδα	728
ἔρις	728
κἀγώ	727
ἐμβαδὸν	727
ἄξονα	727
παρθένους	727
τούσδε	727
ὑψηλὰ	727
πεσεῖται	727
ὑπέμεινε	727
πληγαῖς	726
ἦεν	726
ὑγεία	726
ἐκτήσατο	726
ἐναλλὰξ	726
διδόντος	726
ἀντώνιον	726
γνόντες	726
ὑποδήματα	726
χρώματι	726
μεσημβρινοῦ	726
ἄρτεμις	726
ὄχλου	726
ὑγιὴς	726
φθόνῳ	726
φαῦλος	726
ἔπεμψαν	725
γλυκέος	725
νεωτέρων	725
πεδία	725
μήπως	725
εἴδομεν	725
δείξω	725
γίνοιτο	725
ἁγίᾳ	725
ἐλπίς	725
φέγγος	725
λόφον	724
ἄνεσιν	724
κατεσκεύασεν	724
πολέμιος	724
να	724
ὁμοίωϲ	724
ἔπειθ	724
ταγμάτων	724
νόμιμα	724
γνωρίζειν	724
πορεύεται	724
ἀναλογίας	724
θείαις	724
ἀποδίδωσι	723
ὀστέων	723
αἰσχύνη	723
συνέχειαν	723
δειλίας	723
ἐπιπέδων	723
διδύμων	722
ζημία	722
χρεὼν	722
πένητες	722
ἔλθοι	722
δίπουν	722
ἀντίληψιν	722
προβάλλεται	722
ὑπολαβὼν	722
ὁμιλίαν	722
φθέγγεσθαι	722
ξηρόν	721
ἀρτηρίαν	721
φῂς	721
ξέρξης	721
ἀνελὼν	721
χρῆν	721
ἀπάτη	721
μνῆμα	721
καρκίνου	720
φοινίκης	720
τροφῶν	720
ὀδυσσεῖ	720
δύνασθε	720
φλέβα	720
ἐπινοίας	720
ὦμον	720
ἀκοὴ	720
γαστρός	720
πηγῶν	720
σκοπῶν	720
προϊέναι	720
βουληθεὶς	720
ἰὼ	719
ἀμφοτέραις	719
ὡσὰν	719
ἄξονος	719
πόμα	719
προοιμίων	719
πατρίκιος	719
καύχημα	719
ἀσθενείᾳ	719
ἐσθίει	718
νοοῖτο	718
βασιλείων	718
σωματικῆς	718
τηλικοῦτον	718
εἴδεσι	718
ἰουδαῖος	718
ἀληθῶν	718
μέσοις	717
πρέσβεων	717
αὔταρκες	717
πτώσεις	717
ἑλλάνικος	717
ὑποστῆναι	717
ἀνθρωπίνως	717
θεοδόσιος	717
περιγενέσθαι	716
δυναμένης	716
ἴδιος	716
ἐκαλοῦντο	716
γενομένοις	716
δοτέον	716
αἱρέσεων	716
κλέπτης	715
πάσχον	715
χήρας	715
ταραχὴν	715
πεποιῆσθαι	715
ἰατροῖς	715
δεῖγμα	715
ὅρασις	714
ἴσχυσεν	714
κοινά	714
μεταβολὰς	714
ὅτιπερ	714
δίδυμος	714
δυνηθῆναι	714
κανόνος	714
ἐσόμενα	714
στρατοπέδων	714
ἐμνημόνευσεν	714
ἐπιστήσας	714
αἰτίους	714
σῖτος	713
ἄρτιον	713
κῶνος	713
κέχρηνται	713
ὁμολογούμενον	713
ἑλληνικῶν	713
κρεῖσσον	713
λάθρᾳ	713
ἀφίκοντο	713
τάχιον	713
μέθην	713
ὁμοίους	713
μήλων	713
ὑποκειμένης	713
δυνησόμεθα	712
ιουδα	712
γενήσεσθαι	712
οὐρανίου	712
συμπτώματα	712
κἀκείνους	712
ζῶσαν	711
τρύφων	711
ἄπειροι	711
ξηρὰν	711
ἀπέδειξεν	711
γνώρισμα	711
πορεύομαι	711
τριχῇ	711
συκῆς	711
ἀπαθῆ	711
ἐπεζεύχθωσαν	711
ποσειδώνιος	711
κόνιν	710
ληφθῇ	710
ἀπαλλαγὴν	710
μεγάλαι	710
δοίη	710
μιμούμενος	710
ἀντιδιαστολὴν	710
ἀληθεύει	710
πεδίου	709
ἀναιρεθῆναι	709
μαχαίρας	709
ὁπλίτας	709
ὥρισται	709
ἔπεισεν	709
ζυγῷ	709
ὑπέμεινεν	709
νομίσαντες	709
οὐρανόθεν	709
ἄδικα	709
δεζ	709
οἰκέτην	709
νοητοῖς	709
ἀρσενικοῦ	708
ἑνικῶν	708
ἀπολαῦσαι	708
ἐντολάς	708
κατέλαβε	708
μήτραν	708
πραγματείᾳ	708
γενέσθω	708
οἷσι	708
οἰκονομικῶς	708
σφυγμὸς	707
ποιότητες	707
ἀντίφασιν	707
νόος	707
δεῖξον	707
βίβλῳ	707
εὐπορίαν	707
ἐπαινῶ	707
συνέβαινεν	707
μνᾶς	707
στίχων	706
ἐλπίσιν	706
ὡσπερεὶ	706
νομίζεται	706
λζʹ	706
ἀράβων	706
πολιτικῶν	706
πλάσμα	706
κατασκευάζων	706
ζητῶ	706
σώζεται	706
γεννηθέντα	706
γρηγόριος	706
σθένος	706
αἰεί	706
ἀποκριθεὶς	705
ὥϲτε	705
ἰούδαν	705
ποιοῦ	705
ᾗπερ	705
σπήλαιον	705
αἵρεσις	705
κοιλία	705
πνευματικῶς	705
λατρείαν	705
ὅττι	705
τούρκων	705
στρατεύματα	704
σπλάγχνων	704
ζητοῦσι	704
ἕλοιτο	704
ἐοικότα	704
ἁμαρτωλοὶ	704
καθαρῷ	704
οὐχί	704
ἦρχε	704
ἐνδόξων	703
φυσικῇ	703
νη	703
λθ	703
λζ	703
ἔθη	702
ἠρώτα	702
νε	702
ἄνεμοι	702
εὖρος	702
εἴπατε	702
παρουσία	702
θεμέλιον	702
διόλου	702
καταστήσας	702
ἠξίωσεν	702
παλατίου	701
μβʹ	701
ὅρασιν	701
ἦς	701
συνθέτου	701
ἀναφορὰν	701
σκηνῇ	701
ἐπάγειν	701
ἀγνοίᾳ	701
σθαι	701
εἰλήφθω	701
ὀλυμπιάδα	700
ὁμολογοῦμεν	700
ἐκάθισεν	700
εἰδότων	700
φρέαρ	700
βαβυλῶνι	700
ὁπόσον	700
πληγῇ	700
πληροῦται	700
οἰκειότητα	699
ζβ	699
νεστορίου	699
ὄνον	699
ἀρκαδίας	699
ὥρμησεν	698
κατέσχε	698
τάλας	698
τελείων	698
ἐναργῆ	698
πνευματικὰ	697
ἐπιτηδείως	697
χθονὸς	697
πονηρὰν	697
ἀναστῆναι	697
ἰσχυρὸς	697
σκάφος	697
καλέσαι	697
ἴστρον	697
θελήματος	697
ἐσομένην	696
ἐφέρετο	696
ἐνδεχομένου	696
ἀποδείξει	696
ποιούμεθα	696
ἥξειν	696
μυριάκις	696
φοβοῦ	696
κατηγορίαις	696
εὐχὴ	696
παραλλήλων	696
ᾔδεσαν	696
τοί	695
κατέχων	695
ἀγαμέμνονα	695
ἐπιτελεῖν	695
ὀνόματί	695
νεκροὶ	695
μισθόν	695
μβ	694
γαμεῖν	694
θεοσεβείας	694
ἀμύνεσθαι	694
ἀμείνους	694
θηβαίους	694
σοφόν	694
ῥηθέντων	694
χιτῶνας	694
ὑπερβολὴ	694
χαίρω	694
ὁρῶντας	693
σημείῳ	693
συνεχές	693
νότος	693
ἀνέχεσθαι	693
μάθωμεν	693
κλίνην	693
ἀντίθεσις	693
τεκεῖν	693
προτέροις	693
ἔριον	693
ξίφη	693
ἰωνικῶς	693
αἰτιᾶται	693
εὔπολις	692
γεγονότας	692
ἐπαίνου	692
προσιέναι	692
βρέφη	692
δαρεῖον	692
ἄρθρου	692
ζῶσι	692
πυρετὸν	692
συνόδωι	692
βίβλος	692
πόσοι	691
εἴποιμι	691
ὑπόσχεσιν	691
ἐγκέφαλος	691
ἐφίεται	691
ἔνδυμα	691
βροτοῖς	691
ἔϲτι	691
θεωρῆσαι	691
μοῦνον	691
θεοδώρου	691
κῦδος	690
πικρὰ	690
πρόεισι	690
μοναχὸς	690
συμμέτρως	690
ποθ	690
σημασίαν	690
ἴσοις	690
βρῶμα	690
ὄφεων	690
οἴομαι	690
κέρδους	689
φυσικὴ	689
βάσει	689
ἑρμηνεία	689
φράσαι	689
κτηνῶν	689
γεννηθῆναι	689
λέγον	689
νοητόν	688
αἶψα	688
ἀνεῖλον	688
ἀνθρωπίνῃ	688
πέλει	688
τόσον	688
μετέχοντα	688
ἅλα	688
ἀπειλεῖ	688
σῦκα	687
ἰώσηπος	687
συμπάθειαν	687
ἀδυνάτων	687
σημαίνοντος	687
ἐλάλησε	687
ἐσθίων	687
θεασάμενοι	687
ἀγρῷ	687
διελέγετο	687
πυθαγόρου	686
κλήρῳ	686
ξίφους	686
ὑποθέσει	686
ὁμαλῶς	686
δριμὺ	686
θερμότερον	686
φοῖνιξ	686
θατέρῳ	685
μενελάου	685
ἀσωμάτων	685
ἐπίτηδες	685
ἕδραν	685
νυμφίον	685
παραδείγματι	685
δικαστηρίῳ	685
διφθόγγῳ	685
καθῆσθαι	685
ὑποκεῖσθαι	685
ἠνέσχετο	684
ἰώβ	684
οὐσίαις	684
δρόμος	684
φύλλον	684
ἴδω	684
μεγάλαις	684
ἰχθύος	684
τυγχάνῃ	684
ἀκροατὴν	684
νόμιζε	684
στῆσαι	684
γλυκεῖ	684
ὀφθαλμῷ	684
ὑπομνημάτων	684
ἀκοὰς	684
κιβωτὸν	684
παρακαλεῖν	684
ὑπηκόους	683
ᾔσθετο	683
ἐδεήθη	683
ἀπολογία	683
χιόνος	683
αἰτίαις	683
ἡμετέρᾳ	683
περιόδους	683
ξάνθος	683
κέλσος	683
ὅρκου	683
ἴδετε	683
θέλουσι	683
κάμνων	683
οἰκοδομὴν	683
δοθείς	683
βλέφαρα	682
φαρισαῖοι	682
φύλλοις	682
ἀνδρείᾳ	682
ὑφίσταται	682
μηνύει	682
φόνῳ	682
ἑβδομάδος	682
ἔναγχος	681
πεζὸν	681
ἁμαρτάνει	681
φυγὼν	681
λοιπὴν	681
μορφήν	681
ὁρισμῷ	680
μαλακὸν	680
ἀλεύρου	680
ἐκράτησε	680
χεῖράς	680
λμ	680
τριχῶς	680
πλευραὶ	680
ἔπεσον	680
ἐξελεύσεται	680
τούτωι	680
αἰνιττόμενος	680
ἰνδ	680
ἑαυτά	680
στρατόν	679
ἀποδώσει	679
δυνατὰ	679
τραγῳδίας	679
ἐνίκησεν	679
αἰθιόπων	679
ῥητόν	679
μέλλουσιν	679
μονὴν	679
πολλάς	679
ἀρχόμενον	678
φοβούμενοι	678
γεῦσιν	678
τροπὰς	678
κόπον	678
μύρου	678
συμβαινόντων	678
ἐμάθομεν	678
γνῶθι	678
ἐμπεσεῖν	678
βλέπεις	678
κληρονομίας	678
σάλπιγγος	678
ἀχαιοὶ	678
ὁσημέραι	678
ῥά	678
ἡνωμένον	677
ἐκεῖνός	677
εὕρῃ	677
αἴαντα	677
ὑποστάσεων	677
μανουὴλ	677
στερήσεως	677
δαυΐδ	677
νηστείαν	677
δακτύλῳ	677
διαίτῃ	677
πεῖρα	676
μονάδας	676
μέλανι	676
ἐπουράνιον	676
θύραις	676
βραχέος	676
τίκτειν	676
λυπεῖσθαι	676
”τὸ	676
ἠκούσαμεν	676
λειώσας	675
ἑκάτεροι	675
διαδοχῆς	675
ἐπιστήμων	675
χωρῆσαι	675
πράττοντες	675
ἀριστοτέλην	675
ποιήσαντος	675
λογιζόμενος	674
ˈ	674
ποθεν	674
οἵους	674
ἀξίων	674
τελευτῆσαι	674
λαμβάνω	674
ποσότητα	674
χεῖρά	674
ἀλλότριος	673
διελεῖν	673
καθαίρειν	673
προδοσίας	673
κατασκευάσας	673
σπουδήν	673
θάλαττα	673
ῥητορικὴ	673
ἀετὸς	673
ὀρθῶν	673
τόλμης	673
ἀθήνη	672
ἔμεινε	672
ἀμύνασθαι	672
ἀποκρίνασθαι	672
τελειότητος	672
προσθήκη	672
κρείσσων	672
σύμπτωμα	672
ἐσμέν	672
γενεᾶς	672
μεγεθῶν	672
τύχας	672
εἴδεσιν	672
φυσικοῦ	672
ἀπαθὴς	672
τρίτα	672
ὕλας	672
ἀπονοίας	671
σύνεσις	671
ʹʹ	671
ἤκουον	671
ἀμφοτέρωθεν	671
ἠδύναντο	671
εὐχαριστίας	671
ἐκράτησεν	671
ἔναντι	671
ἀκόλουθα	670
δυνατοῦ	670
μεταβολῇ	670
ἐνταυθοῖ	670
προσηγόρευσεν	670
πειράσομαι	670
παραβολὴν	670
κάστρον	670
ἐκκλησίαι	670
τελεῖν	670
ὀξυτόνως	670
ὀλυμπιάδος	670
εἰώθαμεν	670
ἦσθα	670
ἐμπειρίας	670
καλουμένους	670
ὧραι	669
ἀποστείλας	669
θετέον	669
λιμὴν	669
μακρᾷ	669
πρωτότοκον	669
αἰτιῶν	669
ταὐτά	669
συνέστη	669
παρανομίαν	668
ης	668
ποιήσαντα	668
λαμβάνομεν	668
ἰχθύας	668
ποικίλως	668
ἐπιτηδεύματα	668
κολάσεις	668
ἀσφαλῆ	668
σιών	668
ἐνύπνιον	668
ἀρχαίοις	668
φορὰ	668
λιβύῃ	668
ἀντιστροφῆς	668
φήμης	668
πίνων	667
φωνάς	667
περιόδου	667
ἥδιστον	667
ἁμαρτίαι	667
φοβερὰ	667
σῴζειν	667
μακεδόνας	667
ἐξόδου	667
σκορπίου	667
διαιρεῖσθαι	667
δεδιέναι	667
παρέλαβε	666
πότερα	666
εἴληφεν	666
παρέλαβεν	666
ᾅδην	666
ἑωρακὼς	666
κώμην	666
εἰρημένας	666
θε	666
νίκῃ	666
δωρεὰς	666
προλέγει	666
λγ	665
δόντες	665
γράμματι	665
τελευταίαν	665
υἱοί	665
αἴσωπος	665
ὄψονται	665
σημαίνουσιν	665
παῦλός	665
ἐχόμενον	665
περικλῆς	665
βασιλεύει	665
μετάθεσιν	665
ἐλπίσι	665
εἴην	664
ἀττικὴν	664
ἀκμῆς	664
παρακλήσεως	664
ὑπηρεσίαν	664
διόρθωσιν	664
θεολόγος	664
τυχόντα	664
εἰκόνες	664
ἀθανασίου	664
μηθὲν	664
ὑγίεια	664
ἡμικυκλίου	663
ὅπη	663
ποιότητι	663
παρα	663
νομίζεις	663
μοίραις	663
ἑβδόμῳ	663
ἐμαυτόν	663
χάρακα	663
γλῶττα	663
λυκοῦργος	662
γνωρίμων	662
ποι	662
ἐπουρανίου	662
κανόνας	662
μέτροις	662
”οὐκ	662
πολύν	662
εὑρίσκεσθαι	662
λουτροῦ	662
γινόμεναι	662
μαρτυρία	662
δύ	662
εἰσέτι	662
παρακείμενον	661
πέρατι	661
ἐνιαυτῶν	661
ἑλένη	661
ὀστέον	661
πλούσιοι	661
ἰσοκράτης	661
πιστεύω	661
χερουβὶμ	661
γενήσονται	661
μοῦσαι	661
ἄρρητον	661
οἰκιῶν	661
ὑμέτερον	661
ἕξουσιν	660
ἀρχιερεῖς	660
εἵπετο	660
συστῆναι	660
πλανωμένων	660
ἔμβρυον	660
συνήθεις	660
ἕκτῃ	660
ἐροῦσιν	660
ἰατρικὴν	660
λογικόν	660
κινοῦντος	659
ἦχος	659
μαχόμενος	659
παλαιᾷ	659
ἄγουσιν	659
ἀνωμαλίαν	659
μάλισθ	659
κεχρημένος	659
ταχίστην	659
στίχον	659
ἀπογείου	659
καθαίρεσιν	659
ὀνομαζόμενον	659
χρησίμως	659
τίσι	659
ὑγρότης	658
γράφεσθαι	658
δεσμὸν	658
μέλλουσι	658
κῦρον	658
ἐλθόντος	658
θράσος	658
ἀρρένων	658
ἐθεάσατο	658
αἰγύπτιον	658
ῥητορικὴν	658
φαινομένου	658
διάφορος	657
ἐλθών	657
ἀρίστου	657
πτώσεως	657
αἰτίᾳ	657
πολιτεύεσθαι	657
ἔκτασιν	657
ἀποδείξεων	657
ἱερωσύνην	657
φλὸξ	657
ἐτόλμησεν	656
φιλοσόφους	656
μυριάδων	656
προφανῶς	656
ὥρμησαν	656
τοιῷδε	656
δόμον	656
σπεύδων	656
δέσποινα	656
πάσχοντος	656
κακοὶ	656
τελευτῶν	656
λδ	656
τοιάνδε	656
νοερᾶς	656
καπνὸς	656
ῥᾳθυμίας	655
ἕκτορι	655
ἐπίστευσαν	655
λήψῃ	655
συλλαβῶν	655
ἐναντίωσιν	655
τετραπόδων	655
σύρων	655
βίβλους	655
εἱστήκει	654
λθʹ	654
φλογὸς	654
δόσιν	654
φαίην	654
ἄγουσι	654
ἄτομον	654
ἥνπερ	654
διῒ	654
φεύγοντας	654
ὕπατος	654
χόρτον	654
ἄρξασθαι	654
οὐδεμιᾷ	654
ἔγραψαν	653
μεσότης	653
διδάξας	653
αἱρετώτερον	653
μονάδι	653
φῶτα	653
συνειδότος	653
μισθοῦ	653
δεῦρ	653
ἔλυσε	653
ἡμετέρα	653
κρίματα	653
διαστάσεως	653
οὐσιωδῶς	652
ἰατρός	652
ἡφαίστου	652
δυὰς	652
φρονήματι	652
οἴκησιν	652
καρχηδονίους	652
διῄρηται	652
διάγνωσιν	652
δίφθογγος	652
ἔνδοξος	651
στερεὰ	651
στοιχείοις	651
ἄφατον	651
χυμοὺς	651
ὑποψίας	651
πράττουσιν	651
τουτέων	651
γνωρίζεται	651
πετρῶν	651
ἀπῆλθε	651
θεάτρῳ	650
νεφρῶν	650
πρῶται	650
πείσας	650
εἴχετο	650
ἥφαιστος	650
μηδαμοῦ	650
παιδεύων	650
ταπεινὸς	650
ἔπι	650
κἀμοὶ	650
μέλλεις	650
συγγενὲς	650
σατανᾶ	650
ἐφόδου	649
ἔπαθε	649
ἰουστινιανὸς	649
δοτικὴ	649
ἰσχυρόν	649
ὀλέθριον	649
ἐπίβαλλε	649
μέροϲ	649
ἀντίπαλον	649
συμπτωμάτων	648
φυτόν	648
ὠκεανὸν	648
κατάστασις	648
κακοὺς	648
κυρίων	648
φωναὶ	648
περιττώματα	648
ἄξιόν	648
κατοικοῦντας	648
βουλήσει	648
δώσεις	648
δέρματι	647
ἀντίγονος	647
ιθ	647
παροῦσιν	647
πέπρακται	647
νάρδου	647
θαυμαστῶς	647
κατεσκεύασε	647
παράλληλοι	647
διομήδους	647
κοινωνὸν	647
πλάγια	647
φωνήεντος	647
φαύλως	647
ἐπιδείκνυται	646
βουλήν	646
ἐνιαυτῷ	646
πῆξιν	646
ἡγουμένων	646
ὁρατῶν	646
τετάχθαι	646
πάσχοντα	646
κρόνον	646
μήτι	646
στερητικοῦ	645
σύν	645
καρπούς	645
ἐξαιρέτως	645
ἀλεξανδρέων	645
κἀκείνων	645
ἕστηκε	645
μερικὸν	645
συλλαβῇ	644
ἀγῶνι	644
ἀξίοις	644
πόλων	644
λεχθέντα	644
στίχος	644
πέψιν	643
εἴασεν	643
φρούρια	643
κόρινθον	643
μετάληψις	643
ἔπραττον	643
τυφλὸς	643
παροῦσι	643
χαίροντες	643
μονάς	643
δωρεῶν	643
σύλληψιν	643
γνώριμος	643
βαρέως	643
τριακοσίους	642
ἀννίβας	642
λεληθότως	642
τοσοῦτο	642
ἦτε	642
αἰσχρῶν	642
ὁμοίῳ	642
ἐπιστήμας	642
εἶτά	642
λίμνη	642
θλίψει	642
νηστεία	642
σφοδρὸν	642
νότου	642
ἐπιστολήν	642
πολέμοιο	642
παλατίῳ	642
μαʹ	641
πέπονθε	641
πραχθέντα	641
τρόπαια	641
ἄκροις	641
ἐφθέγξατο	641
ἀρσενικὸν	641
δόγμασιν	641
σημειωτέον	640
ἀπειρίαν	640
ἀρκέσει	640
πορρωτέρω	640
βασίλισσα	640
συνῆν	640
τοιοῦτός	640
μέθεξιν	640
πεζῇ	640
περιττωμάτων	640
νοερὸν	640
ῥητίνης	640
εὐκαίρως	639
τιμόθεος	639
εα	639
ἐγκαλεῖν	639
συμπλοκῆς	639
ἀναφέρειν	639
θύρα	639
προστάττει	639
ὁσάκις	639
πύλην	639
ὡραῖον	639
βο	639
γίγνοιτο	638
ἐρημίας	638
διάλυσιν	638
ὄρνιθος	638
κατάφασιν	638
σχέσις	638
ὑγρὰν	638
μού	638
καθολικῆς	638
ἕψεται	638
μεταφορικῶς	638
πάτρια	638
ὡροσκόπου	637
πυθέσθαι	637
οἰκοῦσι	637
πρόσεστι	637
”ὦ	637
βοιωτῶν	637
διέρχεται	637
τιμιώτερον	637
κόλποις	637
σοφῷ	637
ἰδιωτῶν	637
ἐπιχειρεῖ	637
ἀρμενίας	637
ἐγείρει	637
παντοδαπῶν	637
πνεύμονος	637
βεβαίαν	637
γεννηθεὶς	636
λαμπρότητα	636
ἀνθρωπίνη	636
ἀμέσως	636
ὑποθέσεων	636
προτέρᾳ	635
κύστεως	635
ἀλλοτρίους	635
μέλους	635
λαοὺς	635
πὰρ	635
ἔφησε	635
φοβερὸς	635
ὕδασιν	635
ἀρχομένου	634
ἐάσας	634
βίους	634
ἐμποιεῖ	634
ἐναντίαι	634
τρίχα	634
δοθέντος	634
μάννα	634
θήλεος	634
ἀρετάς	634
συναγωγῆς	634
ὁρατὸν	634
πεζοὺς	633
ἡμέραϲ	633
ἐπιτρέπειν	633
φοίνικες	633
κυρία	633
διαδέχεται	633
ζητεῖς	633
ἀόρατος	633
σχέσει	633
ἐμῇ	633
ἑορτῇ	633
ἑαυτό	633
ἰνδικτιῶνος	633
θυμιάματος	633
ὑπομονὴν	633
οὔνομα	633
γνωρίσματα	633
οἰκοῦντας	632
προσκύνησιν	632
ἁφὴν	632
ἐπιείκειαν	632
παρεῖχεν	632
κηδεμονίας	632
καταβὰς	632
συνήθους	632
δυσχερῆ	632
στρατόπεδα	632
σαββάτῳ	632
ἀπαρέμφατον	632
μαχόμενοι	631
χειλέων	631
πληγῶν	631
στάσεων	631
κόπρον	631
πείσεται	631
λῆγον	631
ὡμολόγηται	631
ἐθέλουσιν	631
χριστιανοὶ	631
ὁμολογῶν	631
ὅϲον	630
σαββάτου	630
ἀπείρῳ	630
αὐλῶν	630
ἔγραψα	630
χριστιανοῖς	630
βοηθημάτων	630
λεπτῶν	630
ἀχαιοὺς	630
δημήτριον	630
θεολογίας	630
πηγαὶ	630
πεφυκέναι	630
στρατηγοῖς	629
ἀποτέλεσμα	629
κόρας	629
δακτύλοις	629
νεφέλης	629
ἰδίωμα	629
βραχίονα	629
ἁμαρτωλοῦ	629
δύναμίν	629
κακὴν	628
τελευταῖος	628
εὐχόμενος	628
μεῖον	628
ὑπομνήματα	628
δίκαιόν	628
ἀκούσῃς	628
ἀπώλεσεν	628
ἄτερ	628
“εἰ	628
φρένα	628
παρθενίαν	628
τετταράκοντα	628
δεικνύειν	628
κοίτην	628
ἀδελφούς	628
μῆλον	628
μόρον	627
τετράκις	627
οὐγγ	627
ἀπέστησαν	627
ἑρπετῶν	627
ως	627
πλείονες	627
ῥάχιν	627
οὕς	627
ταχύ	627
φθοράν	627
συνάγων	627
σκιπίων	627
ἰσχύς	627
οὐρανοὶ	627
ἄρκτου	627
ἐπορεύετο	627
μόσχον	627
βοῆς	627
ἀνάμνησιν	627
ἑβδόμην	626
ὑπήκοον	626
δημόσια	626
προκειμένην	626
κατηγόρου	626
βλέπετε	626
πῦον	626
ἐπιχειρημάτων	626
ἀργὸν	626
θαυμάσας	626
διαλεχθῆναι	626
σκοπόν	626
θαυμαστὰ	626
ἀδελφὴ	626
ξένε	626
δυνηθῇ	626
κανών	626
κηδεμονίαν	626
μῆτερ	626
ποιμένες	625
εὐτελῆ	625
ᾧπερ	625
πόσις	625
τελευτήν	625
ἀπίστων	625
θρᾳκῶν	625
ἑκατέροις	625
ἵστατο	624
τροπικῶς	624
πράξας	624
νικηφόρος	624
ἐπιστῆσαι	624
κϛ	624
ὅσης	624
ψῆφος	624
μαντείας	624
διηγούμενος	624
σύγχυσιν	623
ἐλεύθεροι	623
πόῤῥωθεν	623
ὁμόσε	623
διακεῖσθαι	623
νος	623
παράνομον	623
πραττόμενα	623
παράβασιν	623
γραμμῶν	623
θερμῶν	623
ἀκούσωμεν	623
γέγονα	622
ποταμοῖς	622
δούλῳ	622
νῶτον	622
πειθόμενος	622
νήπιος	622
ταύρῳ	622
μουσικὴν	622
φροντίδων	622
πληθυντικὸν	622
“οὐ	622
ἀκμῇ	622
διηγήσασθαι	622
δύναμίς	622
συμβῆναι	622
ἔφαγον	622
βέλτιστον	621
ἐπελθεῖν	621
ἀλλοτρίαν	621
ῥᾳθυμίαν	621
σπονδῶν	621
διαβάλλει	621
σαρακηνῶν	621
πέψεως	621
ἀχαιοί	621
γυναικεῖον	621
ἠκούσατε	621
διάκρισις	621
προσήκοντος	621
ἀνδριάντα	621
γεννήματα	621
εἴληφε	621
διδασκάλῳ	621
συστέλλει	621
φυγὰς	621
καταστάσει	621
θήρας	621
ἡγεμόνος	621
θήσω	620
λέξω	620
τιμᾷ	620
στρατευμάτων	620
ῥιζῶν	620
αἰτίαι	620
διέστηκεν	620
ἀραβίας	620
ἐῶ	620
λοιδορίας	620
ἔφθασεν	620
ῥοδίνῳ	620
γενητῶν	620
δοθέντα	620
ἐργαζόμενοι	620
μόναις	619
ὑπερβολῇ	619
ὀλίγη	619
τρέπει	619
μερὶς	619
ἐφεξῆϲ	619
μεʹ	619
εὔνους	619
ἀπέδωκε	619
ὁμονοίας	619
ηκ	619
θεωρήματα	619
ἀρχιεπισκόπου	619
ὑμετέρων	618
μηχανὰς	618
ἀρξάμενον	618
ἀφθόνως	618
χερσίν	618
στερεῶν	618
κύπρου	618
γύναιον	618
κορινθίοις	618
βάλλει	618
ὅκως	618
τριάδι	618
δοθείσης	618
φύλακες	617
ἐθέλουσι	617
ὅρκος	617
ποιητικὴν	617
κόλασις	617
ἔδοσαν	617
αὔγουστος	617
λύσεις	617
διαφοραῖς	617
ἱκανὴ	617
συμφορᾷ	617
τιμαίῳ	617
χαλκοῦς	617
δοθήσεται	617
ἄγνωστον	617
γεωργὸς	617
κυρίους	616
ᾐνίξατο	616
μάχαιρα	616
λειτουργίαν	616
ἀγαπητὸν	616
ἡλίκον	616
χωρὶϲ	616
καπνοῦ	616
ῥηματικὸν	616
ψευδῶς	616
πεπλήρωται	616
τελείωσιν	616
σέο	616
νέστορος	616
οἰκεία	616
ἀπέδωκεν	616
ταύρων	615
δέησιν	615
κάμνοντα	615
φυλῶν	615
ταφῆς	615
ῥῆσιν	615
κορινθίους	615
μεταβάλλον	615
εὑρίσκειν	615
δεξιά	615
λόγωι	615
ὄγδοον	615
ἀποδημίαν	615
πομπήιος	615
ἁμαρτάνουσιν	615
ἔδωκας	615
μετάληψιν	615
τιμᾶται	615
ἄστροις	615
ζητεῖτε	615
θεράπων	615
τέχναις	614
βρώματα	614
εἴποιμεν	614
ποιημάτων	614
ἀποδημίας	614
ῥοπῆς	614
παραλαμβάνει	614
καλοὺς	614
χριστιανοὺς	614
ἐγκράτειαν	614
παραλαβεῖν	614
ἀπλανῶν	614
ἀντίληψις	614
παραβάσεως	614
αἴτιόν	614
ἔνστασιν	614
παραλαμβάνειν	613
εὐσεβῶν	613
χαλβάνης	613
ἀπόχρη	613
ῥομφαίαν	613
συνέχει	613
ἐρωτᾶν	613
ἐναργὲς	613
ξηρότητα	613
εὐσεβοῦς	613
λαμβανόμενον	613
ῥήτορα	613
ἁμαρτάνοντας	613
κύπρον	612
σώματός	612
ἐπαίνους	612
φθορά	612
νεφελῶν	612
νεῖλος	612
τελευτᾶν	612
ἀκουστέον	612
ἱδρώτων	612
ὕπατον	612
ὠμότητα	612
ἐπίδοσιν	612
συμφωνίας	612
καταφατικῆς	611
δεομένους	611
ἱκανόν	611
ὑποκειμένοις	611
πηλοῦ	611
διακρίσεως	611
ζητοῦσιν	611
παράδοσις	611
κακός	611
προσφέρεσθαι	611
περιττὰ	611
σπέρματι	611
βαρύτερον	611
νίκας	611
ἀριστερὸν	611
ἐπράχθη	610
λαβόντας	610
ὁμοούσιος	610
ἄκοντες	610
ἀγροὺς	610
βασιλὶς	610
πολλαί	610
ἔφερε	610
λεχθὲν	610
ἔσσεται	610
ἐνδείας	610
ἐραστὴς	610
ἀκίνητος	610
ἐπινοίᾳ	610
ἀγαπητοὶ	610
φυλάττων	609
ἄρσεν	609
βούλησις	609
σημαίνεται	609
φιλῶν	609
νῆα	609
ἀπίων	609
γραφάς	609
πτέρυγας	609
νεανίας	609
γεέννης	609
νοοῦμεν	609
κήρυκα	608
μακρόθεν	608
τάγματα	608
τριακοσίων	608
συμπεράσματος	608
ἐϲτὶν	608
στρατηγός	608
ἐμβάλλειν	608
ὄλυμπον	608
πονηρίᾳ	608
λογικοῦ	608
ἀφέσεως	608
ἀδιάφορον	608
συμφώνων	608
πόσων	608
διοίκησιν	607
×	607
φαινόμενος	607
ἀποκτείνας	607
στήλην	607
ἑστῶτα	607
πηλὸν	607
εὐβοίας	607
εὐσεβῆ	607
βορρᾶν	607
σολομὼν	607
”μὴ	607
μαθηταί	606
ἐμοὺς	606
δέδωκα	606
ποιητικόν	606
κάθοδον	606
περισσὸν	606
ἀρχιερέων	606
ζώνην	606
ἀριστερᾷ	606
ἀπόρρητον	606
περιπατεῖ	606
ἄτακτον	606
οἰκοῦσιν	606
ἐπελθὼν	606
εἴσεται	606
ἀποτελεῖται	606
ἁγίαι	606
ἐφραῒμ	605
σολομῶντος	605
ὄνησιν	605
οἰκεῖ	605
ἀνόητον	605
ἀλλοιώσεως	604
ἀκούουσι	604
νεώς	604
μῆνιν	604
πήγνυται	604
δόσις	604
νίτρον	604
θησαυροὺς	604
ἐπιστροφὴν	604
φιλόχορος	604
ὁμολογῶ	604
αὐτάρκως	604
ἄξων	604
βούλοιντο	604
ἀμαθίας	604
ἀπόνοιαν	604
ἰᾶσθαι	603
ὀργάνῳ	603
μενούσης	603
αἰσχύνῃ	603
ἄνοιαν	603
ἶρις	603
σκύθας	603
νικαίᾳ	603
χρῄζει	603
δημιουργῷ	603
μύθῳ	603
ἐνενήκοντα	603
ἐγκρατείας	603
ἀγαπητοί	602
κένωσιν	602
δικασταὶ	602
ῥάβδῳ	602
σέθεν	602
ἑβραίους	602
ἀποδίδωσιν	602
ὑπακούειν	602
ἀναβὰς	602
ἀπέρχεται	602
λάζαρον	602
ἀντιφάσεως	602
λάκωνες	602
παντοίων	602
κεῖνος	602
κοινοῖς	601
φανερὰν	601
φλέγματος	601
φθάσαι	601
ἀφελεῖν	601
ὑπονοίας	601
ἄρκτους	601
συνήθης	601
καλουμένῳ	601
ὅλοι	601
κριτὴν	601
ποίᾳ	601
αλ	601
ἐσθῆτος	601
ἐνεργῶν	601
προφάσεως	600
μένοντα	600
ἡσαῦ	600
πέμπτῃ	600
λαμπρὰν	600
πεφυκὸς	600
νόθον	600
λαμπρότερον	600
πάσχουσι	600
γέροντι	600
διῆλθον	600
ψύχει	600
μηʹ	600
ματθαῖος	600
γεγράφθαι	600
τηλέμαχος	600
ἐμάχοντο	599
τετάρτης	599
περιττόν	599
ἑψήσας	599
σκληρὰ	599
σφραγῖδα	599
σύνολον	599
δῖος	599
σῴζεσθαι	599
εἰδότος	599
ἠγάπησεν	599
διοίσει	599
ἀναγκάζει	598
ἱστορίᾳ	598
πιστεύοντας	598
δυϊκῶν	598
ἔταξεν	598
ἄγρια	598
διηγήσεως	598
παράδοξα	598
εὐχῶν	598
ἄλσος	598
ποιήσῃς	598
ὁπλιτῶν	598
προσηκόντως	598
βυζαντίῳ	598
τοῖον	598
ἐλάβομεν	598
χυμὸς	598
ἀσκήσεως	598
παρῄνει	597
μανία	597
πάθοι	597
περιπεσεῖν	597
ἀποθέσθαι	597
φαινομένοις	597
πιστεύσας	597
θεσσαλίας	597
μετώπου	597
ὄρνιθες	597
κόλπος	597
δοθεῖσαν	597
ζῷόν	597
γεννώμενον	597
σοφιστῶν	597
πορνείαν	597
ἀναγινώσκειν	597
βιοῦν	597
δυσμὰς	597
σύνθημα	597
φθείρει	596
ἐπιθυμῶν	596
πολέμια	596
στήσας	596
αἴγυπτος	596
ἐκλήθησαν	596
ἐπιζητεῖ	596
σχέσεως	596
ἄκρῳ	596
εὐλογητὸς	596
ζῶμεν	596
στυπτηρίας	596
σκευῶν	596
ἀγγείῳ	595
εὐσεβὴς	595
φάσκειν	595
κόνις	595
ἔφερεν	595
ἀφανὴς	595
θηβαίοις	595
ἀντιθέσεως	595
ξένοις	595
χρησίμων	595
ἥκων	595
ἀνεχώρησεν	595
κατέσχεν	595
καρχηδόνα	595
ὁρίων	594
ἀποφατικῆς	594
ἐπανελθὼν	594
σύγκλητον	594
διεδέξατο	594
σπάρτην	594
χοσρόης	594
γενομένας	594
ἑώρακε	594
κατέλαβεν	594
συγγράμματα	594
κύριλλος	594
ἡγοῦντο	594
πατρῴαν	593
τόνδ	593
εὐσεβείᾳ	593
εἰσάγειν	593
δελφοὺς	593
εἰώθει	593
ῥεύματος	593
ἐξέθετο	593
φιλονεικίας	593
συμφέρειν	593
τελευταῖα	593
ἀναπαύσεως	593
ἕκτῳ	593
ψευδής	593
μορφὴ	593
κύβος	593
δυνήσονται	593
δέξαι	592
ἐπίπεδα	592
ἀδίκου	592
στάσει	592
ἄργυρος	592
περιστερᾶς	592
ἐδάφους	592
ἀναγέγραπται	592
πυκνὰ	592
κανόνων	592
ὁπόσοι	592
χειρόνων	592
ἐξαπίνης	591
ἄγνοια	591
σωματικὴν	591
κατοικεῖν	591
ἥπατι	591
εἶπέ	591
διδούς	591
ἀκίνητα	591
μίγνυται	591
”ὅτι	591
πυθαγόρειοι	591
πλείστης	591
ὠμότητος	591
ὁδοὶ	591
ἐκφέρεται	591
ἤγειρεν	590
σώζει	590
σκληρὸς	590
θέλῃ	590
συλλήβδην	590
ἑταῖρος	590
ἀνθρωπότητα	590
ἄρτεμιν	590
ἄχθος	590
τιβέριος	590
ἐχθρός	590
σφαγῆς	590
ἐνίκα	590
ἔντερον	590
συμβαίη	590
καθάρσεως	590
ἐκβάλλειν	590
ἐθῶν	590
σάρκες	590
ὑψηλότερον	590
λαμβάνεσθαι	590
συρίᾳ	590
ὀξύτονα	590
ἧι	590
δόξαις	589
ἄστει	589
ἄμετρον	589
κάθετον	589
βιάζεσθαι	589
οὐγ	589
κεφαλαίου	589
τυφλὸν	589
ἀγαγὼν	589
ὁμολογεῖται	589
κινῆσαι	589
ἠξίωσε	588
μεθόδῳ	588
ἀγωνίζεσθαι	588
μεν	588
γάιος	588
αἰχμάλωτος	588
οἷσιν	588
ὁρίζοντα	588
ἄτρεπτον	588
βροντῆς	588
ἑστίαν	588
ἄρρενα	587
ῥήτορας	587
ὕδατοϲ	587
δικαστήρια	587
ἤρχετο	587
ἀσθενέστερον	587
νόσων	587
μγ	587
μακαρίας	587
πλουσίους	587
νοητῆς	586
ζαχαρίας	586
λαβὲ	586
λαμπρόν	586
γοʹʹ	586
τίθημι	586
δικαία	586
τάγμα	586
νεκρούς	586
ἐπιστολῶν	586
ἑταῖροι	586
δθ	586
διαδοχὴν	586
ἀναστάσει	585
αἰτῶν	585
σημαινομένων	585
θαυμάσῃς	585
ἕπονται	585
αἱρετὸν	585
ἀκάθαρτος	585
ἀφελέσθαι	585
ἁρμάτων	585
μύθου	585
ἐνδείᾳ	585
αν	585
εὐεργεσιῶν	585
κατέσχον	585
ζητουμένου	585
ἐχουσῶν	585
πε	585
λγʹ	585
ἀναχωρεῖν	585
ἔστησε	585
πιστεύουσιν	585
ἦτον	585
ποιούμενον	585
μηκέτ	584
σπουδάζειν	584
ἀπίθανον	584
ζα	584
ὑπομείνας	584
βλασφημίαν	584
σωματικὸν	584
πολιτικὸν	584
πρέποι	584
γυῖα	584
ποιμένος	584
αὔξειν	584
συνίστανται	584
τιθέμενος	583
ῥῖνα	583
ἐπιτρέπει	583
μεταλαμβάνειν	583
ὁρμήν	583
τέρατα	583
ἰουλιανὸς	583
προσθέσει	583
ἥμαρτεν	583
θύγατερ	583
ἰσχύϊ	583
ὑπισχνεῖται	583
προστακτικὸν	583
συμβὰν	582
ἐσχηκέναι	582
ποικίλων	582
ἐπιρρήματα	582
περιφραστικῶς	582
ἀφίστασθαι	582
δικαστὰς	582
ἄρατος	582
δήμων	582
τυχόντες	582
τιβερίου	582
ὀστοῦ	582
ποιητικῶς	582
ῥύπον	582
ἐδωρήσατο	582
ἔφευγον	582
ἄναρχον	582
θαυμαστὸς	581
οἶκτον	581
φύλακα	581
πείθεται	581
ἀρκεῖν	581
συναίρεσιν	581
θεραπείᾳ	581
σχεῖν	581
σύνθετος	581
θερμὴν	581
πεποιημένον	581
ποὺς	581
ἄπιστος	581
τοῖϲι	581
θήβαις	581
ὁμοιότης	581
ἰὼν	581
ἐννοίαις	580
βασιλίδι	580
στρατιὰ	580
εὔκολον	580
γνήσιος	580
γεωργίας	580
ἐπυνθάνετο	580
δημιουργίαν	580
ἀφροδισίων	580
λυκόφρων	580
σωφρόνως	580
αὐτοῦ”	580
οἰκούντων	580
ὄφρ	580
δεῖξιν	580
φρονοῦντας	580
περιτομὴν	580
μουσικὸν	580
συγκεῖσθαι	580
γάμοις	580
ἀνάπαυσις	580
πένητος	579
ἐλεφάντων	579
ὅδ	579
ἕξουσι	579
οὐδετέρου	579
παλαιστίνης	579
κεφαλαίοις	579
ἰώνων	579
γενεὰς	579
λοιπῆς	579
ἄτιμον	579
ἐπέχειν	579
κάλυμμα	579
χαρίσασθαι	579
ψύξεως	579
εἰωθότων	579
ἁμαρτωλὸς	579
κατασκευὴ	579
ἐνδείξασθαι	579
ᾔει	578
ἐκπίπτει	578
πίσσης	578
σέλας	578
διαστημάτων	578
ἀλέξανδρε	578
ἀοράτου	578
ὀφθαλμός	578
θελήματι	578
λειπόμενον	578
ἀπηλλάχθαι	578
δεδιότες	578
αὐτεξούσιον	578
ἐρᾷ	578
βοῶντος	577
ἁφῇ	577
ὕμνος	577
ὑπέλαβον	577
δρᾶσαι	577
ἐψηφίσαντο	577
χόλον	577
ἀρξάμενοι	577
πόλου	577
ἐχόμενα	577
χίλια	576
φυλάσσει	576
κράτει	576
βαρεῖαν	576
ἀκροάσεως	576
σχολῆς	576
πανήγυριν	576
ἀντικρὺ	576
ἐλάχιστα	576
προσαγορεύεται	576
ὄρχεις	576
μεγίστοις	576
ἦρος	576
ἀπόδοσιν	576
ἐξευρεῖν	576
δαίμονι	576
ἀδελφέ	576
ἐσχάτη	576
ἀποστέλλει	576
παυσανίας	575
θέλετε	575
συμμετρίαν	575
διαφορᾷ	575
βαρυτόνων	575
παρεκάλουν	575
διπλᾶ	575
ἀντιγράφων	575
δοτικῆς	575
δύναιτ	575
διδόμενον	575
λογισμόν	575
ἀγρῶν	574
βαδίζει	574
πρωτότυπον	574
εὐρώπῃ	574
ἀφαιρεῖν	574
ὡδὶ	574
εὐφυῶς	574
ἀποφατικὸν	574
μετοχῆς	574
θαυμάσια	574
σοφιστὴς	574
φωνηέντων	574
ξένης	574
ἀπολαβεῖν	574
θρῆνον	573
προοίμια	573
νηπίων	573
μεταθέσεως	573
”τί	573
ὠνόμασαν	573
πριάμου	573
περιέχειν	573
ἐπάγων	573
προσαγορεύει	573
οἰκίαις	573
τίν	573
παραβολὴ	573
ἀθανάτου	573
ὅσπερ	573
σχήμασι	573
ὁδούς	572
λεγομένῳ	572
εὐφροσύνη	572
μελικράτῳ	572
ἄφιξιν	572
μίξιν	572
φοίνικος	572
εἰρήκασιν	572
γνωστὸν	572
μεστὸν	572
ἐκλείπει	572
κελεύσαντος	572
πάθῃ	572
ῥίζαι	572
τεκμήρια	572
δικαίας	572
κατακλυσμοῦ	572
πτηνῶν	571
τέλεια	571
ἐπίγραμμα	571
συμπόσιον	571
κάμνοντος	571
δαίμοσιν	571
ἄνθους	571
ζῶντι	571
ὁποίαν	571
ἐλευθέραν	571
μαχομένων	570
πιστὰ	570
ἕλκων	570
πέτρᾳ	570
ἆθλα	570
ἀξιοῦντες	570
πέμπων	570
ἔλαβες	570
πρόσφατον	570
κοινωνίᾳ	570
ἁμαρτωλοὺς	570
βιάζεται	570
ἄνακτος	570
μδ	570
κτῆσις	570
ντ	570
πολλάκι	569
δομέστικος	569
νεανίσκος	569
ἰορδάνου	569
φιλίᾳ	569
νομίζομεν	569
ὁρμῇ	569
σκηνὰς	568
τελῶν	568
ἕτερός	568
παρεῖχε	568
λαχάνων	568
συνημμένον	568
ἰερουσαλὴμ	568
πρ	568
προσδοκίαν	568
πέτραις	568
καταμαθεῖν	568
εὑρίσκω	568
διελθὼν	568
κολάζεσθαι	568
προηγούμενον	568
ἄσκησιν	567
ἀκούετε	567
ἀοράτων	567
δυναμένῳ	567
μδʹ	567
δυνατοὶ	567
τίκτεται	567
περικλέους	567
ἀδιαλείπτως	567
μελχισεδὲκ	567
παράταξιν	567
ὑπακοὴν	567
ὅθι	567
πέμπτη	567
αἴνιγμα	567
ἀντωνυμία	567
πυρῶν	567
αἰσχίνου	566
διώκει	566
τάφρον	566
διακονίας	566
θεραπεύων	566
βαρύ	566
κωλῦσαι	566
ἀντειπεῖν	566
ἀδίκους	566
κατέλιπε	566
θεὰ	566
ἀπορεῖν	566
ἱερεμίου	566
γλώσσαις	566
συλλαβὴ	566
ὁμιλεῖν	565
ἀγρίας	565
πρεσβευτὰς	565
σύστασις	565
ἐγὼν	565
μενέλαον	565
δόλος	565
συμμέτρου	565
αἰδοῖα	565
ἔφυγε	565
σαβαὼθ	565
στήσεται	565
ἔγωγ	565
ἀνέγνω	564
ὀρθὸς	564
πολιτικῆς	564
διώρισται	564
κριθῶν	564
πληρώματος	564
ὁμολογοῦντες	564
διαβὰς	564
θεμιστοκλῆς	564
εἰρηκότος	564
λυπεῖν	564
ὄρεσιν	564
θέλομεν	564
ἐλλείπει	564
ἀκρωτήριον	564
μάταια	563
ῥοπῇ	563
ἐοίκασι	563
ἐξελέξατο	563
γραφαὶ	563
παύει	563
κᾀν	563
ἀσπίδας	563
αἵματοϲ	562
μγʹ	562
ὀλίγος	562
σοφοκλεῖ	562
ῥεῖν	562
ἐλέγχεται	562
πυρετῷ	562
ὕμνους	562
ὠμὸν	562
ἠπείγετο	562
φῄς	562
σκώληξ	562
διαφορεῖ	562
μανθάνομεν	561
λύχνος	561
νοῶν	561
ὑποκειμένην	561
σόν	561
προεῖπεν	561
ἐλάσσονος	561
συνήγαγεν	561
λευκὴν	561
συλλογισμῷ	561
κραυγῆς	561
γλυκύ	561
ζῳδίου	561
ἑρμηνεύων	561
ἡμισείας	561
τυγχάνοντος	561
πτωχὸς	561
τομὴ	561
ὁμωνυμίαν	561
λεῖπον	561
νοητὴν	561
βθ	561
ᾠδὴν	561
δωρεάν	560
περίοδος	560
προσφέρει	560
αἰτιατικὴ	560
διηγήσατο	560
παρῇ	560
θησέως	560
ὀδόντες	560
στράβων	560
νοερὰ	560
ἔκτοτε	560
ταχεῖαν	560
ῥόδου	560
κρήτην	560
ἀφροδίτῃ	560
ἐπιτηδειότητα	560
φίλην	560
συνάγεσθαι	559
πέρ	559
ὁμῶς	559
εἰσήγαγεν	559
δημοσθένην	559
αἰδοῖ	559
οἶον	559
μητροπόλεως	559
γινέσθω	559
ἀκτίνων	559
φίλτρον	559
αἰολικῶς	559
πέπαυται	559
χαίρετε	559
ὁμοίωμα	559
βουλεύσασθαι	559
βαρὺς	559
καινόν	559
ἀπαιτεῖν	559
φερόμενα	559
ἀθάνατοι	558
πιστευόντων	558
στὰς	558
ἔγκειται	558
πύργος	558
δόμων	558
κρινεῖ	558
ἀμπελῶνα	558
ἄψυχα	558
ἀμοιβὴν	558
ὀξὺς	558
ἐγκωμίων	558
πομπηίου	558
βραχὺς	558
ἐδεσμάτων	558
ακ	558
συνόδῳ	558
ξέρξου	558
φορᾷ	558
κάλλιστος	558
ἀκόλαστον	557
φοῖβος	557
νεανίσκον	557
τρυφῇ	557
τιθέντες	557
παθόντες	557
διώκοντες	557
ἤθει	557
ᾔδειν	557
σώφρονος	557
γενικήν	557
νοσῶν	557
ἀπιστεῖν	557
σοφοκλέους	556
ξηρά	556
ἀτελὴς	556
κήρυκες	556
βοτάνην	556
πρόκλος	556
φιλῶ	556
εἰσόδου	556
χρόα	556
μενος	556
λείου	556
σωφροσύνῃ	556
ἐπισκοπῆς	556
νεῖλον	556
ἐδείκνυτο	556
ὧνπερ	555
ἰδικῶς	555
παρεμβολῆς	555
ὑποδοχὴν	555
ἥδεται	555
κατέστησε	555
λευκὴ	555
πονηρός	555
ὁμοιώματι	555
σμύρναν	555
πράως	555
μνηστήρων	555
νικῶν	555
πλαγίων	555
ἐτέθη	555
τὲ	555
σπόρον	555
πνεύματός	555
ἀποδιδοὺς	555
στερέωμα	554
ἐναντίος	554
οἴκημα	554
προοιμίοις	554
ἐπιγίνεται	554
παιδεύει	554
προσ	554
ἰδοῦσα	554
τάφους	554
γεννᾶσθαι	554
στοᾶς	554
πόντος	554
βασιλεύων	554
ἱερά	553
οὔποτε	553
ἀνάγειν	553
βοήθημα	553
ποιουμένων	553
λέχος	553
κατηγορῶν	553
βοήθεια	553
ἀπειλῆς	553
ἴσους	553
δικαστὴς	553
ὅσος	553
αὔξεσθαι	553
δάκρυσι	553
σφυγμὸν	553
μενάνδρου	553
χιτὼν	553
νομίζεσθαι	553
εὐαγγελίων	553
τραχήλῳ	553
γαϲτέρα	552
πένθους	552
μέτρια	552
τυραννίδι	552
ἑταίρας	552
σιωπᾶν	552
τοσοῦτόν	552
ῥητῷ	552
φρονεῖ	552
μύρων	552
βαδίζων	551
πάρεργον	551
τετραγώνῳ	551
ὕψει	551
ἐλεημοσύνης	551
ἐπιδείκνυσθαι	551
ἥδεσθαι	551
κριῷ	551
ᾤμην	551
φέρουσαν	551
πλάτει	551
ἐκφυγεῖν	551
κινουμένῳ	551
διαπορεύεται	551
σαφήνειαν	551
δικάζειν	551
ταχὺς	551
μάντεις	551
ἐπικείμενον	551
δυνατῶν	551
ταπεινοφροσύνης	551
συντάσσεται	551
χρυσόν	551
ἄγριος	551
ἄργους	551
ἵδρυται	551
παρατατικὸς	550
γενεᾷ	550
ἀρχηγὸν	550
φρόνιμον	550
νομοθεσίας	550
ἐπαγωγῆς	550
κρῆτες	550
λιμένι	550
εἴχομεν	550
ἐχώρουν	550
πτωχὸν	550
δεκτικὸν	550
εἴα	550
φροντὶς	550
παρέθετο	549
ἥβης	549
στενὸν	549
πλάγιον	549
πυρετοὶ	549
ζῳδίῳ	549
ἀρχόμενοι	549
ἁρμόσει	549
διαστάσεις	549
ὠρίων	549
ῥώμη	549
καλή	549
λεία	549
διατριβὴν	549
ἔγνως	549
φαρισαίων	549
πῶλον	548
ὠνομάσθαι	548
πύργους	548
τυγχάνοντες	548
ἀδύνατος	548
ἀκαίρως	548
ἀγωγῆς	548
ἰχθὺς	548
ἄφθαρτος	548
ἀκοαῖς	548
νοὸς	548
ἰδιότητος	547
συκοφαντίας	547
πατρόκλου	547
πόα	547
ἀλγεῖν	547
γεγράφθω	547
μισῶν	547
ἐστ	547
φήσαντος	547
συγκείμενα	547
μνήσθητι	547
μετοχὴν	547
διαβάλλειν	546
αὐτὸϲ	546
ἰβηρίας	546
ἄθλιος	546
στίχους	546
σημαίνουσι	546
ἀποστάσεως	546
ὁρῶσα	546
χεῖλος	546
ἰνδικῆς	546
γινώσκοντες	546
θνητοῖς	546
πολίτην	546
ὁρίζει	546
κατάλληλον	546
πλουσίου	546
συνήθων	546
ἐπαγαγεῖν	546
ἐλευθέρων	546
ἐλεύσεται	546
θεόδωρον	545
συμποσίῳ	545
φιλοσόφῳ	545
καθαρᾶς	545
συγχώρησιν	545
ἐνόμισαν	545
μόνιμον	545
προσέχων	545
ἕτοιμοι	545
συνάπτειν	545
ἐνδεχομένων	545
εὑρέσεως	545
ἀντιφῶν	545
διαφθεῖραι	545
κορίνθῳ	545
πρεσβυτέροις	545
κἀκείνοις	545
μακρὸς	545
αἰτιατικὴν	545
μέλλῃ	545
δηλώσει	545
ἐπιτήδευμα	545
δεόμενα	545
ἀναιρῶν	545
προσλαβὼν	545
ἀνδρόνικος	545
διαβολῆς	545
ἴσχυσε	545
ἀκουσίως	544
τραχὺ	544
μύθοις	544
ἐθέλω	544
πόσαι	544
γνώσῃ	544
παιδεία	544
ἀνθράκων	544
πόσους	544
αὐτάρκη	544
γενηθήτω	544
προσηγορίᾳ	544
βαθὺ	544
ἀφειδῶς	544
φωνήεντα	543
διῆλθεν	543
ἡγούμεθα	543
χρησόμεθα	543
θεωροῦντες	543
ἀττικὸν	543
καππαδοκίας	543
βέλτιστα	543
πεποιηκότος	543
μοῦσα	543
λαβόμενος	543
τεταγμένων	543
διέφθειρεν	543
παίζειν	543
πειρώμενος	543
ἰσχυρὰν	543
ποιητήν	543
θείους	543
ὑγιῆ	543
ἰβηρίαν	543
μεταβαλεῖν	543
παρατατικοῦ	543
ναυτικὸν	542
λοιπαῖς	542
ἔκβασιν	542
μείζονας	542
αἰγύπτιος	542
τρίμετρον	542
φῦλα	542
σαρκώσεως	542
ἑνικῶς	542
ἁπλοῦ	542
νυκτῶν	542
λογίζεται	542
πατρίκιον	542
τηλικούτων	542
φλεγμονὰς	542
ἀκολασίας	542
φιλανθρώπως	542
προείπομεν	542
δόξειε	542
ἔπραξαν	542
ἐργασάμενος	541
νοερὰν	541
μυσῶν	541
χόρτος	541
κέντρων	541
δήμους	541
θηλειῶν	541
ζητήσεις	541
πεισθῆναι	540
ἔπραττεν	540
εἷλεν	540
πρόξενος	540
διαλαμβάνει	540
ἰεζεκιὴλ	540
ὕβρει	540
ηὔξατο	540
ἔχοις	540
βραχὺν	540
ὁρίοις	540
ἀφίσταται	540
ἀρίστης	540
καταβαλεῖν	540
ἀπειλὴν	540
θερμὸς	540
πλεονάκις	540
ἀλκὴν	539
τυράννῳ	539
ἀποφαίνεσθαι	539
“οὐκ	539
καταφατικὸν	539
πύργων	539
ἰαμβικὸν	539
ἁπανταχοῦ	539
πραγματεία	539
ἐφέσῳ	539
στρατεύεσθαι	539
πύργου	539
ἀγών	539
πληγεὶς	539
γράφοντες	539
ἐπιστὰς	539
κριὸν	539
μθ	539
βαρεῖα	539
λδʹ	539
λυδῶν	539
μένουσιν	539
ἀναβῆναι	538
φυλὰς	538
συνεχώρησεν	538
γνώμαις	538
δίδως	538
πιστοὺς	538
πῆχυν	538
ἐπολιόρκει	538
σκηνὴ	538
ἐτέχθη	538
κωμικὸς	538
κατάρας	538
ὠνόμαζον	538
σχολῇ	538
παλάτιον	538
πατρικῆς	538
συνελθόντες	538
ποιῶμεν	537
μιχαήλ	537
πολυτελῆ	537
τηλικαύτην	537
βάθη	537
φανεὶς	537
στήλας	537
ῥινὸς	537
δίδοσθαι	537
παραδιδόναι	537
κορίνθου	537
πρίαμος	537
ὥρμησε	537
ἀνάληψιν	537
στρατηγίας	537
δόγμασι	537
εὐγενείας	537
ζηνὸς	537
ἐ	536
ἀχώριστον	536
ὑψηλὸς	536
μύρῳ	536
γραμματεῖς	536
ὑπάρξαι	536
ὑπεροχήν	536
θῦσαι	536
ἐπιπέδου	536
ἀτοπίαν	536
τιμωρίᾳ	536
πάρα	536
μεταβαίνει	536
παρακειμένων	536
αἰωνίων	536
ἐπιφέρειν	536
τετράγωνα	536
διπλοῦς	536
δικαστηρίοις	536
νομίμων	536
φυλακήν	535
κοίλην	535
δαιμονίων	535
τέμνεται	535
πτῶμα	535